Norvegese-Inglese traduzione di avsverge

La Traduzione della parola avsverge da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avsverge in inglese

avsverge
allmennverbo forswear [formal]
  politikkverbo recant [formal], renounce
  religionverbo abjure, renounce [formal]
Sinonimi per avsverge
Termini derivati da avsverge
Altri esempi
1.Han har sett at i fangeleirene kan man karre seg frem ved å avsverge, eller ved kryperi, det kan skaffe en brødrasjon.
2.Riktignok måtte Galilei efter hardt press og sterke trusler fra kirkelig hold avsverge sin kjetterske lære om at Jorden beveget seg.
3.De ber om at de fullt ut må bli anerkjent og få samme rettigheter som andre iranske borgere, så som anerkjennelse av bahaiekteskap, fritt valg av yrke, fri adgang for bahaibarn til skoler og universiteter, utbetaling av alderstrygd til bahaipensjonister - alt dette er rettigheter som bahaiene idag er fratatt ene og alene fordi de ikke vil avsverge sin tro.
4.De har ikke villet avsverge Vatikanets retningslinjer, og er fortsatt i forvaring.
Parole simili

 
 

avsverge come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) avsvergeavsvergendeavsverget
Indicativo
1. Presente
jegavsverger
duavsverger
hanavsverger
viavsverger
dereavsverger
deavsverger
8. Perfetto
jeghar avsverget
duhar avsverget
hanhar avsverget
vihar avsverget
derehar avsverget
dehar avsverget
2. Imperfetto
jegavsverget
duavsverget
hanavsverget
viavsverget
dereavsverget
deavsverget
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde avsverget
duhadde avsverget
hanhadde avsverget
vihadde avsverget
derehadde avsverget
dehadde avsverget
4a. Futuro
jegvil/skal avsverge
duvil/skal avsverge
hanvil/skal avsverge
vivil/skal avsverge
derevil/skal avsverge
devil/skal avsverge
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha avsverget
duvil/skal ha avsverget
hanvil/skal ha avsverget
vivil/skal ha avsverget
derevil/skal ha avsverget
devil/skal ha avsverget
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle avsverge
duville/skulle avsverge
hanville/skulle avsverge
viville/skulle avsverge
dereville/skulle avsverge
deville/skulle avsverge
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha avsverget
duville/skulle ha avsverget
hanville/skulle ha avsverget
viville/skulle ha avsverget
dereville/skulle ha avsverget
deville/skulle ha avsverget
Imperativo
Affermativa
duavsverg
viLa oss avsverge
dereavsverg
Negativa
duikke avsverg! (avsverg ikke)
dereikke avsverg! (avsverg ikke)
Le tue ultime ricerche