Norvegese-Inglese traduzione di bekymringsfull

La Traduzione della parola bekymringsfull da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bekymringsfull in inglese

bekymringsfull
allmenn? concern
Sinonimi per bekymringsfull
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg vil ikke nøle med å karakterisere situasjonen som meget bekymringsfull, avslutter Huuse.
2.Nedgangen i norsk boligbygging er bekymringsfull.
3.Problemene er på mange måter ikke blitt mindre efter at Akademiets forskjellige avdelinger ble samlet under ett tak, særlig er mangelen på plass bekymringsfull.
4.Situasjonen på arbeidsmarkedet er bekymringsfull.
5.Vi finner en videre utvikling efter dette mønster ytterst bekymringsfull, skriver Helsedirektoratet.
6.AT opprustningen i verden er bekymringsfull, er selvsagt riktig.
7.Aftenposten (leder 25 / 9) ser utviklingen som bekymringsfull og ligger i så måte på linje med Regjeringen og antagelig samtlige politiske partier.
8.Allerede dette var en utvanning av undervisningstilbudet som var bekymringsfull.
9.Arild Gimse mente at demonstrasjonen i rådhuset var en mild aksjon, men at situasjonen rundt omkring i barnehavene var dramatisk og bekymringsfull.
10.Barnevernkontoret har registrert en bekymringsfull nyrekruttering blant de såkalte gatebarna.
11.Befolkningsutviklingen i hovedstaden er så vidt bekymringsfull, at dette moment må tillegges betydelig vekt.
12.Ca. 17 prosent av sakene ble oppklart, og det blir fastslått i brevet at selv med en aktivitet på 1983nivå er situasjonen bekymringsfull.
13.Da sier det seg selv at situasjonen er bekymringsfull.
14.Den finansielle stilling for kommandittselskapet K / S SiemVeeShip A / S er meget bekymringsfull.
15.Den situasjon som møter mange unge ved avsluttet grunnskole, er bekymringsfull.
16.Den spanske surrealistiske maler og grafiker Salvador Dalis tilstand ble igår betegnet som" alvorlig og bekymringsfull, men stabil".
17.Den vil gi inntrykk av at situasjonen ikke er bekymringsfull.
18.Den vil gi inntrykk av at situasjonen ikke er bekymringsfull.
19.Denne tilbakegangen på det primære marked er bekymringsfull for Sparebanken.
20.Denne utviklingen er bekymringsfull, sa Heløe.
21.Det Newcastlebaserte selskapet opererer også fire gasstankere med fortjeneste, mens situasjonen er mer bekymringsfull for de to bulkskipene.
22.Det er svært bekymringsfull at norsk industri har så liten egenkapital.
23.Det var enighet i finansutvalget at Oslos økonomi er bekymringsfull.
24.Dette er bakgrunnen for at NORTRA stiftes som en samlende markedsføringsenhet som skal bidra til å snu en utvikling som over en tiårs periode har vært bekymringsfull, sa samferdselsminister Johan J. Jakobsen under stiftelsesarrangementet.
25.Enda mer bekymringsfull for ledelsen er sammensetningen av medlemmene.
26.For vertskapet var det heller ikke så heldig at president Tsjernenkos helsetilstand lot til å være bekymringsfull.
27.Forfatterne vurderer dette som en bekymringsfull grad av belastning, og mener å finne en klar sammenheng mellom dårlig økonomi og mange helseplager i sitt materiale.
28.Forurensningssituasjonen i Øvre Årdal i indre Sogn er nå så bekymringsfull at Statens forurensningstilsyn (SFT) overveier å kreve delvis stans i produksjonen ved aluminiumsverket i Øvre Årdal.
29.Forurensningsutviklingen i Øyeren de senere år har imidlertid vært bekymringsfull, og det var bakgrunnen for at Kjellbjørg Lunde (sv) tok opp saken i spørretimen i Stortinget i formiddag.
30.Fremtiden er imidlertid mer bekymringsfull.
Le tue ultime ricerche