Norvegese-Inglese traduzione di bevisst

La Traduzione della parola bevisst da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bevisst in inglese

bevisst
allmennaltro knowingly
  avsiktaltro deliberately, on purpose, expressly, intentionally, purposely, premeditatedly, designedly
Sinonimi per bevisst
Termini derivati da bevisst
Esempi con traduzione
Etteraping av gester, handlinger og væremåter kan, men behøver ikke være, en bevisst handling.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det må være grunnlag for å si at en bevisst innsats gjennom flere år har ført til at visesangen som kulturfaktor har fått en meget stor utbredelse", skriver Lars Hauge bl.a.
2.Forutsetningen for de fullmakter politiet i denne forbindelse (profesjonell kriminalitet) har fått, er fra såvel lovgiver som domstol at de som har ansvaret for efterforskningen er seg dette ansvar bevisst, og ikke trår feil når de beveger seg i hva vi kan kalle det straffeprosessuelle grenseland".
3.Gjennom utstillingen ønsker vi å understreke hvordan våre bygg ikke opptrer alene som enkeltstående byggverk, men at de er forsøkt satt inn i en bevisst sammenheng med omgivelsene", heter det blant annet i en instruktiv katalog.
4.Løgnene har korte bein," skrev VestTysklands mest kjente sportsmagasin," Kicker", nylig, og ramset opp flere tilfelle der offentligheten bevisst feilinformeres av velkjente fotballledere.
5.Når Vannlinjens Venner fremstiller det slik at en omlegging av hovedveisystemet ikke vil koste det offentlige penger eller føre til graving i sentrum, er det bevisst å føre folk bak lyset.
6.Romerbrev" er den bevisst assosiasjonsskapende titel på Jan Erik Hansens nye bok, en kortroman delvis i brevform.
7.Spionrapportene" går ut på at laget spiller bevisst offsidetaktikk og har til en viss grad lykkes med det i kampene mot Chile og Frankrike.
8.Svalbard i verden" er en syntese mellom bilde og lyd gjennom bevisst klipping, uten kommentarer.
9.Vi går ut fra at Regjeringen ikke bevisst har villet opptre så utrolig uhøflig overfor en mann som i aller høyeste grad fortjener anerkjennelse og takk for en kjempeinnsats for Statoil og det norske samfunn.
10.Vi tyskere - i begge de to tyske stater - er oss vårt ansvar for freden bevisst.
11.(NTBTT) Nestlederen for den sovjetiske delegasjonen på Stockholmkonferansen, Igor Andropov, anklaget igår Vesten for bevisst å planlegge en atomkrig.
12.Alle som sitter med opplysninger om våpenkuppet fra Forsvarets mobiliseringslager i Vestby, må være seg sitt ansvar bevisst og melde fra på lensmannskontoret.
13.Bedre informasjon og færre direkte feil vil gjøre oss i stand til å satse mer på å avsløre bevisst svindel.
14.Bevisst arrogant er jeg heller ikke.
15.Bevisst godt miljø og et par meget gode årganger.
16.Bevisst ledelse av bedriftenes teknologiske utvikling er et viktig område.
17.Cindy har lært meg å bruke sproget mer bevisst, sier Gene.
18.Den samlede presse må her være seg sitt ansvar bevisst, og det gjelder i høyeste grad også de økonomisk sterkeste avisene, sier regjeringspartiene.
19.Den viktigste kampen om kundene i tiden fremover tror jeg ikke blir vunnet gjennom rabatter ved salg, men derimot gjennom bevisst satsing på fornøyde kunder, mener Lauvstad.
20.Derfor velger jeg bevisst det positive.
21.Det er aldri noen gang født så få barn i Norge, og når en del statistikere hevder at barnefødsler går i kurver og vil øke igjen, glemmer de å ta med i beregningen at kvinner idag velger sine svangerskap bevisst, hevder Grete Stang.
22.Det er blitt lettere for meg å godta at vi er forskjellige, samtidig som jeg er blitt meg mere bevisst at hver enkelt av oss er unik, sier hun.
23.Det er det, og jeg gjorde det meget bevisst.
24.Det er første gang vi kvitter oss med tonnasje så bevisst som dette, sier direktør Nils Nordenstrøm i Veritas.
25.Det er grunn til å tro at tortur brukes som en del av en bevisst kampanje fra myndighetenes side.
26.Det er ikke tilfeldigheter, men en bevisst og dirigert tjenestehandling fra kompetent embedshold at det 62 år gamle nederlandske hovedvitnet ble utvist fra Norge umiddelbart før hovedforhandlingen i denne saken skulle ta til.
27.Det er toppmålet av hykleri når mennesker som hevder at de forsvarer menneskeliv, i motsetning til oss andre, bevisst setter andre menneskers liv i fare.
28.Det er viktig at røykere ikke lar seg lure av disse opplysningene og bevisst eller ubevisst velger sigaretter med lave verdier i den tro at helseskader da unngås.
29.Det gikk jo direkte på personlig lederutvikling ; hvordan få en leder til å funksjonere på en bredere skala, bli bevisst på et lederskap som skal komme hele organisasjonen til gode, konfliktløsende ledelse i krise, forventningspress, og ikke minst i kirkelig sammenheng finne ut om den makt man sitter med.
30.Det har ikke vært bevisst fra vår side å la Ahanavnet" sveve i luften" over lengre tid uten at folk visste noe mer om oss enn at vi var en gruppe, sier Pål Waaktar, Magne Furuholmen og Morten Harket.
Le tue ultime ricerche