Norvegese-Inglese traduzione di bevisstgjøre

La Traduzione della parola bevisstgjøre da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bevisstgjøre in inglese

bevisstgjøre
allmennverbo raise someone's consciousness
Altri esempi
1.Dessuten har kvinnene selv en stor oppgave når det gjelder å bevisstgjøre mange av sine medsøstre, fremholdt Benkow.
2.Det er en vanskelig oppgave å bevisstgjøre nordmenn til å tenke på brannfaren.
3.Vi tar sikte på å bevisstgjøre og informere hverandre for bedre å kunne være med på å fremme norsk eksport, selv om det står fast at det er firmaene selv som må selge sine produkter, sier Langeland.
4.Boken ble brukt som en debattbok under førskolelærerutdannelsen fra midten av syttiårene og utover, og har nok tjent mye av sin opprinnelige hensikt, nemlig å bevisstgjøre førskolelærere og barnehaveinteresserte på den oppgaven barnehaven virkelig har, nemlig å være et trygt tilsyn som inkluderer barnas gode utviklings og aktivitetsmuligheter i et tilrettelagt tilbud ledet og ivaretatt av kvalifiserte førskolelærere.
5.De indianske minoriteter har fått føle på kropp og sjel at det kan være så som så med grunnleggende menneskerettigheter om man ikke lar seg" bevisstgjøre".
6.Denne gruppe elever er ofte forankret i et negativt bilde av seg selv, og skolens oppgave blir å arbeide frem en økende selvrespekt, lære dem å ta ansvar for egne valg, bevisstgjøre dem og la dem bli klar over de ressurser hver enkelt sitter inne med, sier Astri Gerrard.
7.Dessuten har vi i utdannelsesdemokratiserings og debattsamfunnet arbeidet iherdig for å bevisstgjøre hver eneste borger i politisk henseende, det er nasjonal plikt å følge med, delta i opinionsdannelsen og beslutningsprosessen.
8.Det er videre en oppgave å bevisstgjøre klientene hva angår hensyn til deres funksjonsnivå og drive holdningsskapende arbeide, fremgår det av en innstilling overfor sosialutvalget fra de to rådmenn.
9.Det første skritt var å samle kvinner i syv landsbyer i egne grupper, prøve å bevisstgjøre dem og få dem til å tenke på hva de selv kunne gjøre for å forbedre sin situasjon.
10.Det har lykkes Jackson å bevisstgjøre de amerikanske negrene til en politisk kamp på egne vegne.
11.Det skal skje ved å bevisstgjøre pressefolk og forfattere.
12.Ekspedisjonssjef Knut Sverre i Utenriksdepartementet mente at man fra kultursiden ikke har gjort nok for å bevisstgjøre politikerne om viktigheten av en slik kulturpresentasjon, og var inne på tanken om" kulturlobbyister" i Stortinget.
13.Man begynner å tenke og bevisstgjøre seg selv, og til slutt gjør man noe positivt for å bedre sin egen situasjon.
14.Men jeg tror at kvinnelitteraturen har bidradd ganske sterkt til å bevisstgjøre kvinnelige lesere, muligens også enkelte menn.
15.Norske Kvinners Nasjonalråds hensikt med denne prisoppgave er å prøve å bevisstgjøre flest mulig personer fra alle aldersgrupper og organisasjoner, få dem til å se seg om i nærmiljøet for sammen å forhindre at et kaldt og umenneskelig samfunn vokser frem, sier Vera Molland.
16.På denne måte kan den levere materiale som kan gi hjelp og som kan bevisstgjøre på de etiske sider ved den politiske beslutningsprosess, og således være med på å motvirke tendensen til å legge for stor vekt på de praktiske og ikke minst taktiske sider ved den.
17.Røde Kors har derfor sett det som sin oppgave å bevisstgjøre nordmenn på dette området, og gi dem en kort innføring i hvordan de på beste måte kan fungere som gode vennekontakter.
18.Vi kommer til å fortsette på samme måten for å bevisstgjøre flere.
19.Winje har reist landet rundt for å bevisstgjøre både den som selv har hatt og har vanskeligheter - og fagfolk og myndigheter som utformer helsevesenet.
20.Jeg er feminist, og jeg vil bidra til å bevisstgjøre min generasjon" ?
21.Jeg er positiv til Live Aid fordi den har bidratt til å bevisstgjøre menigmann.
22.KRIKMF ser det som sin primæroppgave å bevisstgjøre de kommende prester ved Menighetsfakultetet til å bruke idretten både for sin egen del og som kontaktmiddel for den menighet de siden skal stå i.
23.Man er nødt til å bevisstgjøre seg sine mindre fordelaktige sider for siden å kunne utnytte dem like effektivt som sine bedre.
24.Men vi setter søkelyset på det samfunnet vi lever i, og prøver å bevisstgjøre de unge til å tenke selvstendig.
25.Vi tar sikte på å bevisstgjøre en million briter om sultens virkelige årsaker - og hva som kan gjøres - de neste tre årene, sier Phil Baker.
26.Behandlerne mener at disse spørsmålene bidrar til å bevisstgjøre kvinnen.
27.Datatilsynet, som ble kontaktet av foreldrene i saken, ønsker å bevisstgjøre sosialsektoren til å bli seg sitt ansvar mere bevisst.
28.De har som mål å bevisstgjøre publikum ved å lage provoserende situasjoner i det virkelige liv.
29.De tre snakker om å bevisstgjøre oss, kanskje alminneliggjøre og gjøre mentale spørsmål mindre mystiske.
30.De verdier skolen skal bevisstgjøre om, må passere denne prøve.
Parole simili

 
 

bevisstgjøre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bevisstgjørebevisstgjørendebevisstgjøret
Indicativo
1. Presente
jegbevisstgjører
dubevisstgjører
hanbevisstgjører
vibevisstgjører
derebevisstgjører
debevisstgjører
8. Perfetto
jeghar bevisstgjøret
duhar bevisstgjøret
hanhar bevisstgjøret
vihar bevisstgjøret
derehar bevisstgjøret
dehar bevisstgjøret
2. Imperfetto
jegbevisstgjøret
dubevisstgjøret
hanbevisstgjøret
vibevisstgjøret
derebevisstgjøret
debevisstgjøret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bevisstgjøret
duhadde bevisstgjøret
hanhadde bevisstgjøret
vihadde bevisstgjøret
derehadde bevisstgjøret
dehadde bevisstgjøret
4a. Futuro
jegvil/skal bevisstgjøre
duvil/skal bevisstgjøre
hanvil/skal bevisstgjøre
vivil/skal bevisstgjøre
derevil/skal bevisstgjøre
devil/skal bevisstgjøre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bevisstgjøret
duvil/skal ha bevisstgjøret
hanvil/skal ha bevisstgjøret
vivil/skal ha bevisstgjøret
derevil/skal ha bevisstgjøret
devil/skal ha bevisstgjøret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bevisstgjøre
duville/skulle bevisstgjøre
hanville/skulle bevisstgjøre
viville/skulle bevisstgjøre
dereville/skulle bevisstgjøre
deville/skulle bevisstgjøre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bevisstgjøret
duville/skulle ha bevisstgjøret
hanville/skulle ha bevisstgjøret
viville/skulle ha bevisstgjøret
dereville/skulle ha bevisstgjøret
deville/skulle ha bevisstgjøret
Imperativo
Affermativa
dubevisstgjør
viLa oss bevisstgjøre
derebevisstgjør
Negativa
duikke bevisstgjør! (bevisstgjør ikke)
dereikke bevisstgjør! (bevisstgjør ikke)
Le tue ultime ricerche