Norvegese-Inglese traduzione di bomme

La Traduzione della parola bomme da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bomme in inglese

bomme
allmennverbo miss
Sinonimi per bomme
Altri esempi
1.Det er nok slik at vi ikke er oppvakte nok til å vite hvilke prosenter som virkelig vil bidra, og det ville være flaut å bomme.
2.Men også østtyskerne har begynt å bomme efterhvert, selv Klaus Ostwald.
3.Eirik åpnet med å bomme på feil skive, og måtte ut i totalt syv runder !
4.En corner ble feilregnet av en utrusende Lynkeeper, og for åpent mål kunne ikke Stensrud bomme.
5.Hvordan kan vi trene hele året med henblikk på et par toppstevner - og bomme så totalt ?
6.Jeg spiser bare brød, og jeg har lyst til å bomme røyk.
7.Jo, det må selvfølgelig bli tre olympiske gulldager, men også stunder da man hadde vondt for å forstå at såkalte profesjonelle idrettsutøvere og trenere kunne bomme så katastrofalt med OLopplegget som de gjorde.
8.Kjøper man tyve 20 000tonnere, kan man bomme på en av dem.
9.Men bomme gjorde ihvertfall ikke de tekniske arrangørene fra Førde og Angedal.
10.Men jeg vil heller bomme i et boikottOL enn i VM der hele østblokken er på plass.
11.Men sistnevnte, som ledet med fire sekunder på Brit ved meldeposten omtrent halvveis, er også i stand til å bomme.
12.Når han først har fått ballen, må han dekkes så tett at han presses til å bomme skuddene.
13.Selv den mest erfarne jeger kan bomme på mange av de krevende spørsmål som vil avsløre hans artskunnskaper.
14.Selv er han nestemann på straffelisten hvis Frank Arnesen skulle bomme.
15.Slike krav til en selv er av langt større betydning enn om jeg skulle bomme noen millioner i en eller annen retning når sluttregnskapet for Norges Banks nybygg foreligger.
16.Vi skal ihvertfall ikke bomme på den !
17.Jeg kunne bare ikke bomme på den lissepasningen Vidar Davidsen serverte meg i det 9. minutt, sa Arne Larsen Økland.
18.Jeg tok chansen på å velge en annen vei enn Annichen mot tredje og siste post i håp om at hun skulle bomme og jeg gå rett på.
19.Men såpass må man vel nesten regne med å bomme i en konkurranse av så lang varighet som" Blodslitet".
20.På grunn av lite konkurranser iår har jeg hatt vanskeligheter, fortsatte han, og la til at det viktigste disse to dagene var å bomme lite.
21.Bygdøyterrenget er lettløpt, men likevel var det lett å bomme, sa f.v. Nils Blomhoff, Siri Størmer og Einar Wahlstrøm.
22.De får tidstillegg for å berøre og bomme på porter.
23.De råvarene vi har er så gode at det nesten ikke går an å bomme," sa han.
24.De råvarene vi har er så gode at det nesten ikke går an å bomme," sa han.
25.Den aller fattigste ranchito blir til et bedre vertshus der vi, hvis vi er heldige, kan få kjøpt en tortilla, et par egg, eller bomme litt vann.
26.Det er fort gjort å bomme på detaljene.
27.En privatperson syntes det var for ille at meteorologene kunne bomme så kraftig med tanke på de tragiske følger det fikk.
28.Flere av de øvrige vil om nødvendig" bomme" penger på gaten for å klare sine leieforpliktelser.
29.Fra noen få meters hold kunne han ikke bomme.
30.Kommer jeg til å bomme på hoppkanten ?
Parole simili

 
 

bomme come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bommebommendebommet
Indicativo
1. Presente
jegbommer
dubommer
hanbommer
vibommer
derebommer
debommer
8. Perfetto
jeghar bommet
duhar bommet
hanhar bommet
vihar bommet
derehar bommet
dehar bommet
2. Imperfetto
jegbommet
dubommet
hanbommet
vibommet
derebommet
debommet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bommet
duhadde bommet
hanhadde bommet
vihadde bommet
derehadde bommet
dehadde bommet
4a. Futuro
jegvil/skal bomme
duvil/skal bomme
hanvil/skal bomme
vivil/skal bomme
derevil/skal bomme
devil/skal bomme
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bommet
duvil/skal ha bommet
hanvil/skal ha bommet
vivil/skal ha bommet
derevil/skal ha bommet
devil/skal ha bommet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bomme
duville/skulle bomme
hanville/skulle bomme
viville/skulle bomme
dereville/skulle bomme
deville/skulle bomme
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bommet
duville/skulle ha bommet
hanville/skulle ha bommet
viville/skulle ha bommet
dereville/skulle ha bommet
deville/skulle ha bommet
Imperativo
Affermativa
dubom
viLa oss bomme
derebom
Negativa
duikke bom! (bom ikke)
dereikke bom! (bom ikke)
Le tue ultime ricerche