Norvegese-Inglese traduzione di bruke

La Traduzione della parola bruke da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bruke in inglese

bruke
innflytelseverbo use, employ, apply
  sedvaneverbo would
  agrikulturverbo cultivate, till [arch.]
  brukeverbo apply, put to use, use, employ, utilize
Sinonimi per bruke
Termini derivati da bruke
Anagrammi di bruke
Esempi con traduzione
I en alder av seks hadde han lært å bruke skrivemaskin, og sa til læreren at han ikke trengte å lære å skrive for hånd.
Det er en fordel å kunne bruke en datamaskin.
Jeg kan ikke bruke denne maskinen.
Du trenger ikke å bruke ordbok når du leser denne boken.
Kan jeg bruke denne?
Du kan bruke bilen min, hvis du vil.
Kan jeg bruke telefonen din?
Jeg får ofte lov til å bruke skrivemaskinen hans.
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
Jeg håper jeg ikke behøver å bruke denne pistolen.
Du kan bruke denne bilen.
Kan jeg bruke blyanten din?
Kan jeg bruke din penn?
Sjåfører bør bruke sikkerhetsbelte.
Kan jeg bruke helseforsikringen min?
Problemene som finnes i verden i dag kan ikke løses ved å bruke samme type tenkning som skapte dem.
Hvis du fortsetter å bruke penger på den måten, vil du være blakk før du vet ordet av det.
Du kan bruke datamaskinen min hvis du vil.
Du kan ikke bruke denne vaskemaskinen.
Jeg ville ikke bruke telefonen.
Altri esempi
1.Andre" synes å stå helt fritt, forbeholdsløst, idet de" har rett til å bruke dei språkformene som dei sjølve ønskjer".
2.Bør alliansen bruke de marginale ressurser til å møte annen og tredje linjes styrker, eller bør man fortsatt legge hovedvekten på å forhindre gjennombrudd av første linjes styrker ?
3.Den som leter etter signaler fra Regjeringen om hvordan den vil bruke denne handlefriheten, finner lite eller ingenting.
4.Det er det svar Veidirektoratet må gi de mange bilister som ringer og lurer på om de kan bruke piggdekk hvis de f.eks. skal krysse en fjellovergang hvor det er fare for glatt føre.
5.Det er ingen tvil om at en satsing av offentlige midler på disse områdene i dagens situasjon ville være langt mer effektiv for å styrke industriens produksjonsevne og inntjening enn ved å bruke betydelige offentlige midler på å stimulere til aksjeomsetning," sier Berge.
6.Det offentlige må bruke mer penger, sier hun.
7.Dette er NOKs sikkerhetsventil det blir opp til OLkomiteen å bruke sitt skjønn.
8.Dette uttrykket kunne vi like godt bruke om Eivind Berggrav selv.
9.Dette virker på meg uhyre udemokratisk, ja, det virker nærmest folkedemokratisk, for å bruke dette superord som anvendes i land hvor det uopplyste pampeveldet virkelig er satt i sitt trege og umenneskelige system.
10.Eier av båten eller den som har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som skal bruke båten er fylt 16 år og at vedkommende har nødvendig fedighet eller er fritatt for bestemmelsen om aldersgrense.
11.Er det sannsynlig at Sovjet vil bruke atomvåpen mot Norge ?" spør Rolf Thue i Aftenposten 21. august.
12.Familien som bor der med fire barn i alderen 515 år, har nå så god øvelse i å bruke den enkle håndvasken som er på kjøkkenet i leiligheten, og de har så mange års erfaring, at de foretrekker å ha det slik fremfor å bli skuffet år efter år.
13.Hans svar er benektende, men han understreker at" det er verdt å bruke noen milliarder kroner ekstra hvert år innen NATO for å gjøre sannsynligheten for atomkrig enda mindre.
14.Helt kort går det nye regelverket ut på at" dei tilsette" - når de ikke direkte leser opp fra manuskript, og det gjør de vel ikke engang ved programannonsering - nærmest oppfordres til å bruke dialekt, slik at Norsk Rikskringkasting skal kunne" sjå det som ei opgave å spegle det språklege mangfaldet i landet".
15.Her har Arild valgt å bruke pianistene Jon Balke og Steve Dobrogosz, trommeslagerne Alex Riel og Jon Christensen, gitaristen Jon Eberson og saksofonisten Knut Riisnæs alle nære musikervenner av Radka.
16.Hva skal du egentlig bruke denne landskampen til - det er ikke så ofte dere kjemper for flagget ?
17.Hvis Sakharov fikk muligheten til å reise, tror jeg ikke han vil bruke den".
18.Hvorfor er det så mye mer" ansvarlig" å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
19.Ka skal du bruke seltersen til ?
20.Kampsangen til annenklassingene er bare ett av mange virkemidler som de 120 elevene, lærere og foreldre på Valstad grendeskole i Skedsmo tenker å bruke, for å overbevise skolemyndighetene i kommunen om at den pedagogiske foregangsskolen i Skjettenbyen fortsatt er" liv laga".
21.Kan dere ikke i alle fall bruke forskjellig penselbredde ?" ber jeg dem.
22.La oss bruke 17. mai til å vise solidaritet med dem som har innvandret til Norge.
23.Likevel er det nå på høy tid at regjeringen finner fram til en mer konstruktiv måte å bruke oljepengene på.
24.Neste års valg vil bli et oppgjør mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene om hvem som er villig til å bruke mest penger.
25.Når man er i opposisjon er det lettvint å bruke penger uten å ta hensyn til balansen i samfunnsøkonomien.
26.Når øksen er sløv, og han ikke har slipt eggen, så må han bruke desto større kraft...
27.Reglen er at når ilgods kommer mindre enn to timer før flyavgang, må vi bruke egen mann med egen bil for å få det med flyet", svarer SAS fraktterminal i Oslo ifølge avisen.
28.Rusken" prøver alle knep for at folk skal bli flinkere til å bruke søppelkassene i Sentrum.
29.Skal du lage et riktig dårlig bilde, holder det ikke med svart / hvitt - da må du bruke farger !", hevdet en gang Bjørn Næss, scenograf i NRK, og selv en utøvende billedkunstner.
30.Skulle vi tenke oss, hvilket er helt urealistisk, at vi ville gjøre oss gjeldfrie overfor utlandet ved å bruke våre reserver, ville det bare bli 12 milliarder tilbake.
Parole simili

 
 

bruke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) brukebrukendebrukt
Indicativo
1. Presente
jegbruker
dubruker
hanbruker
vibruker
derebruker
debruker
8. Perfetto
jeghar brukt
duhar brukt
hanhar brukt
vihar brukt
derehar brukt
dehar brukt
2. Imperfetto
jegbrukte
dubrukte
hanbrukte
vibrukte
derebrukte
debrukte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde brukt
duhadde brukt
hanhadde brukt
vihadde brukt
derehadde brukt
dehadde brukt
4a. Futuro
jegvil/skal bruke
duvil/skal bruke
hanvil/skal bruke
vivil/skal bruke
derevil/skal bruke
devil/skal bruke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha brukt
duvil/skal ha brukt
hanvil/skal ha brukt
vivil/skal ha brukt
derevil/skal ha brukt
devil/skal ha brukt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bruke
duville/skulle bruke
hanville/skulle bruke
viville/skulle bruke
dereville/skulle bruke
deville/skulle bruke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha brukt
duville/skulle ha brukt
hanville/skulle ha brukt
viville/skulle ha brukt
dereville/skulle ha brukt
deville/skulle ha brukt
Imperativo
Affermativa
dubruk
viLa oss bruke
derebruk
Negativa
duikke bruk! (bruk ikke)
dereikke bruk! (bruk ikke)
Le tue ultime ricerche