Norvegese-Inglese traduzione di bygge om

La Traduzione della parola bygge om da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bygge om in inglese

bygge om
bygningverbo rebuild, alter
Esempi con traduzione
Jeg liker å bygge broer.
Jeg var svært interessert i å være med på å bygge opp en sterkere fagkrets omkring programmering.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det var virkelig lurt av dere å bygge om det gamle snekkerverkstedet til Johannes.
2.Øket trafikk og krav om raskere betjening har simpelthen gjort det nødvendig å bygge om.
3.6000 husstander, som idag har søppelsjakter i blokker, må bygge om sjaktene.
4.Bedriften skal lage 3000 nye stoler og bygge om gamle.
5.Carter offentliggjorde planene efter at han sammen med 40 andre frivillige hadde brukt en uke til å bygge om en bygning for organisasjonen i New York City.
6.Da de ansatte ved sykehjemmet fikk gehør for ideen om å bygge om betjeningsboliger til kolletiv for eldre, kunne man sette i gang med arbeidet øyeblikkelig.
7.Den gang var tanken å bygge om et gammelt norsk fartøy til bruk for kineserne i Gulehavet og SydKinahavet.
8.Det er ikke nødvendig å bygge om for å overleve idag, men det kan bli det i fremtiden.
9.Det er nemlig for dyrt å bygge om de dårlige, unøyaktige gamle parkometre.
10.Det har fått flyselskapene til å vurdere å bygge om sine eldre modeller.
11.Det kan spøke for planene om å bygge om Rosenhoff skole til sykehjem.
12.Det vil koste anslagsvis 125 millioner dollar å bygge om båten til verdens mest luksuriøse passasjerskip slik eieren, eiendomsmegleren Richard Hadley i Seattle, vil ha den.
13.Direktør Værnes er imidlertid mer opptatt av at man i stedet for å bygge om sjaktene kan bygge et lite søppelskur i riktig avstand fra gaten.
14.Duleep Sing fikk arkitekten John Norton til å bygge om herregården.
15.Efterhvert har huseierne begynt å restaurere i stedet for å bygge om.
16.En annen ting er at SAS ikke er helt fornøyd med den amerikanske motorleverandøren Pratt & Whitney som for tre år siden fikk oppgaven med å bygge om DC9motorene.
17.En god og bred inngang og relativt stort gulvareal gjør det enklere å bygge om efter behov.
18.Et teater, som den velhavende og vel ansette taler og forfatter Herodes Atticus lot bygge omkring år 160 e.Kr. til minne om sin kone... !
19.Firmaet har arbeidet med å bygge om Bislett stadion.
20.For det finnes bare en annen utvei i forskriftene, og det er å bygge om boligblokkene slik at søppelen samles i rom" utvendig" eller lign. slik at renovatøren kommer lettvint til.
21.Framnæs Mek. Værksted skal bygge om Fred. Olsenriggen" Byford Dolphin" for 30 millioner kroner.
22.Granfos Brug er i ferd med å bygge om de 24 000 kvadratmeter som utgjorde den gamle papirfabrikken.
23.Her skal det legges ned ytterligere seks millioner kroner på å bygge om til moderne familierom.
24.Hun talte endog om nødvendigheten av å bygge om velferdsstaten for å utnytte ressursene mer effektivt og rasjonelt, ikke minst på det sosiale og helsemessige område.
25.Innen FIS setter vi alt inn på å eliminere nødvendigheten av å bygge om hoppbakkene om de ikke er ekstremt gammeldagse, altså ikke tilnærmelsesvis tilsvarer normene av 1979.
26.Kineserne har foreløbig planer om å bygge omkring 10 store kjernekraftverk i dette århundre.
27.Logen er borgernes hus - den ble fredet i 20årene, så det går ikke an å bygge om festsalen for teaterformål og Rolv Wesenlundshow.
28.Ludvig Lorentzen / Østlandske Fryserier skal bygge om for 25 millioner kroner og vil utvide gulvarealet med 6750 kvadratmeter på sitt område rett syd for Drammensveien.
29.Man behøver ikke ha mye fantasi for å innse at jubelen ikke vil stå i taket på de bevilgende myndigheters kontorer når de private eierne kommer og ber om midler for å kunne bygge om bakken slik at den tilfredsstiller FIS gjeldende norm.
30.Når Oslo veivesen om kort tid går igang med å bygge om de resterende ca. femti lyskryss i Oslos vestlige bydeler til datastyring og såkalt" aktiv signalprioritering", vil efterhvert trafikken i hele indre by kunne styres fra etatens kjeller i Herslebsgate.
Le tue ultime ricerche