Norvegese-Inglese traduzione di dårlig tilpasset

La Traduzione della parola dårlig tilpasset da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dårlig tilpasset in inglese

dårlig tilpasset
allmenn? maladjusted

 
 

Altri esempi
1.Forslagene er dårlig tilpasset både den aktuelle konjunktursituasjon og nødvendigheten av høyere økonomisk vekst, fremholdt finansministeren.
2.Det er foreldet, for dårlig tilpasset dagens samfunn og gir altfor tilfeldige, og til dels uhyrlige resultater.
3.Det er også et spørsmål om det er gunstig for disse barna å bli omplassert til en kultur så forskjellig fra deres egen, ikke minst der hvor adoptivsøkerne selv er dårlig tilpasset norske forhold.
4.Dette kan vanskelig oppfattes på annen måte enn at Regjeringen nå vurderer de rentepolitiske tiltak fra i vår som dårlig tilpasset de kredittpolitiske mål forøvrig, hevder foreningen i sin kommentar.
5.Hva er så årsaken til at boligene som tilbys er så dårlig tilpasset folks egne ønsker ?
6.Japan hevder at amerikanske selskapers tilbud om utstyr har vært dårlig tilpasset japanske forhold og dyrere enn det hjemmeproduserte.
7.Det er forøvrig min overbevisning at norske hoteller og overnattingssteder er for dårlig tilpasset bilister, fortsetter Storrusten.
8.Diskusjoner omkring autistiske barn hører innunder psykiatrien eller behandling av psykisk utviklingshemmede, er mye av grunnen til at behandlingsopplegget hittil har vært altfor dårlig tilpasset.
9.For meg er det helt uforståelig at myndighetene fører en så dårlig tilpasset politikk når det gjelder direkteruter.
10.Norsk konsesjonspolitikk for luftfarten er dårlig tilpasset næringslivets behov.
11.De fysiske omgivelser, produktfeil eller at produktet er dårlig tilpasset barn.
12.Det følger av dette at Arbeiderpartiets økonomiske opplegg for neste år er særdeles dårlig tilpasset dagens problemer.
13.Næss mener at mye av den litteratur som fins om alternative dyrkningsmetoder er altfor generell og dårlig tilpasset våre naturforhold.
14.Tilbudene for funksjonshemmede på grunn av fødselsskader, genetiske avvik og trafikkulykker er få og dårlig tilpasset behovene.
Le tue ultime ricerche