Norvegese-Inglese traduzione di dømmekraft

La Traduzione della parola dømmekraft da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dømmekraft in inglese

dømmekraft
allmenn? discernment
Sinonimi per dømmekraft
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette er spørsmål om alminnelig erfaring og dømmekraft, og jeg overlater til lagretten å vurdere disse forholdene, sa Wiker.
2.Han mistet mye av sin egen selvstendighet og dømmekraft i et slikt miljø, sa overlegen.
3.Nei, jeg stolte helt på skipsledelsens lokale kunnskaper og deres dømmekraft i denne situasjonen.
4.Vi har ikke tillit til fremmedpolitiets upartiskhet og dømmekraft i disse sakene.
5.Av redsel for den ukjente, eller fordi alderdommen hadde fordunklet din dømmekraft.
6.Bevisstgjørende helseopplysning ville bidra til at folk fikk mer kunnskap om og ble mer opptatt av forebyggelse - og fikk tillit til sin egen dømmekraft når det gjelder helse, sykdom og miljø.
7.Da overfallet på de to eldre menneskene skjedde, var det en svekkelse av tiltaltes dømmekraft, men jeg kan ikke si om det er et riktig begrep å bruke idag.
8.Den typiske mannemann og kvinnekvinne har nemlig generelt dårligere dømmekraft enn det tvekjønnede rollemenneske.
9.Denne tvil om hans dømmekraft fikk ny næring på et så avgjørende sted og tidspunkt som selve landsmøtet.
10.Det er efter vår mening å undervurdere den vanlige kjøpers dømmekraft hvis radioog fjernsynsreklamen holdes utenfor informasjonsbildet her i landet.
11.Det er hans dømmekraft jeg tviler på, sa Reagan.
12.Det er i den grad deres rett at norske statsråder som måtte finne på å anklage dem for innblanding i norske anliggender, ville ha behov for å foreta seg noe som kunne gjenreise tilliten til deres dømmekraft.
13.Det klareringsmyndighetene i Forsvaret er ute efter, er om den som skal tjenestegjøre i betrodde stillinger viser evne til sunn dømmekraft, pålitelighet og lojalitet.
14.Det skal gis en almendannende undervisning, som skal sette det i stand til - på grunnlag av like muligheter for alle - å utvikle dets evner, dets personlige dømmekraft og dets moralske og sosiale ansvarsfølelse, samt til å bli et nyttig samfunnsmedlem.
15.En helseinformasjon som ikke tar disse forhold i betraktning, betyr en undervurdering av voksne menneskers dømmekraft, og appellerer ikke til borgerne som tenkende voksne individer, men som barn som (oftest feilaktig) blir antatt ikke å kunne resonnere logisk.
16.Generalen må ta i bruk sin beste dømmekraft og psykologiske sans for å kunne demme opp for den motstand mot det kommunistiske styre som Popieluszkos tragiske bortgang har skapt.
17.Generelt gis det ikke sikkerhetsklarering dersom det kan herske tvil om vedkommendes pålitelighet, lojalitet eller sunne dømmekraft.
18.Hans fine dømmekraft, hans alltid rolige og sindige holdning og samarbeidsevne i enhver situasjon ga oss trygghet for gode løsninger og en stø kurs.
19.I Norge har det vært vist prisverdig initiativ, spesielt innen NTNF som påtok seg store belastninger ved å bli beskyldt for å mangle realistisk dømmekraft dengang institusjonen støttet rakettarbeidet og foreslo norsk deltagelse bl. a. i ESRO.
20.Ifølge forklaringer fra CIAhold er håndboken forfattet av underordnede personer med løs tilknytning til organisasjonen, og dertil sviktende dømmekraft.
21.Imidlertid har både hans politiske og personmessige dømmekraft vært trukket i tvil av hans mange kritikere gjennom de siste år.
22.Jeg synes nærmest det vitner om liten respekt for samvirkebevegelsens ide og medlemmenes dømmekraft når det anføres at en omlegning med beskatning efter regnskap" vil kunne stimulere bedriften til å betale medlemmene større bonus enn fornuftig ut fra rent driftsmessige hensyn".
23.Jeg tar opp Forsvarets behandling av invasjonsfeiringen fordi den holdning som er kommet til uttrykk, vitner om en mangel på dømmekraft og en fantasiløshet som ikke lover godt, når man tenker på at den samme ledelse har et hovedansvar for nordmenns forhold til Forsvaret.
24.Kan vi da fortsatt tro på alle profetene som viste så liten dømmekraft ?
25.Men Oslo Arbeiderparti gir et sjeldent sterkt eksempel på sviktende dømmekraft, når man avviser det avtalte opplegg, med hovedvekt på å verne de svake, som bidrag til å rette opp byens økonomi.
26.Mer nærgående spørsmål på det punkt møtte han med å påpeke at han som visepresident skylder presidenten å stille til disposisjon både" sin dømmekraft og sin lojalitet".
27.Nå var tiden kommet da han skulle få utfolde alle sin muligheter sin handlekraft, lynraske reaksjonsevne, klartskuende dømmekraft og en hukommelse som ikke overså noen detaljer.
28.Nå vet vi jo fra før av at GHBs dømmekraft representerer selve den øverste ringen på skaperverkets kransekake (slik hun ser det) og at damen samtidig er ganske så upåvirkelig (i og med at hun i debatten nødig slipper andre til og gjerne fortsetter praten også efterat programleder har begått den taktløshet å gi ordet til for eksempel statsministeren).
29.Oslo Arbeiderparti viser sviktende politisk dømmekraft når man avviser den foreløbige avtale mellom de ansatte og byens politiske ledelse.
30.Ved at han, efterat sviktende dømmekraft er så grundig avslørt, ikke vil bli valgt til dommer i Haag likevel.
Le tue ultime ricerche