Norvegese-Inglese traduzione di dass

La Traduzione della parola dass da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dass in inglese

dass
allmenn? leader
Sinonimi per dass
Parole simili

 
 

Wiki
Dass kan referere til: Personer: - Anders Dass - Benjamin Dass - Petter Dass - Petter Dass-dagene - Petter Dass-medaljen - Petter Dass-museet Dass kan også referere til et Toalett - - Snurredass - Utedass.

Altri esempi
1.Skuld torsken oss feile hvad havde vi da ?" skrev Petter Dass og pekte på kystens direkte avhengighet av Gadus morhua eller polartorsken.
2.Amanuensis i nordisk litteratur ved universitetet i Tromsø, Nils Magne Knudsen, trekker linjer fra Petter Dass til Arvid Hanssens forfatterskap.
3.Både Petter Dass og Thomas Kingo skrev de lekreste beundrerbrev til henne.
4.Denne allianse skyldes dikterpresten Petter Dass.
5.Det er en frodig skildring av erotisk nærhet, og det er en fin og naturlig sammenheng mellom ham og den Petter Dass som i liv og diktning var kvinnens talsmann - og som også i sin hete ungdom" begikk leiermål" med sin forlovede og avlet barn før han efter kirkens og samfunnnets forskrifter strengt tatt hadde lov til det.
6.Det slo amanuensen uttrykkelig fast i en bok han utgav ifjor, der han påpeker at Arvid Hanssen står trygt med røtter i tradisjonen fra Petter Dass til den klassiske nordnorske visedikteren Hans Lind.
7.Fra Fiskeridepartementet kom det straks svar, datert fredag 13. april, som bl.a. inneholdt en rekke velvalgte sitater av dikterpresten Petter Dass.
8.Han har god kjennskap til de sosiale og religiøse forhold på den tid, og han kjenner Petter Dass diktning og melodiene til flere av hans viser, opplyser teatrets informasjonssekretær, Bjørgunn Gansmoe.
9.I slike stunder kan en godt forstå nordlandsdikteren Petter Dass omtale av øya i" Nordlands Trompet" (ca. 1700).
10.I tillegg til sine arbeider om det norske sprogs utvikling, var han også en av våre store litteraturforskere og han var utgiver av Petter Dass," Hundreårsutgaven" av Ibsens skrifter og medutgiver av Wergelands samlede skrifter.
11.Om P. Dass.
12.Petter Dass.
13.Petter Dass sa at" vi haver vel levet det beste"... gjelder det for universitetet i våre dager ?
14.Sanger av David MonradJohansen til Petter Dass" Nordlands Trompet" fremført av sangeren Bjørn LieHansen og pianisten Neil Dodd, illustrert av Kaare Espolin Johnsons kraftfulle bilder.
15.Vinterens store oppsetning på Hålogaland Teater er et stykke om Alstahaugpresten og barokkpoeten Petter Dass, som får premiere 15. februar.
16.Jeg mig nu først henvender / Til dig, du kaade Dreng / Hvis Fod saa flittig render / Til Horens Huus og Seng", skriver Petter Dass i sin salme om det 6. bud, hvor han i detalj utmaler alle de fristelser og laster som budet skal verne mot.
17.Mens brød af Ager er at faae / Og Druer groer paa Ranker", hete det i en nadverdsalme av Petter Dass.
18.Attentatet mot Dass skjedde bare få tiomer efter at sikhekstremister i Punjab hadde gjennomførtr en serie terroraksjoner som krevete tilsammen fem dødsofre - alle hinduer.
19.Dass og hans livvakt ble drept, mens seks andre som oppholdt seg i kontorlokalene, ble såret.
20.Det bevegelige i denne akademiske karakteren er ikke bare kommet til uttrykk i en rekke litterære publikasjoner, der Midbøe har satt innsiktsfullt og overraskende lys på Petter Dass, Henrik Ibsen og Jonas Lie.
21.Det første, som egentlig slog mig, var ligheden mellom Petter Dass og Thomas Kingo.
22.Et gedigent kulturhistorisk verk er" Norske Klassikere" redigert av Peter Anker, Kjell Bækkelund og Eilif Straume, der 55" håndplukkede bidragsydere" presenterer" sin" kunstner innenfor litteratur, billedkunst og musikk, fra 1600tallets Dass til vår egen tids Ryggen og Prøysen.
23.Flere politikere fikk samtidig øket politibeskyttelse efter attentatet mot den 45 år gamle Arjun Dass.
24.For vår identitets skyld, slik der er i dag - av opplyst eigeninteresse - bør vi alle kunne samle oss til innsats for våre to skriftspråk, for vårt dialektmangfald, og for våre røter, frå Draumkvedet til Peter Dass.
25.Foruten Dass selv ble livvakten drept, mens seks andre ble skadet.
26.Ifølge politiet stormet tre væpnede menn inn i kontorene til Arjun Dass og åpnet ild.
27.Jeg ser at Petter Dass skrifter, som vi også hadde mange av, nå er borte.
28.Jeg tenker på Eddadiktene, folkevisene, Petter Dass, Holberg, Wergeland, Welhaven osv.
29.Kid Creole and the Coconuts er det kanskje mest hemningsløse bidraget til" la oss ha det moro før det går i dass"kulturen.
30.Mange ting gik efterhånden op for os om Petter Dass, hans ophav, hans levnedsløb og hans digtning.
Le tue ultime ricerche