Norvegese-Inglese traduzione di datert

La Traduzione della parola datert da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

datert in inglese

datert
allmenn? dated
Termini derivati da datert
Anagrammi di datert
Esempi con traduzione
Brevet er datert 1. april 1987.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Ambassadebrevet" til ordføreren var datert november 1983.
2.Dagen efter, altså 1. mars, mottok hun et brev fra Finstad, datert 27 / 21984, poststemplet Oslo 29 / 21984.
3.Skibsglas" som er produsert mellom 1967 og 1977 er nemlig signert og datert.
4.Det siste brevet vi fikk fra ham var datert 20. august og stemplet polevaja potsjta (feltpost), sa moren gråtende.
5.I et brev datert 6. november skriver høyesterettsadvokat Tor Erling Staff til partiformann Carl I. Hagen at det efter hans mening ikke kan anføres moralske eller juridiske anfektelser mot min 1. plass, sier Peterson.
6.Ledelsen i Investa må velge mellom å erklære Navare konkurs og ta et tap på ca. 220 millioner kroner, eller fortsette å støtte selskapet ved å tilføre nye midler, påpeker meglerfirmaet Grieveson Grant i en rapport med negativ konklusjon, datert 6. desember 1984.
7.Vi er i live, forsikrer Jelena Bonner sin datter i brevet, som er datert 29. oktober.
8.Vi holder nå på å gjennomgå heftene, og har i tillegg til verdenskartene funnet et mindre detaljkart av svenskekysten oppdelt i tre soner og datert 1982, forteller journalist Per Lar Tonstad i Finnmark Dagblad til Aftenposten.
9.8 av bokens 15 artikler er datert og signert forvisningsbyen Gorkij, hvor han efter sovjetiske intensjoner skal ha vært isolert både fra utlandet og fra landets egen intelligentsia.
10.Adm. direktør T. Espetvedt tar til orde for full beskatning av overskudd i kredittforeninger i et intervju i Aftenposten, datert 10.02.1984.
11.Allerede igår var det nemlig mulig å få kjøpt landets eneste påskeaftenutgave, datert lørdag 21. april.
12.Arbeidstilsynets innstilling er datert 23. juli iår, men ennå har ikke direktoratet avgjort hvilken anbefaling man vil gi politiet i saken.
13.Bakgrunnen for reaksjonene er at de folkevalgte er holdt uvitende om informasjonsopplegget inntil skolesjefen i et brev datert 23. oktober orienterte skolestyrets hovedkomite.
14.Beboere som Aftenposten har snakket med føler seg overrumplet av gårdeieren, som i et brev datert den 15. juni antydet at oppussingen av gården først ville starte i midten av august.
15.Brevet, som er skrevet på tysk, er datert 26. januar.
16.Brevet, som krevde redusert trafikk i ambassadestrøket på Drammensveien, var datert november 1983 og har fulgt saksgangen og dokumentene helt frem til politikerne og pressen i august 1984.
17.Brevet er datert 21. mars 1984.
18.Brevet er datert 9. juli, altså halvannen måned efterat utvalgsinnstillingen forelå.
19.Brevet er datert Gorkij den 12. januar og er ifølge Expressen smuglet ut av SovjetUnionen.
20.Brevet er datert juni 1926, og han forteller at han har begynt på arbeidet med en bok som både vil være brutal, obscøn og frodig som et verk av Rabelais.
21.Brevet er datert så tidlig som" Telemark 31. august 1924", altså for nokså nøyaktig 60 år siden.
22.Brevet fra Forurensningstilsynet - som er datert torsdag må karakteriseres som relativt oppsiktsvekkende.Miljøvernminister Rakel Surlien uttalte sist helg at hun vil legge større vekt på hensynet til arbeidsplassene enn på miljøhensyn, når ansøkningen fra Sulitjelma Smeltehytte A / S om å få forlenget utslippstillatelsen ut over fristen 1.juli,skal vurderes.Regjeringen var i november ifjor enig om at 1.julifristen skulle overholdes.
23.Brevet var datert 24. april.
24.Brevet var fra Heinrich Himmler til Vidkun Quisling, datert januar 1933.
25.De glassene som er produsert efter 1977, er laget av den patenterte glassmasssen, og de er forøvrig ikke signert og datert.
26.Den ene av broene er tidligere datert til mellom år 1150 og 1300, og overfor TrønderAvisa påpeker Ingrid Smestad at kavlebroen trolig er en del av en vei som ble brukt sommerstid.
27.Den første sjekken er datert 6. november, men det gikk flere dager før blanketten kom inn til Kreditkassen og svindelen ble oppdaget.
28.Den tredje legeuttalelse er datert før 28. juni, men er uvisst av hvilken grunn - først mottatt i Fengselsstyret primo juli.
29.Denne legeuttalelse er datert 3. juli 1984.
30.Det er datert 23. mai 1884 og lyder !
Le tue ultime ricerche