Norvegese-Inglese traduzione di direkte

La Traduzione della parola direkte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

direkte in inglese

direkte
avslagaggettivo point-blank
  årsakaggettivo direct, immediate, proximate [formal]
  familieaggettivo lineal
  retningaggettivo direct, straight
  svaraltro point-blank, without wasting words, straight
  aksjonaltro straight, directly
  tidaltro right away, at once, immediately, instantly, directly, straightaway, forthwith
Sinonimi per direkte
Termini derivati da direkte
Anagrammi di direkte
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arbeidet i folkevalgte utvalg må kobles mer direkte inn i den politiske prosess i partiet, med vekt på oppfølging av program og vedtak," skriver gruppen.
2.Begge påstander er direkte gale", skriver direktør Smith til kringkastingssjef Gjerde.
3.Den blå timen" er ingen direkte krigsbok.
4.Det er påfallende at det store lyspunkt kom fra en ikkeparlamentariker, nemlig den initiativrike Volvosjefen Pehr G. Gyllenhammar direkte til statsministrene.
5.Det er vel kanskje nettopp det at jeg har fått tilbake lysten til å hoppe som er den direkte årsaken til at det har gått så bra i det siste.
6.Det fremgår her at av Statens inntekter i 1983 utgjorde direkte skatt fra bedrifter og private 11,1 milliarder kroner, avgifter på biler og bensin 9,3 milliarder kroner og moms og oljeinntekter henholdsvis 38,4 og 30,8 milliarder kroner.
7.Det gjennomføres hvert år reelle lettelser i summen av direkte beskatning av personer, familier og bedriftsbeskatningen...".
8.Det kan ikke herske noen tvil om at innføringen av Rikstoto var den direkte årsak til tippesvikten i 1982.
9.Det kan oppstå skader på nabobebyggelsen, enten direkte som følge av terrengdeformasjoner eller i forbindelse med utgravningene og etablering av støttekonstruksjonene.
10.Driftsmidler til bruk under utprøving av nye produkter og testing av eksisterende produkter med henblikk på produktutvikling, antas ikke å tilfredsstille kravet til direkte bruk i fabrikkmessig vareproduksjon i forskriftene.
11.En direkte støtte til kampen for rettferdighet og for menneskerettigheter i SørAfrika.
12.For ham gjaldt det å åpne og stimulere elevens direkte iakttagelsesevne uten å uniformere den, men som den oprinnelige naturalist han var, satte det uvilkårlig sitt preg på elevens syn og fremstillingsmåte.
13.For å BLI SLANK I ASKERHALLEN HELSESTUDIO kunne konkurrere bedre med reklame i fjernsyn og radio, har Norske Avisers Landsforbund i samarbeide med VOLVO og Norsk Journalistlag gått inn for direkte reklame i NULL HULL avisene.
14.Gøteborgsvarvet", en direkte parallell til Sentrumsløpet i Oslo, ble i helgen løpt av nesten 12 000 mennesker, 2000 flere enn i Sentrumsløpet.
15.Helt kort går det nye regelverket ut på at" dei tilsette" - når de ikke direkte leser opp fra manuskript, og det gjør de vel ikke engang ved programannonsering - nærmest oppfordres til å bruke dialekt, slik at Norsk Rikskringkasting skal kunne" sjå det som ei opgave å spegle det språklege mangfaldet i landet".
16.Hverken direkte eller indirekte finnes det lovhjemmel for fylkeskommunen til på noen måte å regulere privatpraktiserende legers adgang til fritt å henvise pasient til det sykehus legen finner best.
17.Hvor de grønne maur drømmer" er en enkel klar og direkte beretning i halvt dokumentarisk stil om en stamme australnegre som forsøker å verge sitt hellige sted mot et grubeselskaps bulldozere på jakt efter uran.
18.Jeg mener den som vil ha mer TV får betale direkte for det.
19.Jeg trives godt i denne jobben også, men jeg begynner efterhvert å bli rastløs og har lyst til å jobbe mer direkte med fotball igjen", sier Green, som var i kontakt med et par norske klubber efter at kontrakten med Bryne opphørte, men på den tiden valgte han å prioritere familien og sin sønns utdannelse i England.
20.Jeg tror at det er viktigere at stadig flere kan snakke direkte sammen, uansett hvilket sprog de bruker.
21.Jeg tror det er viktigere at stadig flere kan snakke direkte sammen, uansett hvilket sprog de bruker.
22.Kunst gir på helt direkte vis fornemmelser og dyptgående meddelelser om virkeligheten og sammenhenger vi ellers ikke ville ha sett.
23.Men om utfallet i øyeblikket er usikkert, har vi vanskelig for å tro at partene ser seg tjent med en åpen storkonflikt, som innebærer et direkte produksjonstap pr. dag på 4050 millioner kroner.
24.Mest bekymringsfullt", heter det i en tredje rapport laget for Senatet," er det faktum at opprøret som var den direkte bakgrunn for innføringen av unntakstilstand for 14 år siden, synes sterkere idag enn noensinne".
25.Norges Husmorforbund mener at driftstilskudd til barnehavene skal gå direkte til barnefamiliene i form av høyere barnetrygd, slik at foreldrene selv kan velge hva slags barnetilsyn de ønsker for sine barn, inklusive muligheten til å velge å gjøre dette selv.
26.Shamirs svar var at israelsk politikk allerede gikk ut på å forhandle direkte med sine arabiske naboer - en politikk som allerede har vist seg å være suksessfull.
27.Sikkerhetsbestemmelsene ble brutt, men det var ingen direkte fare for mannskapene.
28.Skattekommisjonen foreslår mindre direkte skatt på inntekt, men samtidig legges det opp til skjerpet skatt på en del andre områder, slik at det totale skattetrykket blir uendret.
29.Skuld torsken oss feile hvad havde vi da ?" skrev Petter Dass og pekte på kystens direkte avhengighet av Gadus morhua eller polartorsken.
30.Sykkeloperatørens lisens" kalles den lille røde boken, direkte oversatt.
Le tue ultime ricerche