Norvegese-Inglese traduzione di egenvekt

La Traduzione della parola egenvekt da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

egenvekt in inglese

egenvekt
allmenn? weight
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bare større egeninnsats kan gi vesteuropeerne større egenvekt innen NATO - og dermed skape en mer stabil atlantisk balanse.
2.Dersom støvets egenvekt blir for lett, og bunnforholdene ved rørledningen samtidig er uheldige, vil støvpartiklene kunne flyte opp til overflaten i de to bassengene for overløp og drensvann fra grubeområdet.
3.Europas politiske egenvekt vil øke.
4.For det første en svekkelse av det nasjonale samhold om utenrikspolitikken, for det annet fraværet av en sterk utenriksminister med politisk egenvekt, og for det tredje en uklar rolle og usikre ansvarsforhold for fagdiplomatiet.
5.For det første er han forholdsvis ung for en post som normalt går til" eldre statsmenn", og han har ennå ikke markert seg som en politiker med egenvekt og klar profil.
6.For personbiler blir omregistreringsavgiften 3500 kroner om bilens egenvekt er under 800 kilo.
7.Klassifiseringen av vin skjer ved å bestemme mostens egenvekt (og derved sukkerinnhold) før gjæringen tar til.
8.Man fikk da opp olje med en egenvekt som omtrent tilsvarer ca. 35 grader efter den skala som benyttes i oljeindustrien for klassifisering av råolje.
9.Men det ble gjort en konsesjon til, kompromisskandidaten Knut Frydenlund ble utenriksminister, og kom under sine åtte statsrådsår til å lide under mangelen på politiske egenvekt.
10.Ofte vil en forfatter som er i ferd med å skape en god historie, gripes av den egenvekt handlingen får på en slik måte at nye og kanskje uventede kilder i diktersinnet får fritt utløp.
11.De mange partibarometre er blitt tillagt egenvekt i denne valgkampen for å bygge opp under at man har valgvinden i ryggen.
12.Det er litt bittert, skriver de to, når man får høre om unge som sier at de aldri vil bli med i Komsomol fordi det å sitere vedtektene er som å ramse opp en tabell over grunnstoffenes egenvekt.
13.Også her bekreftes den gamle erkjennelse om hvordan det mest nærliggende, det mest synlige og hørbare og håndgripelige, samtidig kan være tyngst å oppdage, deres egenvekt.
Le tue ultime ricerche