Norvegese-Inglese traduzione di ektepar

La Traduzione della parola ektepar da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ektepar in inglese

ektepar
sivilstandsostantivo married couple
Sinonimi per ektepar
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Husmordommen" i 1975 omhandler et ektepar der mannen på fritid utfører et meget omfattende arbeide på deres nye bolig og husmoren er hjemmearbeidende med tre små barn.
2.Hverken fugl eller fisk" er stykket kalt, og vi presenteres for to yngre ektepar i dagens VestTyskland.
3.Dette er" snille" konflikter og de henger sammen med at nordmenn som bor i eldre bygårder i sentrum ofte er ektepar uten barn, men som har innvandrerfamilier med mange barn som nabo.
4.Ektepar der mannen drikker kan holde sammen lenge, mens ektepar der hustruen drikker gjerne skiller lag.
5.Et ungt ektepar har investert i en vanlig leilighet.
6.Hva kan vi og samfunnet gjøre for å hjelpe ektepar som er i slike vanskelige perioder ?
7.I absolutte tall tilhører de som idag har det adskillig bedre, den middelklasse på 30 millioner husholdninger som tjener mellom 20 000 og 40 000 dollar, eller om man heller vil ektepar på 35 år eller mer.
8.Jeg bor hos et barnløst ektepar i Castledown Terrace.
9.Reiser et ektepar sammen, og benytter samme kredittkort, kan det raskt bli en sum som overstiger 10 000 kroner.
10.Under Kinas moderniseringsprosess er det bra at ektepar slipper lettere fra husarbeidet, slik at de kan bruke mer tid til studier, og til å gjøre en bedre jobb.
11.100 millioner menn er nå sterilisert efter en spesiell metode, som er reversibel i tilfelle et ektepar skulle være så uheldig å miste sitt eneste barn.
12.22 ektepar og 21 enslige får nå deler av sin lønn dekket av menigheter og støtteorganisasjoner.
13.Alle søkere må finne seg i å bli vurdert i form av inngående undersøkelser, intervjuer osv., og langtfra alle ektepar får innvilget sin adopsjonssøknad.
14.ArbeiderAvisa gir disse opplysningene i en reportasje i tilknytning til incestsaken fra Malvik, der et ektepar er fengslet og siktet for å ha utnyttet sin datter seksuelt.
15.Assisterende overlege, gynekologen Jarl Kahn, som har delegert ledelsen av prøverørsbarnet i Trondheim, understreket at det ved metoden som tirsdag har fått et så gledelig utfall, ikke har vært tale om å bruke annet enn sæd fra andre enn ektemannen, enten mellom ektepar eller fast samboende.
16.Avdelingsleder sykepleier Sissel Høisæther kunne stolt vise sin post i annen etasje, med to rom for ektepar, og resten enkeltrom.
17.Basis skatteprosent blir fortsatt 30 prosent, men det skattefrie beløp for enslige ble øket med 2400 kroner til 22 000 kroner, og for ektepar med 4000 kroner til 34 000 kroner.
18.Bilen tilhører et ektepar i 30årene som kommer fra SydIrland.
19.Bladet illustrerer dette med et intervju med et ektepar med samme utdannelse, cand. real. med kjemi hovedfag fra Universitetet i Oslo.
20.Blant de arresterte skal det være et irsk ektepar med et barn.
21.Blant dem var dansker, australske ektepar, en fra Lesoto i SørAfrika og antagelig de fleste svenskene.
22.Da ankommer det amerikanske ektepar Donnie og Camilla Rhodes, et av USAs mest berømte frisbeefreestyleteam.
23.Da jeg så prøvde å presse meg frem for å hjelpe Dem i land ved brygga med Deres kurv og badebegg, hendte det forsmedelige at et ulidelig langsomt ektepar med skrekk for å entre bryggekanten stengte veien.
24.Da vil det kanskje være fornuftig å huske på at også ektepar på minstepensjon har hver sin stemme, så lenge stemmeretten deres ikke er redusert til en og en halv.
25.Daglig mottar avdelingen ca. fem nye henvendelser fra barnløse ektepar.
26.De må ta hensyn til inntektsfordelingen mellom de ulike familietyper ved å ta med i beregningene ektepar med og uten barn der begge har inntekt - og også det økende antall aleneforeldrefamilier.
27.De praktiske problemer og lyspunkter innen eldreomsorgen ble godt belyst, og politikerne satte ekstra pris på besøket i leiligheten til et eldre ektepar.
28.De reviderte forskrifter skaper imidlertid problemer for mange, eksempelvis ektepar hvor den ene ektefelle ønsker å forberede pensjonisttilværelsen i en annen kommune, mens partneren forblir boende.
29.De tre partiene ba i forbindelse med budsjettbehandlingen ifjor om at departementet skulle foreta en nærmere vurdering av enslige forsørgeres økonomiske merbelastning i forhold til ektepar.
30.Den 16. desember ifjor vedtok Oslo bystyre at trygdede som mottar kommunalt boligtilskudd, ville få det nedsatt 60 kroner for enslige og 100 for ektepar fra 1. mars iår.
Le tue ultime ricerche