Norvegese-Inglese traduzione di elektrisk

La Traduzione della parola elektrisk da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

elektrisk in inglese

elektrisk
oppførselaggettivo electrifying, thrilling
  allmennaggettivo electric, electrical
Termini derivati da elektrisk
Esempi con traduzione
Han fikk elektrisk støt mens han spilte elektrisk harpe.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bilen som skatteobjekt" kommer størrelsesmessig i klasse med ølavgiften, eller tobakksavgiften, men den innbringer mindre enn for eksempel avgiften på elektrisk kraft.
2.Jeg gjorde det, unge mann, fordi min kontakt med Gud idag er uutholdelig elektrisk !
3.Bakgrunnen for at vi må gå over til bruk av oljefyrt fjernvarme, er at vi ikke kan øke vår leveranse av elektrisk kraft.
4.Bergersen shipping, Elektrisk Bureau A / S og tre andre bedrifter på Vestlandet, støttet av Eksportrådet, har gitt sitt bidrag til dette.
5.Det finnes idag 4050 ulike typer rullestoler med elektrisk fremdrift.
6.Det kan bli aktuelt med storstilt produksjon av elektrisk kraft basert på gass i Norge, også med sikte på eksport av slik kraft, sier miljøvernminister Rakel Surlien i et nyttårsintervju med NTB.
7.Dette tror jeg skal bli nærmest umulig med hensyn til vår dekoder, mener overingeniør Thor Hasle i A / S Elektrisk Bureau.
8.Forbruket av elektrisk kraft har økt betydelig i første kvartal iår.
9.Gården er påkostet nytt tak, elektrisk fyring er fornyet, nye vinduer er innsatt og gården har i disse dager fått ny oljefyr.
10.I forretninger som i tillegg selger f.eks. klær, sko og elektrisk utstyr blir 13 prosent betalt med sjekk, opplyser han.
11.Jeg har forsøkt å gi en samlet fremstilling av banens historie fra den befant seg på debattnivået til dagens situasjon med elektrisk drift og fremtiden med muligheter for fire og en halv times reisetid mellom Oslo og Bergen, forteller forfatteren til Aftenposten.
12.Jeg håper vi fortsatt får bli i Tostrupgården efter at Olav Thons Eiendomsselskap er blitt eier, sier sekretær Bodil Banti, mens hun febrilsk forsøker å komme på talefot med en nyanskaffet elektrisk skrivemaskin.
13.Nei, det er elektrisk skrivemaskin.
14.Når det fra mandag skjer en betydelig fusjon innen EBfamilien (Elektrisk Bureau), er det for å få til en bedre utnyttelse av ressursene og produktivitetsøkning.
15.Opsjonsavtalen om leveranse av elektrisk kraft fra Sverige til Norge er ikke blitt aktuell fordi Norge av prismessige grunner ikke vil benytte seg av opsjonen.
16.Regjeringen bør sikre seg at det ikke oppstår mangel på elektrisitet i slutten av 1980årene, og det bør settes i gang studier for å se på langsiktige alternativer til elektrisk kraft efter år 2000.
17.Vi er to mann om Lefdals jobb som elektrisk installatør, og vi bruker rundt 25 timer på hver leilighet.
18.Vi har visse fordeler som følge av vår tilgang på elektrisk energi, og vi er ikke enig i at disse skal spises opp gjennom økte avgifter eller på annen måte, sier han.
19.Vi vil ha et allsidig elektronikkmiljø i Risør, sier rådmann Øyvind Bosvik (t.v.), Elektrisk Bureaudirektør Terje Thon har gode erfaringer med etableringen av telefonproduksjonen i Risør.
20.Vi vil kunne levere dekodere til under denne prisen, mener overingeniør Thor Hasle i Elektrisk Bureau.
21.15) Insektdrepende elektrisk lampe fra Kjell T. Kurås.
22.2 kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S og insektdrepende elektrisk lampe fra Kjell T. Kurås.
23.2 kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S. Innsektdrepende elektrisk lampe fra Kjell T. Kurås.
24.3 stk. Tastafon Compact fra A / S Elektrisk Bureau.
25.A / S ELEKTRISK BUREAU har inngått kontrakt med Televerket om levering av en ny digital telekssentral av typen AXB 20 til Bodø.
26.A / S Elektrisk Bureau (EB) vil i løpet av de nærmeste årene investere 20 millioner kroner i utbygging av mønsterkortanlegget på Billingstad.
27.A / S Elektrisk Bureau er det største norske firmaet i landet med 35 fast stasjonerte nordmenn.
28.A / S Elektrisk Bureau har fått kontrakt på levering av kommunikasjonsutstyr for 65 millioner kroner til Gullfaksplattformene.
29.A / S Elektrisk Bureau har inngått langtidsavtale med Statens Vattenfallverk i Sverige.
30.A / S Elektrisk Bureau og Standard Telefon og Kabelfabrikk A / S skal etablere et joint venture for nasjonal og internasjonal markedsføring av militært sambandsutstyr.
Le tue ultime ricerche