Norvegese-Inglese traduzione di elev

La Traduzione della parola elev da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

elev in inglese

elev
undervisning - mannsostantivo learner
  undervisning - kvinnesostantivo learner
  skoler - mannsostantivo pupil, student
  skoler - kvinnesostantivo pupil, student
Sinonimi per elev
Termini derivati da elev
Anagrammi di elev
Parole simili

 
 

Wiki
Elev er en person som mottar undervisning eller omfattende veiledning av en fagperson eller lærer på en skole eller et kurs. Elever kan også være under opplæring i en jobb eller privat. Ordet brukes særlig om dem som blir undervist ved skoler på et lavere nivå; i Norge vil det si i grunnskolen (barne- og ungdomsskoleene) og ved videregående skoler.

Altri esempi
1.Det gjelder derfor å komme i gang med en god og enhetlig opplæring som er differensiert og som passer den enkelte elev mer enn den enkelte lærer.
2.Det som foregår på skolen skal hjelpe hver enkelt elev til å realisere sine muligheter.
3.Han har formodentlig et poeng her ; den portugisiske maratontreneren Mario Muniz Pereira. hans elev, Carlos Lopes, 37, ble olympisk mester på maraton søndag.
4.Hvor blir det av medbestemmelsen, friheten og ansvaret når AUF gjentatte ganger har markert seg sterkt mot større valgfrihet i ungdomsskolen, mot undervisning tilpasset den enkelte elev, og mot at kunnskaper elevene får gjennom fag de selv velger, skal telle med når de søker om plass i den videregående skolen.
5.Nå har ikke læreren din lov til å kopiere fra aviser, bøker og tidsskrifter" står det på forsiden av et fire siders midtsidebilag i" Elev 84", som utgis av Norges Gymnasiastsamband, og distribueres til elevene i den høyere skole i disse dager.
6.Om en elev er teoretisk interessert og utrustet til å klare de vanskeligste teoretiske oppgaver behøver han ikke nødvendigvis være en streber eller et albuemenneske.
7.750, foreslår en elev.
8.Den som har hatt mest iøynefallende utvikling er en elev som var helt uten sprog da hun kom til Langemyr.
9.Denne uken alene har jeg betalt 1000 kroner for mitt barns skolebokkjøp, fordi beslutninger fra fjoråret er omgjort, sier mot til en elev i 2. klasse til Aftenposten.
10.Derfor vil vi denne uken sette i gang en aksjon med å dele ut ELEV 84 utenfor flere av de ungdomsskolene hvor rektor har sagt nei.
11.Dessuten har vi med Norges mest kunnskapsrike elev, Halvor, han vet til og med alt om gresk mytologi, sier Gunnar Hauland, som i fritiden underviser handicappede i seiling i Bærum Seilforening.
12.Det er supert å være elev her, sier Knut Ludvigsen fra Oslo.
13.Det er så godt miljø på Ris, vi ønsker å beholde skolen, sa Birgitte Wyller Berntsen, elev i annet trinn på skolen.
14.Det er vanligvis ikke vanskelig å gi elevene den økonomiske støtten de har behov for, det skjer gjennom innsamlede stipendiemidler, sier Tom Gresvig, tidligere elev ved Atlantic College.
15.Det hender at de andre rytterne enkelte dager nøyer seg med et par timers trilletur, men da satser jeg på litt kraftig bakkekjøring i løpet av kvelden, røber Stein Johnsons elev.
16.Det var priaren, bolina og smetten som var de rareste uttrykkene for meg da jeg kom ombord i" Munin", sier Erika Alnæs fra Oslo, som er elev ved sjøbrukslinjen dette året.
17.Det viktigste er ikke at hver enkelt elev får undervisning på sitt instrument, men at man får både undervisning og chansen til å spille sammen med andre i et orkester.
18.Dette betyr at en elev i Bærum får et helt års undervisning mer enn en elev i Tromsø, heter det i foreldrebrevet.
19.EDB stiller krav til både den enkelte elev, skoleverket og foreldrene.
20.Er dere klar over at jeg fikk sangundervisning av Wenche Myhre på skolen, fordi min lærer engang hadde hatt henne som elev.
21.Flere undersøkelser den siste tiden har påvist at enkelte kommuner bruker under tyve kroner i året pr. elev til bøker, mens andre er oppe i over 800 kroner.
22.For det første gir karakterer den enkelte elev informasjon om hvilke anlegg og ferdigheter vedkommende har.
23.For formålet med skolekonsertene er at hver eneste elev skal få tilbud om å oppleve levende musikk uten hensyn til hvor de bor i landet.
24.Hver elev i skolepliktig alder skal efter reglene ha en grunnressurs.
25.Hvis grupper av elever føler at læreren er en" angiver", da kan vi skyte en pil efter tilliten mellom lærer og elev og bare glemme lærernes omsorgsfunksjoner i skolen, lærerne må selvfølgelig ha taushetsplikt, sier Sissi Husebye, nestleder i Norsk Lektorlag.
26.Høyskolelektor Alv Teig, får ikke lærerne en utdannelse som skal hjelpe dem til å møte hver enkelt elev og la hver og en komme til sin rett under skolearbeidet : det blir jo idag lagt vekt på" elevtilpasset læring" ?
27.Individuelle timeavtaler mellom elev og lærer er vanlig, derfor trenger vi mange rom - og mange lærere, ikke minst.
28.Ingenting er som når man har ant at det ligger mer gjemt i en elev enn det som er umiddelbart synlig - og så oppleve at det kommer.
29.Jeg er bare en elev av Vibeke, sier skaperen av ukens bombenedslag, den nye norske sensasjonsfilmen" Høvdingen", beskjedent.
30.Jeg fikk telefon fra en tidligere elev som har gått og lært kurvmakeri her på Huseby.
Le tue ultime ricerche