Norvegese-Inglese traduzione di etterlyse

La Traduzione della parola etterlyse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

etterlyse in inglese

etterlyse
allmennverbo advertise for, institute research for
Altri esempi
1.I sammenheng med dette er det grunn til å vente at man vil etterlyse partiets grønne profil, og beklage den utvanningen av den som efter manges mening har foregått de siste årene.
2.Denne sløvhet får meg til å etterlyse en kritisk holdning til opphopning av privat viten i forvaltning, i organisasjoner og i økonomiske interesser, sa Apenes da Stortinget fredag diskuterte Datatilsynets virksomhet.
Parole simili

 
 

etterlyse come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) etterlyseetterlysendeetterlyst
Indicativo
1. Presente
jegetterlyser
duetterlyser
hanetterlyser
vietterlyser
dereetterlyser
deetterlyser
8. Perfetto
jeghar etterlyst
duhar etterlyst
hanhar etterlyst
vihar etterlyst
derehar etterlyst
dehar etterlyst
2. Imperfetto
jegetterlyste
duetterlyste
hanetterlyste
vietterlyste
dereetterlyste
deetterlyste
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde etterlyst
duhadde etterlyst
hanhadde etterlyst
vihadde etterlyst
derehadde etterlyst
dehadde etterlyst
4a. Futuro
jegvil/skal etterlyse
duvil/skal etterlyse
hanvil/skal etterlyse
vivil/skal etterlyse
derevil/skal etterlyse
devil/skal etterlyse
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha etterlyst
duvil/skal ha etterlyst
hanvil/skal ha etterlyst
vivil/skal ha etterlyst
derevil/skal ha etterlyst
devil/skal ha etterlyst
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle etterlyse
duville/skulle etterlyse
hanville/skulle etterlyse
viville/skulle etterlyse
dereville/skulle etterlyse
deville/skulle etterlyse
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha etterlyst
duville/skulle ha etterlyst
hanville/skulle ha etterlyst
viville/skulle ha etterlyst
dereville/skulle ha etterlyst
deville/skulle ha etterlyst
Imperativo
Affermativa
duetterlys
viLa oss etterlyse
dereetterlys
Negativa
duikke etterlys! (etterlys ikke)
dereikke etterlys! (etterlys ikke)
Le tue ultime ricerche