Norvegese-Inglese traduzione di fåtall

La Traduzione della parola fåtall da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fåtall in inglese

fåtall
allmenn? few
Sinonimi per fåtall
Termini derivati da fåtall
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Fremdeles ser det imidlertid ut til å være bare et fåtall industribedrifter som praktiserer dette".
2.Den adferd som et fåtall aktører har hatt i markedet kan medføre at enkelte bedrifter vil tenke seg om to ganger før de lar seg børsnotere.
3.I et fåtall av de sakene vi har hatt, har saken vært oppe i nevnd innen tre måneder, og i mange tilfeller tar det mye lengre tid, sier Berit Vetti i Barnevernsvakten.
4.Men du møter altså et fåtall av de 50 treåringene som iår skal undersøkes ved Korsvoll skole ?
5.7000 kvinner og et fåtall menn henvendte seg til Statens Informasjonstjeneste for å få tilsendt brosjyren" Kvinners muligheter", utarbeidet i tilknytning til annonseserien.
6.Aksjonen var den største razzia det franske politi har satt igang på lenge mot de vestafrikanske narkotikamiljøene, der et fåtall har gyldig oppholdstillatelse og de fleste livnærer seg som" pushere" eller mannlige prostituerte.
7.Ansøkninger om slik refusjon er imidlertid bare kommet fra et fåtall av de 750 elevene som går på ialt 25 norske skoler i utlandet.
8.Av ensemblet burde alle ha vært nevnt, plassen tillater kun et fåtall.
9.Bare et fåtall av ambassadens ansatte ble evakuert under den operasjon som gikk forut for ordren om en delvis tilbaketrekning av den amerikanske kontingent i den flernasjonale fredsstyrke.
10.Bare et fåtall av barna har fått regelmessig legetilsyn, de har hyppig skiftet bolig og oppholdssted, og har pendlet mellom foreldre, besteforeldre, barnehjem og fosterhjem.
11.Bare et fåtall av de sysselsatte i oljevirksomheten er kvinner.
12.Bare et fåtall av disse er imidlertid i offentlig eie.
13.Bare et fåtall av landets store aviser utkom igår.
14.Bare et fåtall bedrifter overlever de første ti leveår.
15.Bare et fåtall er kommet i gang med sendinger.
16.Bare et fåtall er med i Arbeidsløses Forening.
17.Bare et fåtall fortjener den krevende betegnelse statsmann.
18.Bare et fåtall fylker har hittil bevilget penger til kjøp av hjerteoperasjoner i utlandet.
19.Bare et fåtall får se avdøde slektninger og venner før de bringes til den siste hvile.
20.Bare et fåtall har en slik mulighet i dagens samfunn.
21.Bare et fåtall kan utnytte systemet.
22.Bare et fåtall menn vil akseptere å få en kvinnelig sjef eller en kvinnelig konkurrent, og det er menn som bestemmer i dag.
23.Bare et fåtall norske verkstedbedrifter og rådgivende ingeniørfirmaer har selv tatt i bruk datateknikk i sitt konstruksjonsarbeide, selv om de samme bransjer hevder at fremstillingen av nye produkter krever mest ressurser, fremgår det av en landsomfattende undersøkelse som Sentralinstituttet for industriell forskning (SI) har foretatt.
24.Bare et lite fåtall av dem går til Walter Mondale.
25.Bare fåtall postverk i verden idag er i en slik gunstig situasjon som oss, uttaler generaldirektør Ragnvald Rustung Bru.
26.Bare i et fåtall tilfeller finnes ingen slik forklaring, og analysearbeidet fortsetter derfor.
27.Bergen (NTB) Bare et fåtall av kreditorene i Elisabeth Grannemanns konkursbo på Stord får sine krav dekket.
28.Bilistene har mange gode grunner til å bruke bilen til Sentrum, det er et lite fåtall såkalte matpakkekjørere, betegnelsen på folk som egentlig snylter på trafikksystemene, fordi deres eneste påskudd for bruk av bilen er å frakte seg selv og matpakken mellom hjem og arbeide.
29.Blant de 30 er det bare et fåtall kvinner.
30.Da det skjedde, var det ennå et fåtall av Irans shiitter, av de ialt 85 prosent av befolkningen, som var villige til å dø en martyrdød med Hussein som forbilde - og det var heller ikke nødvendig.
Le tue ultime ricerche