Norvegese-Inglese traduzione di flis

La Traduzione della parola flis da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

flis in inglese

flis
glasssostantivo splinter, sliver
  stykkesostantivo sliver, chip
  skadesostantivo chip
  tresostantivo splinter, sliver, chip
Sinonimi per flis
Termini derivati da flis
Parole simili

 
 

Wiki
Flis har flere betydninger: - Treflis - Trevirke som er kuttet eller delt i mindre biter. En type biobrensel. - Flis (keramikk) - et gulv- og veggbelegg, oftest lagd av keramikk. - Flis - et rørblad som brukes av treblåseinstrumenter.

Altri esempi
1.Chinook vant lett på flis torsdag.
2.De tre første går på gress, de fem siste på flis, men efterhvert begynner hestene å få tak på flisbanen, og spillerne å få tak på flisbanespesialistene.
3.De tre første går på gress, de fem siste på flis, men efterhvert begynner hestene å få tak på flisbanen, og spillerne å få tak på flisbanespesialistene.
4.De vanligste metoder er fyring med olje, flis, bark, elektrisk strøm, bruk av varmepumper eller forbrenning av avfall.
5.Det må minst være mord på Stovner for at det skal få oppslag, mens det holder med en flis i fingeren til ordføreren på Gol hvis det skal få plass.
6.Det trenges visst bortimot 500 tonn vann pluss valsing, slik at ikke hestene får flis i kodene.
7.Ellers blir det opplyst at trelastindustrien og treforedlingsindustrien er kommet til enighet om pris på den flis som går fra sagbrukene til treforedlingsbedriftene, tilsammen mellom en og 1,5 millioner kubikkmeter pr. år.
8.En økonomisk problembedrift, Trysiltre, som er etablert med omfattende støtte av DUmidler, skal levere billig varme til drivhusene basert på bark, flis og annet treavfall.
9.Erling L. Johansen er kanskje mest kjent gjennom forhandlingene om priser og leveringsbetingelser for tømmer, flis og trelast.
10.Flis og vedfyring vil her være en god utnyttelse, sier Wilhelmsen.
11.Flisbanen var blitt for tørr til at det var tilrådelig å holde løp på den, men fra nå av skal alle løp som er skrevet ut som flisbaneløp avgjøres på flis.
12.Han er løpets outsider, mens Salon blir vårt vinnertips, foran Same Again og Liberty Boy, selv om sistnevnte kanskje ikke er så sikker på flis som på tung gressbane.
13.Hele skolen er med fra første frø og flis til alt er solgt.
14.Innimellom triumfene på Øvrevoll er han ikke alltid like patent i løp i Sverige, hverken på Jägersros flis - eller Täbys gressbane.
15.Jeg saumfor til og med lommene for å forsøke å finne noe lommerusk, men ikke en flis !
16.Liberty Boy blir bedre og bedre på flis.
17.Løpene forøvrig går altså på flis, og det er virkelig vanskelige løp å finne ut av, selv om trippelspillet i enkelte av løpene virker enkle.
18.På større sagbruk blir bakhon i dag kuttet rett til flis og senere sendt til produksjon av sponplater.
19.Sagbrukene kjøper ca. 60 prosent av det tømmer som avvirkes i de norske skoger, tar ut det beste til produksjon av planker og bord og sender biprodukter i form av flis videre til treforedling og platefremstilling.
20.Selv om det er god økonomi ved flere metoder for utnyttelse av biomasse, som for eksempel forbrenning av flis og bark i store anlegg, er det sider ved utnyttelsen som fremdeles er problematisk.
21.Sett at han trives på flis ?
22.Skogsvirke blir også brukt til brensel på andre måter enn som flis eller ved.
23.Sol og blå himmel har preget festivaldagene, men fredag kveld måtte omliggende sagbruk trå til med tonnevis av flis.
24.Sommeren 1980 kom det" flis på kokern".
25.Spesielt småbåteiere har hatt problemer med tømmer og flis i propellen.
26.Spikker, høvler, sliper og limer kvist og flis.
27.Til å utnytte treavfall som bark, flis, etc.
28.Trysil Veksthus A / S, et nystartet firma, skal ved hjelp av fjernvarme fra bark og flis produsere 70 000 kilo tomater og 25 000 kilo agurker årlig.
29.Uten fjernvarmeanlegget, som fyres med bark og flis fra TrysilTre, hadde det ikke vært mulig å starte produksjon av tomater og agurker i Trysil.
30.Det var bare flis og småblikk tilbake da vi fant den igjen flere hundre meter nede i dypet.
Le tue ultime ricerche