Norvegese-Inglese traduzione di for kort tid siden

La Traduzione della parola for kort tid siden da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

for kort tid siden in inglese

for kort tid siden
allmenn? a short while ago
Sinonimi per for kort tid siden

 
 

Altri esempi
1.Her kommer bare de beste til mål", uttalte Dag Otto Lauritzen da han kjørte gjennom løypa for kort tid siden.
2.Iver Chaser" seilte for kort tid siden under britisk flagg, og het da" Anco Chaser".
3.Vi har ikke mislykkes, men lykkes i å sørge for vårt folks grunnleggende behov," sa han i en tale for kort tid siden.
4.Dette gjør at vi ser betydelig lysere på situasjonen nå enn for kort tid siden, sier Helgerud Andersen til Aftenposten.
5.For kort tid siden gjorde vi imidlertid et riktig kupp, forteller admiral Helle.
6.Før forhandlingene kommer til det punkt, vil de alltid bli dominert av det militære apparat, fremholdt Adelman for kort tid siden.
7.Jeg har vært i tvil inntil for kort tid siden.
8.Min fortolkning av det foreliggende tallmateriale er at Danmark vil få oppleve en nedgang i arbeidsløshet og en økning i produksjon som vi ikke hadde lov til å tro på selv for kort tid siden, sier statsministeren, seks dager før folketingsvalget.
9.Vi som lever med politikk 24 timer i døgnet, er ikke alltid klar over hvor fort folk kan glemme hva som ble gjort for kort tid siden.
10.19åringen var innblandet i et lignende forhold for kort tid siden.
11.Anbudsfristen for skipene gikk ut for kort tid siden.
12.AnnMarit Sæbønes sier at mye av årsaken til stigningen er at 70års grensen for tilståelse av tekniske hjelpemidler for kort tid siden ble opphevet.
13.Antenner til nedlessing av data fra satellitter dukker opp som paddehatter, og for kort tid siden innviet Sveriges finansminister, KjellOlov Feldt, Rymdhuset i Kiruna.
14.Arbeidsdirektøren mener å ha registrert en langt større optimisme i næringslivet enn hva som var tilfelle for kort tid siden.
15.Arne Erlandsen ble som kjent operert i benet for kort tid siden, mens Arne Amundsen har fått brist i kravbenet.
16.At enkelte har bragt Wickstrands navn inn i diskusjonen om sammensetningen av Høyres Finnmarkliste, beror også på at Wickstrand for kort tid siden ikke nådde opp ved formannsvalget i Norges Idrettsforbund.
17.BBC har nå bare 43 prosent av seerne, mens over 50 prosent av britene for kort tid siden fulgte sendingene på BBCs to kanaler.
18.Banken har blant annet skaffet byens domkirke et nytt klokkespill, og sykehuset fikk for kort tid siden en avansert datamaskin til tre millioner kroner.
19.Bergensforfatteren Georg Johannesen gikk for kort tid siden til frontalangrep mot ordningen her i Aftenposten.
20.Beslutningen om ikke å offentliggjøre alle tester, ble kjent bare for kort tid siden, og utløste da en bred debatt om folks rett til å vite hva som foregår.
21.Både statssekretær Kjell Hanssen og prisdirektør Egil Bakke har således for kort tid siden latt sine meninger om aktuelle spørsmål publisere i" Kort & godt".
22.DDRs fiskeri og helseminister har for kort tid siden vært i Norge.
23.Da Morgenavisen i Bergen for kort tid siden gikk konkurs, fikk bostyret raskt pågang fra personer som ønsket å kjøpe avisens abonnementslister eller kjøpe tjenester basert på det samme register.
24.Da brannstyret behandlet saken for kort tid siden, utsatte man avgjørelsen i påvente av nye samtaler med de handicappedes organisasjoner.
25.Da hun for kort tid siden ble ønsket velkommen til verden med et stort familieselskap, ble det ikke øst vann over hennes hode eller lyst velsignelse av en prest.
26.Da spebarnet i California for kort tid siden fikk et bavianhjerte, splittet det USA i en debatt om de etiske aspekter ved å ta i bruk organer fra andre dyrearter for å redde mennesker.
27.De var begge lokale ledere i Solidaritets undergrunnsnett og fikk efter sin løslatelse for kort tid siden advarsler fra påtalemyndigheten mot å engasjere seg i politisk virksomhet.
28.Den 20 måls innmarken var for kort tid siden rett og slett bare en myr.
29.Den siktede kvinnen var også for kort tid siden innblandet i en knivstikkeraffære utenfor en restaurant i sentrum av Sarpsborg.
30.Den siste uttagningen i VestTyskland for kort tid siden avgjorde VMuttagningen til Risans fordel.
Le tue ultime ricerche