Norvegese-Inglese traduzione di forandre

La Traduzione della parola forandre da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forandre in inglese

forandre
meningverbo bring round, bring over, bring around
  endreverbo alter, modify, change
Sinonimi per forandre
Termini derivati da forandre
Altri esempi
1.Den største oppdagelse i min generasjon er at mennesket kan forandre sin livssituasjon ved å forandre sine holdninger.
2.Er det slik, må jeg jo forandre mitt syn.
3.Fellesskapene har forandret seg, og fortsetter å forandre seg, og det gjør også Norge.
4.Forandre for å bevare".
5.Harmonien i de fargene du ser kan forandre seg, brått er det ormer som kravler ut under overflatene, fare.
6.Seksuelt slaveri forekommer i alle situasjoner hvor kvinner eller piker ikke kan forandre livsvilkårene sine, hvor de ikke kan slippe ut, uansett hvordan de er kommet inn i disse forholdene, og hvor de er utsatt for vold og utnyttelse.
7.Solidaritet med det ufødte liv" er blitt et slagord i religiøse tidsskrifter og av partipampene som ønsker å forandre vår nåværende abortlovgivning.
8.Tidevann" forteller hvordan Ullmann har forsøkt å forandre på dette i løpet av de fire siste årene.
9.(New York Times) Mexico synes å være i ferd med å forandre sin politikk i MellomAmerika.
10.Alderssammensetningen blant kommunens innbyggere vil forandre seg dramatisk mot år 2000.
11.Amerikanske bryggerier bruker nå store summer i informasjon og reklame for å forandre folks drikkevaner.
12.Derfor er det viktig å arbeide for å forandre læreplanene også for å få en ny emneorientering.
13.Det blir neppe aktuelt å forandre på vår innstilling som går ut på at Geir Holte foretrekkes som OLfarer.
14.Det er fornuftig å forandre skolen selv om vi mister verdier SMK har stått for, sier skolesjefen, kommandør Sven Andreas Hansen.
15.Det er ikke primært Dagsrevyens oppgave å forandre.
16.Det er spørsmål om å foreta forandringer med de enzymer vi har - forandre genene, understreker Rangnes og Jørgensen.
17.Det kommer ikke på tale for oss å fortelle nordmennene at de skal forandre sitt skattesystem.
18.Det skal selvdisiplin til å forandre livsstil som du har gjort med å kutte ut sprit og tobakk.
19.Det var det siste året tiltalte begynte å forandre seg, fremholdt psykiateren.
20.Det vil si at hvis man vil rive, bygge på eller forandre en husfasade, må man innhente uttalelse hos de antikvariske myndigheter før man kan regne med å få forslaget godtatt hos bygningsmyndighetene.
21.Dette er et område der skolen kan gjøre mye for å forandre situasjonen, hevder rapporten om mobbing.
22.Dette vil forandre markedet for denne type biler totalt, og det er ikke akseptabelt.
23.En vesentlig del av arbeidet vårt går ut på å motivere ungdom i en vanskelig livssituasjon, og prøve å forandre den.
24.Er det fortsatt nødvendig å forandre Japan ?
25.Folk sier ofte til oss at vi ikke må forandre noe her, og det kommer vi heller ikke til å gjøre, forteller Magnhild - Riktignok har vi planer om et nytt drivhus, men ellers vil vi ha det mest mulig som i fars tid.
26.For å forandre norsk ?
27.FossSkiftesvik synes å ha overvurdert muligheten for at folk som angir å være dårlig informert skal forandre mening over natten.
28.Holdningene må forandre seg slik at foreldre kan våge å snakke åpent om sine problemer og mistanker.
29.Hva med det som i fysikken heter Heisenbergeffekten - det at man ikke kan måle et fenomen uten å forandre det ?
30.Istedenfor å forandre skolens muligheter til å motivere elevene, til å aktualisere innholdet og gjøre det mer meningdfylt, til øket demokratisering, likestilling og medbestemmelse, til å øke omsorgsinnholdet og kunnskapsopplæringen, så vil Høyreløsningene svekke skolens muligheter til å være en aktuell og hensiktsmessig skole.
Parole simili

 
 

forandre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forandreforandrendeforandret
Indicativo
1. Presente
jegforandrer
duforandrer
hanforandrer
viforandrer
dereforandrer
deforandrer
8. Perfetto
jeghar forandret
duhar forandret
hanhar forandret
vihar forandret
derehar forandret
dehar forandret
2. Imperfetto
jegforandret
duforandret
hanforandret
viforandret
dereforandret
deforandret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forandret
duhadde forandret
hanhadde forandret
vihadde forandret
derehadde forandret
dehadde forandret
4a. Futuro
jegvil/skal forandre
duvil/skal forandre
hanvil/skal forandre
vivil/skal forandre
derevil/skal forandre
devil/skal forandre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forandret
duvil/skal ha forandret
hanvil/skal ha forandret
vivil/skal ha forandret
derevil/skal ha forandret
devil/skal ha forandret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forandre
duville/skulle forandre
hanville/skulle forandre
viville/skulle forandre
dereville/skulle forandre
deville/skulle forandre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forandret
duville/skulle ha forandret
hanville/skulle ha forandret
viville/skulle ha forandret
dereville/skulle ha forandret
deville/skulle ha forandret
Imperativo
Affermativa
duforandr
viLa oss forandre
dereforandr
Negativa
duikke forandr! (forandr ikke)
dereikke forandr! (forandr ikke)
Le tue ultime ricerche