Norvegese-Inglese traduzione di forankre

La Traduzione della parola forankre da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forankre in inglese

forankre
nautiskverbo anchor
Sinonimi per forankre
Altri esempi
1.400 ungdommer var opptatt med å forankre stoffet i bunnen og på land - på gitt signal" utfoldet" Christos kjempeblomster seg, og de 11 øene ble forvandlet til en forunderlig og vakker vannliljedam.
2.Allerede før krigen formulerte han hvorfor Norge i efterkrigstiden måtte forlate sin nøytralitetspolitikk og forankre sin trygghet i de vestlige demokratier, med et nytt Tyskland som naturlig deltager.
3.Det samme gjelder de utestående samarbeidsspørsmål i det høye nord, hvor Norge er avhengig av å forankre samarbeidet med SovjetUnionen i et flersidig, europeisk samarbeidsmønster.
4.Emnefortegnelsen viser god vilje til å forankre det teoretiske stoffet i det praktiske liv.
5.Gundersen finner det" unfair, anmassende og blasfemisk" å forankre den økonomiske politikk i kristne grunnverdier.
6.Han hadde glemt å forankre det tomme petroleumsfatet mede på brygga.
7.De ramser opp en rekke ideale adjektiver (klar / logisk / riktig / grei / naturlig) uten å forankre dem i noen oppfatning av hvilken rolle morsmålet spiller / bør spille i et menneskes liv.
Parole simili

 
 

forankre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forankreforankrendeforankret
Indicativo
1. Presente
jegforankrer
duforankrer
hanforankrer
viforankrer
dereforankrer
deforankrer
8. Perfetto
jeghar forankret
duhar forankret
hanhar forankret
vihar forankret
derehar forankret
dehar forankret
2. Imperfetto
jegforankret
duforankret
hanforankret
viforankret
dereforankret
deforankret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forankret
duhadde forankret
hanhadde forankret
vihadde forankret
derehadde forankret
dehadde forankret
4a. Futuro
jegvil/skal forankre
duvil/skal forankre
hanvil/skal forankre
vivil/skal forankre
derevil/skal forankre
devil/skal forankre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forankret
duvil/skal ha forankret
hanvil/skal ha forankret
vivil/skal ha forankret
derevil/skal ha forankret
devil/skal ha forankret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forankre
duville/skulle forankre
hanville/skulle forankre
viville/skulle forankre
dereville/skulle forankre
deville/skulle forankre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forankret
duville/skulle ha forankret
hanville/skulle ha forankret
viville/skulle ha forankret
dereville/skulle ha forankret
deville/skulle ha forankret
Imperativo
Affermativa
duforankr
viLa oss forankre
dereforankr
Negativa
duikke forankr! (forankr ikke)
dereikke forankr! (forankr ikke)
Le tue ultime ricerche