Norvegese-Inglese traduzione di forbønn

La Traduzione della parola forbønn da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forbønn in inglese

forbønn
allmenn? intercession
Parole simili

 
 

Wiki
Forbønn er bønn til Gud hvor man ber på vegne av andre enn seg selv. Det kan bes for en person, en gruppe, en nasjon, et kirkesamfunn osv., eller det kan bes for at noe spesielt skal skje uten at det er noen bestemt «mottager». Forbønn er nevnt i Bibelen, og inngår derfor i bønnelivet i alle kristne kirkesamfunn.

Altri esempi
1.Med biskopens og martyren St. Blaises forbønn, må Gud forskåne deg fra halssykdommer, og alle andre sykdommer, i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn.
2.Menighetsrådet tok likevel imot ham med ønske om at hans virke skulle bli til velsignelse for menigheten og med oppfordring til menigheten om å møte ham med omsorg, forståelse og forbønn.
3.Da dette ble kjent, sendte samtlige stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal et brev til Olje og energidepartementet, og tidligere samferdselsminister Inger Koppernæs avla også statsråden i departementet et besøk for å gå i forbønn for Ålesundselskapet.
4.De 135 fysikerne som på denne måten går i forbønn for Sakharov, er tilknyttet universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.
5.Deltagerne får tilbud om samvær i smågrupper en gang i uken, fulgt opp med en kveldsmeditasjon og forbønn i kirken, eller en såkalt" Emmauskro".
6.Den Norske Helsingforskomites rådsforsamling går i forbønn for Solidaritetstillitsmannen Janusz Palu bicki.
7.Den norske Nobelkomite går i et brev til partisjef Tsjernenko i forbønn for fredsprisvinner Sakharov og hans kone.
8.Den som spiste kjøttet, utslettet offeret totalt, samtidig som han selv fikk tilføyet dets styrke og beste egenskaper - og offeret gikk kanskje i forbønn hos ham hos gudene.
9.Denne gang er det Amnestys arbeide som omsluttes med forbønn og offer.
10.Der møter den enkelte konfirmant Guds bekreftelse på at han vil være deres Far og stå ved sitt løfte i dåpen, samtidig som de unge blir omsluttet av menighetens forbønn.
11.Det omfatter blant annet forslag til forbønn for samvittighetsfanger, forslag til liturgi for en forbønnsgudstjeneste for menneskerettighetene, en egen kirkeavis Amnesty har laget for dagen, og informasjon om Amnesty og årets fjernsynsaksjon.
12.En vegg laget av deres kjærlighet og forbønn," sa biskop Desmond Tutu til en fullsatt forsamling i Oslo domkirke igår kveld.
13.Fem prester i Ranadistriktet går i et brev til Regjeringen i forbønn for sine sognebarn ansatt på jernverket - og for dem som gjerne hadde søkt arbeide der, om det hadde vært noe.
14.Høyesterett har avgrenset sin begrunnelse om å oppheve byrettsdommen til det ene element i pastor Hans Bratteruds forbønn, nemlig der han ber Gud om å fjerne de som agiterer for homofilt samliv fra ledende stillinger når slike stillinger blir benyttet som plattform for slik propaganda.
15.Jeg vet ikke om noen enkelt prest i vår kirke som i den senere tid har vært gjenstand for slik varm og kjærlig forbønn som nettopp ham.
16.Men i den nåværende situasjon trenger de spesielt vår forbønn så de klarer å bevare troen på Gud og seg selv til tross for all motstand, fordømmelse og uforstand.
17.Når det gjelder fysiske smerter, vet vi også at omsorg, kjærlighet og forbønn fra en sjelesørger har positive virkninger.
18.Pall forkynte i Lögretta (lovretten) på Alltinget, at folk kunne be om den salige Thorlaks forbønn og påkalle ham.
19.Prestene og de andre medarbeidere trenger menighetens støtte, omsorg og forbønn, sier biskopen videre.
20.Siden han forsvant har det døgnet rundt vært forbønn for ham i kirken.
21.Det er jo hyggelig at pastor Bratterud går i forbønn for kulturminister Langslet, men jeg tviler på om statsråden har behov for å omvende seg.
22.Så får vår omsorg komme til uttrykk i vår forbønn og vår vilje til å gå sammen med ham eller henne som trenger det.
23.Vi sender forslag til bønn til alle menigheter og presten, og håper iallfall at de har fulgt forslaget om forbønn for fangene.
24.Både forbønn, sjelesorg og psykoterapi benyttes i dette arbeide.
25.Den følgende mandag samles alle i koret i Domkirken der organisten spiller, og man kneler ved alterringen til forbønn og skriftemål.
26.Denne spenningen som manifesterer seg vekselvis i dolkestøt og forbønn for hverandre, kommer dessverre ikke godt nok frem i den partihistorie som nå foreligger.
27.Der merkes nå en friere bruk av nådegaver, der legges mer vekt på lovsang, forbønn og gudskraften i sjelesorgarbeidet.
28.Det er også en viktig del av forberedelsen til utreise å besøke misjonsforeninger her hjemme og bli kjent med dem som ved sin økonomiske støtte og sin forbønn står bak misjonsarbeidet.
29.Gjennom informasjon, forbønn og forkynnelse ønsker Den norske kirke, å rette søkelyset på hva som kan gjøres - og hva som er oppnådd i kampen mot rasisme.
30.Inntil 1770 var allehelgensdag den dagen man mintes alle helgenene, men efterhvert tok man med alle sine kjære avdøde og ba helgenene gå i forbønn for dem.
Le tue ultime ricerche