Norvegese-Inglese traduzione di forbedres

La Traduzione della parola forbedres da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forbedres in inglese

forbedres
værverbo improve, get better
  situasjonverbo improve, get better
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Informasjonen bør slett ikke reduseres, men forbedres," skriver Aftenposten.
2.Jeg vil tvertimot tilråde at verftet forbedres, slik at det kan løse sine oppgaver.
3.(NTBs korrespondent) Postgangen mellom Skandinavia og USA skal forbedres.I høst skal det opprettes en spesiell ekspresservice, som betyr at en brevforsendelse kan nå adressaten i USA i løpet av to eller tre døgn.
4.Både utstyrsmessig og overføringsmessig kan alarmen forbedres.
5.De kan f.eks. sette av en planleggingsdag til å drøfte hvordan fagene og skolehverdagen kan forbedres i årene fremover.
6.Det er nemlig ikke tvil om at også hjemmebaksten kan forbedres, mener Næss, og tilbakeviser påstanden om at hjemmebakt skal være sunnest.
7.I så tilfelle må bilenes renseanlegg forbedres betraktelig, sier Alfheim.
8.Ja, det er mye som må forbedres.
9.Kan vi også greie å finne igjen formen når Stuttgart og Bayern München kommer på besøk de nærmeste ukene, vil tabellsituasjonen forbedres ytterligere.
10.Man er nødt til å gjennomgå dagens rutiner og se hvordan disse kan forbedres for å spare tid og arbeide.
11.Samtidig som opplæringen stadig forbedres, bør motorsyklistene oppmuntres til ikke å kjøpe større sykler enn kunnskap og ferdigheter tilsier.
12.Selv om materialet i denne tannerstatningen fremdeles kan forbedres, er det en løsning for tanninvalide mennesker.
13.All pedagogisk virksomhet forutsetter troen på at mennesket kan forbedres og at det utvikler seg mot målet gjennom uavbrutt forløp, en stadig jevn stigning mot noe bedre.
14.Alle er heller ikke klar over at man kan få oppstrammet huden for eksempel efter en graviditet og amming, eller at fødsels og strekkemerker i huden kan forbedres.
15.Alt kan jo forbedres.
16.Bakke understreket at Norges konkurranseevne bare kan holdes oppe og forbedres ved øket produktivitet.
17.Balansen mellom forventede inntekter og planlagte uttellinger må forbedres !
18.Barnefamilienes økonomi skal forbedres gjennom en økonomisk pakke til en pris av 3,3 milliarder kroner.
19.Boligfinansieringen gjennom Statens boligbanker skal forbedres.
20.Bruker vi jord fra haven, bør denne forbedres ved å tilsettes fuktig veksttorv.
21.Bystyret sluttet seg i prinsippet til et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om at det gjennomføres en beboerundersøkelse over hvilke arbeidsmåter som bør forbedres ved fremtidige byfornyelsesarbeider.
22.Bærum trenger en forbindelse mellom Fossum og Burud i Lommedalen, og kommunikasjonene mellom Oslo og Bærum må forbedres, sier godseier Harald Løvenskiold.
23.Da må både 500 m (41.3 og 17. plass lørdag) og 1500meteren forbedres betraktelig.
24.De homoseksuelles vilkår i Sverige bør forbedres bl.a. gjennom en klarere lovfestet beskyttelse mot diskriminering.
25.De tekniske bestemmelser kan dog forbedres på enkelte punkter.
26.Den kan sikkert forbedres.
27.Den svenske eksport til SovjetUnionen har de siste år tvert imot minket med mellom 5 og 10 prosent pr. år, regnet efter volum, og viser ingen påtagelige tegn til å forbedres.
28.Dermed vil også viktig samfunnsmessig informasjon forbedres.
29.Dessuten forbedres tilskuddet til lærlingeordningen kraftig, sier han, men er samtidig redd for at flere tusen blir avvist fra høsten fordi det er blitt så mye vanskeligere å få jobb.
30.Dessuten må fangststatistikken forbedres, oppsynsordningene forsterkes og gytebestanden overvåkes bedre.
Le tue ultime ricerche