Norvegese-Inglese traduzione di fordelt

La Traduzione della parola fordelt da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fordelt in inglese

fordelt
allmenn? distributed
Sinonimi per fordelt
Esempi con traduzione
Snorre Sturlasons historier forteller blant annet om at kristendommen ble fordelt i Norge med makt.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Brevene" utgis på engelsk og kommer i et månedlig opplag på 100 000 eksemplarer, fordelt på 18 utgaver.
2.I Bestumkilen vil vi kunne få alle kontorer på ett sted, rasjonelle og moderne kontorer fordelt på firefem etasjer og med plass til utvidelser".
3.Straksprogrammet" krever en kommunal innsats på nærmere 40 millioner kroner, fordelt på ulike tiltak.
4.Vi skulle tro at denne tvilen er likelig fordelt mellom de tre regjeringspartiene", skriver Nationen.
5.(Bensinen vil bli fordelt på 10 gevinster a 1000 kroner).
6.Avhengig av hvilke løsninger som velges, kan innstillingen medføre at ca. 90 stillinger, fordelt på statsloser og losbåtførere, blir inndratt.
7.Bonuspengene blir fordelt til alle, men ikke efter likhetsprinsippet.
8.Dagens vernepliktsforsvar sikrer at Forsvaret har en demokratisk forankring og at byrdene blir likt fordelt.
9.De mest populære områdene ligger nær den gamle bykjernen, har en kurant hustype fordelt på små områder, et etablert bomiljø, gode kommunikasjoner og boligene er gjennomgående frittstående borettslag med planer om oppdeling til selveierleiligheter, sier Nylander.
10.Denne kunnskapen vil være svært ulikt fordelt blant ungdommen.
11.Det betyr at vi vil satse mellom 10 og 20 millioner kroner i denne virksomhet, sier Græsberg og regner med at dette vil bli fordelt på opp mot 20 selskaper.
12.Det finnes et mangfoldig tilbud, men de er ulikt geografisk fordelt.
13.Engasjementsstillingene er fordelt over nesten alle teamene, og en reduksjon på syv stillinger ute i felten innebærer store rokkeringer, som vil gripe dypt inn i de fleste teamenes arbeide.
14.For uniformene syes i tolv forskjellige størrelser, fordelt på klassene" staut" og" normal".
15.Forståelig nok, mener overlege Bakken, i og med at foreldres adgang til å være hjemme fra arbeid når barnet er sykt er såpass begrenset, bare 20 dager i alt i året, likelig fordelt på mor og far.
16.Hvis teateret har dårlig økonomi, kunne man permittert alle de ansatte en uke og fordelt byrdene på hele staben, istedenfor på bare en gruppe i et halvt år.
17.Hvordan har søkerne til SMK vært fordelt geografisk ?
18.I Stockholm har man idag 200 linjer fordelt på 40 numre, og på landsbasis har nabolandet i øst tilsammen 1500 linjer fordelt på 300 numre, sier Morten Berner.
19.Jeg anser det som meget realistisk at vi skal greie et medlemstall på 10 000 fordelt på 350 lag, og vi er beredt til å realisere våre planer for såvel masse som toppidrett.
20.Med en støtte som er såvidt skjevt fordelt mellom avisene, vil det trolig ha liten effekt å benytte pressestøtten som ris bak speilet.
21.Midlene blir fordelt på 39 prosjekter, og SINTEF, NSFI, Rogalandsforskning, NUTEC og Arbeidspsykologisk Institutt er blant de institusjoner som får bevilgninger, opplyser NIFOs informasjonssjef Odd Einar FossSkiftesvik til NTB.
22.Oslo må selv bære et stort ansvar for den vanskelige økonomiske situasjonen, og ansvaret er likelig fordelt mellom politikerne og finansforvaltningen, sier finansrådmann Bernt H. Lund (bildet) til Aftenposten.
23.Personlig kan jeg tenke meg å få fordelt 18 til 20" småpol" rundt om i kommunene, og efter min oppfatning hører de hjemme nettopp i boligområdene, sa han.
24.Rundt regnet kan det vel dreie seg om en fjerdedel av barna fordelt på meg og barneog ungdomspykiatriske poliklinikker.
25.Vi har 4000 skoleelever fordelt på åtte skoler.
26.Vi har delt ut 26 individuelle stipendier, og fordelt 250 000 kroner av pengene til lagstipendiene.
27.Vi har redusert ambisjonsnivået litt og håper på sikt på fem besetninger fordelt på de tre båtene.
28.Vi har satt målet ganske høyt - tre millioner håper vi på å få inn på våre tre loppemarkeder, som i år er fordelt på de tre hovedstedene Stockholm, København og Oslo.
29.Vi vil for eksempel effektivt kjempe mot arbeidsledigheten gjennom ytterligere fem milliarder kroner, fordelt på viktige prosjekter.
30.0,6 millimeter, fordelt på to meget beskjedne snefall.
Le tue ultime ricerche