Norvegese-Inglese traduzione di fordom

La Traduzione della parola fordom da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fordom in inglese

fordom
meningsostantivo prejudice [pej.], bias
Termini derivati da fordom
Parole simili

 
 

Wiki
Fordom er en holdning eller oppfatning basert på mangelfull kunnskap. En fordomsfull holdning gjør en person disonibel til å uttrykke antipati overfor personer og menneskegrupper, men også ideer eller objekter. Begrepet brukes vanligvis i en negativ beskrivelse av personers holdning basert på gruppetilhørighet.

Altri esempi
1.Frihet er en borgerlig fordom.
2.Vi vil gjerne bryte med den fordom at trefire kunstnere skal ha monopol på malerkunstens historie her i landet.
3.Bistandsministeren advarte mot den fordom at flersidig bistand nødvendigvis er ineffektiv, men antydet at man kanskje bør myke opp regelen om 50 / 50fordeling mellom tosidig og flersidig bistand.
4.Denne årvåkenheten, denne mistroiske holdningen var min fordom.
5.Hun går i det hele tatt ikke teknisk perfekt, det må være mer å hente der, mener sprinttrener Johs Grimseth, og avviser bestemt at det med å gå pent på skøyter er en gammel" fordom".
6.Man kan si mye stygt om vår kulturminister, og det gjør vi da også, men når han karakteriserer 51 prosent av Norges befolkning som en" gruppe", da gir han bare uttrykk for en helt vanlig og dyptgripende fordom, nemlig den å anse kvinnene som en minoritetsgruppe som i velvillig fall har krav på en viss representasjon.
7.Men når kulturministeren karakteriserer over halvparten av Norges befolkning som en" gruppe", da gir han bare uttrykk for en helt vanlig og dyptgripende fordom, nemlig den å anse kvinnene som en minoritet som i velvillig fall har krav på en viss representasjon.
8.Og ikke minst er det den utbredte fordom overfor psykiske lidelser og mangel på forståelse blant oss som ofte tvinger en nevrotiker og" grenseboer" i tilværelsen over terskelen til ikkeeksistens.
9.Straks fliret brukes som våpen mot andre, vil det bygge på en farlig fordom hos oss selv.
10.Det er en fordom å tro at vi er mer intelligente enn andre, understreker Cecilie, Allon og Ulf.
11.Risikoen ved slike samtaler er bare at vi mister en fordom, sa professor dr. theol. Inge Lønning, på et seminar om kristendom og humanetikk på Lillehammer i helgen.
12.Til vår forbløffelse konstaterer vi at Finn Jor på dette punktet er offer for en gigantisk misforståelse, for ikke å si fordom.
Le tue ultime ricerche