Norvegese-Inglese traduzione di fordype

La Traduzione della parola fordype da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fordype in inglese

fordype
allmennverbo deepen
Termini derivati da fordype
Altri esempi
1.Det også, men AMagasinet skal fortsatt være et blad det går an å fordype seg i.
2.Også i fremtiden vil vi pleie og om mulig fordype dialogen med dere om de politiske spørsmål som opptar Europa.
3.Bare i denne sammenhengen, nevner Havel hvordan selv den velvilligste klisjetenkning kan føre til misforståelser, og blant annet fordype avgrunnen mellom Øst og Vest.
4.Bilder de kan fordype seg i og som kan fortelle dem noe om dem selv.
5.Da var det langt verre i de seks årene jeg arbeidet i konkurranseutsatt næringsliv samtidig som det var nødvendig å fordype seg i dokumenter til fylkesting og formannskap.
6.Dagen legges ikke opp efter en timeplan, men er basert på arbeidsøkter, for at elevene skal fordype seg i faget.
7.De forblir hjelpepleiere, men får et år til å fordype seg i de eldres situasjon idag, både fysisk, psykisk og sosialt.
8.De siste ti år har han særlig brukt til å fordype seg i Høyres historie.
9.Den frie verdens sympati for tsjekkerne, for eksempel, kan være helt oppriktig, men velmente råd fra den frie verden, som på efterskudd vil fortelle folkene hva de burde ha gjort eller ikke, synes snarere egnet til å fordype kløften mellom Øst og Vest.
10.Derfor må det handles samtidig som forskerne fortsetter å fordype seg i problemene.
11.Det ble en forutsetning for ham å få tid nok til å fordype seg i temaet, få tilstrekkelig plass til reportasjen og ikke minst få bruke en aktiv layout i presentasjonen.
12.Det er i helgene jeg får tid til å fordype meg i arbeidet, og føle at jeg kommer videre, og det går dårlig efter en sen fest.
13.Det må jeg nå kutte ut og bli mer selvsentrert, fordype meg i meg selv og bildene mine, for å mobilisere det jeg fortsatt måtte ha å bidra med.
14.Det presiseres i rapporten at selvransakelsen ikke skal fordype seg i feil og mangler, men å registrere og forbedre sider ved partiet som virker hemmende på den" gjenoppliving" som synes påkrevet.
15.Det var noe jeg selv la merke til de ganger jeg møtte Euwe - han var preget av en viss rastløshet, og jeg så ham sjelden fordype seg i andres partier.
16.Eit fleirtal på landsmøtet i Unge Høgre slutta seg til ein uvanleg rotete resolusjonstekst som blant anna inneheld den seigliva påstanden om at skriftleg sidemål er til hinder for uttrykksevna i norsk, og at ein derfor må" fordype seg" i" morsmålet", noko som kan skje ved at dei ungkonservative går i spissen for å kaste vrak på skriftlege prøver og karakterar (!).
17.En slik tilbakeholdenhet gjør det mulig for oss grafikere å fordype oss i oppgaven.
18.Enkeltvis eller i grupper fikk skolens 240 elever en enestående anledning til å fordype seg i sitt eget nærmiljø.
19.Gruppesamtaler og tid til stillhet og eftertanke skal gi hver enkelt anledning til å fordype seg i TTs motto" Aldri alene".
20.Han har et sabbatsår fra sitt arbeide ved University of California, en ordning man har for å kunne fordype seg eller spesialisere seg ytterligere.
21.Hensikten med boken er å gi folk fornyet interesse for folkeeventyrene og inspirasjon til å fordype seg i symbolbildene, sier Brudal.
22.Her i Paris føler jeg meg fri - behøver ikke å forholde meg til det hjemlige miljø bestandig, men kan fordype meg, være mer trofast mot meg selv og bildene mine.
23.Her kan han fordype seg i sine røtter - noe han også gjør.
24.Historien om EDBteknologiens utvikling og om de vekslende motstandsmetoder i løpet av de seneste decennier, er antagelig noe av den mest deprimerende lesning et moderne menneske kan fordype seg i.
25.Hvilke studier bør utenlandsstudentene oppfordres til å fordype seg i ?
26.I naturfag håper vi på å studere verden omkring oss for å fordype oss i Newtons lov.
27.Jeg vil ha mer tid til å arbeide med stoffet, mer tid til å fordype meg.
28.Lars Klevstrand er et godt eksempel på den dyktige og talentfulle freelanceartisten som må påta seg så mange" strøjobber" at det blir liten tid til å fordype seg i ting han gjerne vil gjøre.
29.Med god samvittighet kan han derfor reise i NordEuropa for å fordype seg i stoff om de mange skip som gjennom årene er funnet som vrak langs Norges kyst.
30.Nå vil hun fordype seg i norsk litteratur, men for å gjøre det, må hun til Norge.
Parole simili

 
 

fordype come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fordypefordypendefordypet
Indicativo
1. Presente
jegfordyper
dufordyper
hanfordyper
vifordyper
derefordyper
defordyper
8. Perfetto
jeghar fordypet
duhar fordypet
hanhar fordypet
vihar fordypet
derehar fordypet
dehar fordypet
2. Imperfetto
jegfordypet
dufordypet
hanfordypet
vifordypet
derefordypet
defordypet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde fordypet
duhadde fordypet
hanhadde fordypet
vihadde fordypet
derehadde fordypet
dehadde fordypet
4a. Futuro
jegvil/skal fordype
duvil/skal fordype
hanvil/skal fordype
vivil/skal fordype
derevil/skal fordype
devil/skal fordype
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha fordypet
duvil/skal ha fordypet
hanvil/skal ha fordypet
vivil/skal ha fordypet
derevil/skal ha fordypet
devil/skal ha fordypet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle fordype
duville/skulle fordype
hanville/skulle fordype
viville/skulle fordype
dereville/skulle fordype
deville/skulle fordype
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha fordypet
duville/skulle ha fordypet
hanville/skulle ha fordypet
viville/skulle ha fordypet
dereville/skulle ha fordypet
deville/skulle ha fordypet
Imperativo
Affermativa
dufordyp
viLa oss fordype
derefordyp
Negativa
duikke fordyp! (fordyp ikke)
dereikke fordyp! (fordyp ikke)
Le tue ultime ricerche