Norvegese-Inglese traduzione di formue

La Traduzione della parola formue da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

formue in inglese

formue
eiendomsostantivo fortune, wealth
  pengersostantivo capital, wealth, abundance, affluence, riches [literature], opulence
Sinonimi per formue
Termini derivati da formue
Esempi con traduzione
Toms operasjon ville kostet en halv formue.
Parole simili

 
 

Wiki
Formue er en betegnelse for verdien av de økonomiske verdier og rettigheter (eiendeler) en fysisk eller juridisk person disponerer med fradrag av de tilhørende, økonomiske forpliktelsene (gjeld).

Altri esempi
1.Ekvator" heter Serge Gainsburgs nye produksjon, og denne Frankrikes enfant terrible har gitt seg i kast med en roman av Georges Simenon om en mann som kommer til en afrikansk koloni for å skape seg en formue.
2.Kiøbenhavns Indbyggere vilde gierne stadse og leve over deres Stand og Formue ; der skal ikke finnes mange Stæder, hvor Folk lever saa prægtige, hvor Vogne, Heste og Liberie ere saa almindelige som udi Kiøbenhavn.
3.Til eftertanke," skriver Høien," nevnes at direkte skatt på inntekt og formue" bare" vil innbringe 10 mrd. kroner.
4.Arrangementet var en kjempesuksess, men man tapte en formue.
5.Bare for inntektsåret 1980, som tiltalen omhandler, mener jeg at Majala ble lignet for en formue som var 5,6 millioner kroner mer enn det han skulle lignes efter, sa revisoren.
6.Det er ikke sammenheng i Riksadvokatens argumentasjon når han på den ene side sier at mistanken om at Hilmar Reksten hadde bygget opp en utenlandsformue var usikker og ikke kunne være et stengsel for garantier fra GI, mens han på den annen side sier at det var et alvorlig brudd på opplysningsplikten fra Johan Rekstens side at han ikke ga opplysninger om en slik formue.
7.For denne eiendommen måtte Majala skatte av en formue på 5,2 millioner kroner.
8.Når kvinnene lever alene i store leiligheter som det koster en formue å fyre opp, synes mange yngre det er ufornuftig.
9.Tangstad kunne tjene en formue på å gå i ringen mot Frank på Wembley, men det er ikke sikkert at Palle er interessert.
10.Alt Michael Jackson har en finger med i konserter, TVshow, dukker, Tskjorter Hans personlige formue antas å nærme seg en milliard kroner.
11.Anders Jahres formue nådde efter ligningsmyndighetenes mening en topp i 1972 med vel 353,5 millioner kroner, mens Jahre selv oppga en formue på 29,5 millioner kroner.
12.Arbeiderpartiet ser ingen grunn til å innføre Lotto for å finansiere skattelettelser til dem med høye inntekter og formue, slik Regjeringens forslag i realiteten innebærer.
13.At fantasirikdommen nok var større før vil nok antageligvis de fleste skrive under på, men om det er grunnen til nyopptrykk av de gamle klassikere eller bare det at Donald begynner å bli gammel, så gammel at de tidligste hefter enten er uoppdrivelige eller koster en formue for samlere, ja se det er et annet spørsmål.
14.Avkastningen av slik formue føres over til inntektssiden, postene 10 og 11.
15.Bedrifter som satser på menneskelig arbeidskraft kan imøtese mindre arbeidsgiveravgift, mens aksjeselskaper får øket skatt på formue og inntekt.
16.Begge har en formue på 150 millioner dollar.
17.Bernt ble nødt til å innrømme at han hadde overlatt alt til Kristian, og da Kristian fortalte at hverken de eller han selv hadde arvet noe som helst efter den første" tante Elisabeth", fordi hun hadde skjenket hele herligheten, gård og grunn og inventar og formue til en lokal historisk forening, mot at de på lengre sikt gjorde gården om til et museum, hadde de ikke villet spørre noe mer.
18.Bidra til mest mulig rettferdig fordeling av inntekt og formue.
19.Blant annet har han vunnet en formue på veddeløp og ustanselig ringt til sin datter og hilst henne fra Europa.
20.Bradley, som tjente en formue som profesjonell kurvballspiller, mener også at profesjonelle idrettsutøvere burde få delta i OL.
21.Da vil regnestykket gå opp, til fordel for det store flertall av lave og vanlige inntekter, men med tap for dem som har stor inntekt og formue.
22.De forvalter en formue som er almeneie.
23.De har begge samme marginalskatt på 63,4 prosent og ingen formue.
24.De har nedbetalt sin gjeld og får dermed boligverdien beskattet som formue.
25.De har sin private formue, og mottar en årlig apanasje på 11 millioner kroner.
26.De representerte en betydelig formue.
27.De vil gjerne ta vare på brukbare gjenstander hvis de kan omsette dem uten at det koster en formue i annonsering, sier Søndenaa som formidler salg av alt fra snescooter, brukt minkpels eller gamle kjøleskap.
28.De øvrige ABBAmedlemmene ble ikke bare igjen i Sverige, men har også fått sin formue vesentlig redusert som følge av en del mindre heldige transaksjoner.
29.Den andre saken gjelder en 28 år gammel selvstendig næringsdrivende uten formue, men med 100 000 kroner i årsinntekt.
30.Den enorme formue som ligger i olje og gassreservene langs norskekysten, vil gi grunnlag for stadig økende inntekter.
Le tue ultime ricerche