Norvegese-Inglese traduzione di fornekte

La Traduzione della parola fornekte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fornekte in inglese

fornekte
allmennverbo gainsay
  fornektendeverbo negate
  anklagelseverbo repudiate [formal], disclaim
  religionverbo abjure, renounce [formal]
Sinonimi per fornekte
Termini derivati da fornekte
Anagrammi di fornekte
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.For at de skulle stemme på en, måtte man ydmyke og fornekte seg, avstå fra enhver streben efter nye ting, skjule enhver personlighet, sa Signac i sin tid.
2.Vil du fra nå av være et ekte troll, aldri fornekte eller forsøple heimen vår, spør formann Gunnar Aamodt under seremonien i den eksklusive klubben" Skautrolllaget", idet en svær knortekjepp faller tungt på to nye trolls skuldre.
3.Den som tviler på det, kan bare be om å få se et videoopptak av Arbeiderpartiets Gunnar Berge, som i fjernsyn ble tvunget av Stavangerborgernes indignasjon over streiken til å fornekte den såkalte streikeretten.
4.Det ble herefter straffbart å : benekte at Gud eksisterer, oppfordre ungdom til å gå imot religionen eller å" fornekte fedrelandet", publisere opplysninger som kan skade nasjonens interesser, angripe den" nasjonale enheten" eller den" sosiale freden" i noen form.
5.Det er dette faktum som alene har fått SVpolitikere til åpent å fornekte sin nære fortid ved å erklære seg som tilhengere av norsk medlemskap i EF.
6.Det kan ikke kirken ha grunnlag for å fornekte, og har vel heller ikke gjort det.
7.Egentlig uten å fornekte ny teknologi - heller ikke den kunsten som gir uttrykk for den - ser disse" historiemalerne" en oppgave i å søke identitet ved å trenge inn i sin egen og sitt eget miljøs historie.
8.Et krav om at Hognestad skal fornekte alt han har sagt er ikke veien å gå - men han må nå arbeide videre på troens vei - for han er ved utgangspunktet for troen.
9.For hvem er vi som skulle fornekte vår sivilisasjon og dyrekjøpte kultur for en natt eller to på skauen !
10.Han gjorde i aller høyeste grad som han ville og det i et slikt omfang at det ville være umulig for sovjetshistorikerne å forsøke å fornekte hans eksistens overfor de generasjoner av Sovjet - borgere som kan si at han ihvertfall fantes i deres liv.
11.Han kunne vanskelig velsigne kampanjen uten å fornekte sitt eget, mer liberale syn.
12.Ingen skal fornekte de enorme offer som det sovjetiske folk fikk gjøre under krigen, de skamløse grusomheter som de tyske soldater gjorde seg skyldig i, eller de menneskelige tragedier som ennå idag setter sitt preg på mange sovjetiske familier.
13.Ingen skal heller kunne fornekte det fantastiske i den raske omleggingen av industri og næringsliv, som diktatoren Stalin gjennomførte og som gjorde det mulig for SovjetUnionen å produsere de veldige mengder våpen som behøvdes for å slå tilbake tyskerne.
14.Kampen for Afrika - uten å fornekte Europa og vestlige verdier - er et av hans viktigste budskap.
15.Kirsten Thorups episke metode ber snarare tankane til dei sentrale utbrotsforsøka til romanen i mellomkrigstida, så ein ikkje kan fornekte all skyldskap med folk som Joyce og Proust.
16.Men det gjør vi, for å fornekte den skapende drift er å la være å leve.
17.Men sorgen er en del av vårt normale følelsesspekter, mener hun, og det er uheldig at vi mennesker prøver å fornekte den.
18.Uten på noen måte å fornekte at fysiske problemer oppstår for en rekke løpere efter fullført distanse, antar jeg at Endsjø kan erklære seg enig med meg når jeg hevder at bistanden under et maratonløp hovedsakelig settes inn mot støle muskler, vannblemmer og blå negler.
19.Vår redning - sier forfatteren - er" vår rett til å drømme med åpne øyne", og vi må ikke fornekte oss selv, dvs. det vi høytidelig kunne kalle en menneskelig bestemmelse.
20.Jeg føler meg skyldig overfor mine to barn som nå må fornekte sin fars navn, uttalte han.
21.Når det gjelder sterke scener i reportasjer med nyhetsverdi, kan vi ikke fornekte denne delen av virkeligheten.
22.Vi fant fort ut at det var dødfødt å fornekte dette materialet ved å presse igjennom såkalte harmoniske scener.
23.FOR de fleste jøder i SovjetUnionen er det utenkelig å fornekte sin identitet.
24.Ikke bare hive seg hodestups ut i den, men heller ikke fornekte den.
25.Jeg tror at SDI for øyeblikket er et området for videnskapelig forskning,an ikke fornekte at det også er et politisk forhandlingsspørsmål, sa Nakasone.
26.Men jeg tør heller ikke fornekte noe som helst.
Le tue ultime ricerche