Norvegese-Inglese traduzione di fornektelse

La Traduzione della parola fornektelse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fornektelse in inglese

fornektelse
ansvarsostantivo disclamation, disclaimer
  oppførselsostantivo abnegation, self-abnegation, self-denial [formal]
  bestridandesostantivo denial, negation
  nektendesostantivo denial, negation, disavowal, disaffirmation, disaffirmance
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.SydAfrikas hvite er ikke djevler, men vanlige mennesker, og det ville være en fornektelse av troen å betrakte dem som ute av stand til å forsone seg med de sorte sydafrikanere.
2.At fornektelse av seksuell hengivelse gjør en blind for livets verdi i sin alminnelighet.
3.At synet på mennesket står så sentralt i Skriften at det kan føre til en fornektelse av den kristne lære å forfekte et annet menneskesyn, skal vi ikke her drøfte.
4.Dette er på ingen måte noen fornektelse av at deler av publikum også ønsker å være aktive i sin fritid.
5.Kamp mot rasisme, og fremfor alt den sydafrikanske varianten apartheid, har stått sentralt i Budapest, med suspensjonen av to mindre hvite kirker i SydAfrika og Namibia som klareste tegn på at verdenslutheranere - det er omkring 55 millioner av dem innenfor LVFs medlemskirker - står nær på samlet i kampen mot noe som de selv oppfatter som det rene kjetteri, en fornektelse av det kristne budskap.
6.Kvinnefrigjøring i Norge har blitt en fornektelse av kvinneligheten.
7.Det som skjedde i Bitburg, er ensbetydende med en fornektelse av vår fortid, at man ser bort fra jødenes lidelser, mente Wiesel.
8.Det kan derimot neppe buddhismens krav om fornektelse av livsviljen, bl.a. som betingelse for å unngå lidelse.
9.Ikke bare byens middelalderske arkitektur, men også dens daglige liv, kan virke som en fornektelse av det tyvende århundres bitre erfaringer.
10.Og for å nevne enda et eksempel, i buddhismen står selvfornektelse (fornektelse av livsviljen) sentralt.
11.Og midt i Collioure, der havet drar inn i milde laguner, stiger Le Chateau Royal opp som en ruvende fornektelse av århundrenes gang, en forstenet erindring om en tapt tid.
Le tue ultime ricerche