Norvegese-Inglese traduzione di forregne

La Traduzione della parola forregne da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forregne in inglese

forregne
allmennverbo miscaqlculate, make a mistake
Anagrammi di forregne
Altri esempi
1.Men her kan såvel russerne som andre lett forregne seg.
2.Den som tror at man bare kan øke skatter og avgifter i håp om å få" tifold" igjen, står sterkt i fare for å forregne seg.
3.Partiet kan forregne seg, poengterte Kr.F.formannen.
Parole simili

 
 

forregne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forregneforregnendeforregnet
Indicativo
1. Presente
jegforregner
duforregner
hanforregner
viforregner
dereforregner
deforregner
8. Perfetto
jeghar forregnet
duhar forregnet
hanhar forregnet
vihar forregnet
derehar forregnet
dehar forregnet
2. Imperfetto
jegforregnet
duforregnet
hanforregnet
viforregnet
dereforregnet
deforregnet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forregnet
duhadde forregnet
hanhadde forregnet
vihadde forregnet
derehadde forregnet
dehadde forregnet
4a. Futuro
jegvil/skal forregne
duvil/skal forregne
hanvil/skal forregne
vivil/skal forregne
derevil/skal forregne
devil/skal forregne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forregnet
duvil/skal ha forregnet
hanvil/skal ha forregnet
vivil/skal ha forregnet
derevil/skal ha forregnet
devil/skal ha forregnet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forregne
duville/skulle forregne
hanville/skulle forregne
viville/skulle forregne
dereville/skulle forregne
deville/skulle forregne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forregnet
duville/skulle ha forregnet
hanville/skulle ha forregnet
viville/skulle ha forregnet
dereville/skulle ha forregnet
deville/skulle ha forregnet
Imperativo
Affermativa
duforregn
viLa oss forregne
dereforregn
Negativa
duikke forregn! (forregn ikke)
dereikke forregn! (forregn ikke)
Le tue ultime ricerche