Norvegese-Inglese traduzione di forsere

La Traduzione della parola forsere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forsere in inglese

forsere
allmennverbo force, strain, hasten
Altri esempi
1.Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
2.Orders from the boss", sier OLfunksjonærene og rister oppgitt på hodet når nyhetshungrige mediafolk forsøker å forsere sperrelinjene rundt begivenhetenes sentrum.
3.Det eneste som nytter for å løse sykehuskrisen i hovedstaden er å forsere utbyggingen av sykehjem.
4.Det er ingen grunn for bystyret til å forsere arbeidet med å innføre en ordning med folkevalgte rådmenn, en såkalt byregjering, midt i valgperioden.
5.Det ville være omtrent umulig å forsere planene slik at Gardermoen skulle få sitt radaranlegg før den planlagte tid.
6.Hvis ikke rømningsforsøket var blitt avverget, ville 28åringen neppe hatt store problemer med å forsere ringmuren rundt fengselet, sier Strømme.
7.I første rekke vil vi forsøke å forsere en ny behandling av Pål Jacobsens sak.
8.Laksen må forsere ialt 1213 betydelige hindringer, hvorav det ved Spigerverket er det mest problematiske, sier Nordvik.
9.Men sier ikke disse tallene oss at aluminiumverkene bør forsere ombyggingen til mer moderne teknologi og dermed skape et renere miljø ?
10.Oslo kommune bør heller forsere planlegging og utbygging av hovedveinettet, heter det i vedtaket fra Oppegård formannskap.
11.Vi har henvendt oss flere ganger til Oslo Trygdekontor, men har fått til svar at de ikke kan forsere behandlingen av søknadene til ungdom med lærevanskeligheter i den videregående skolen som har krav på attføringsstønad, sier Gerda Ottesen, daghjelp på deltid på Skullerud skoles barnehave i Oslo.
12.Bare intensivert forskning kan gi svar, og den forskningen ønsker Miljøverndepartementet nå å forsere.
13.Bare noen timer før skyteepisoden, ble en annen person tatt i et forsøk på å forsere gjerdet.
14.Betongskråninger som er umulig å forsere.
15.Bjørnø stiller seg heller ikke fremmed for tanken om å benytte sysselsettingsmidler for å forsere oppdrag som kan gis til Horten.
16.Bompenger har i mange tilfelle ført til at de offentlige myndigheter har kunnet forsere vei eller broprosjekter.
17.Både under anleggsarbeide og senere under oppstartingen var Statens Forurensningstilsyn løpende orientert om bedrifTitania A / S enig om å forsere arbeidet med ytterligere å minske forurensingen fra utslippet.
18.Bærum greide riktignok som regel å forsere første fase i Ullerns press og passere midtstreken, men var såpass stresset at feilpasning eller for tidlig avslutning gjerne fulgte i neste trekk.
19.De fire andre, Hans Kristian Doseth, Finn Dæhli, Dag Kolsrud og Stein P. Aasheim, skulle forsøke å ta seg til toppen av det 6200 meter høye fjellet ved å forsere en 1500 meter loddrett vegg.
20.De storstilte russiske planene i Barentshavet er både politisk og økonomisk et argument for heller å forsere den norske aktivitet i våre nordområder.
21.Den store forsvarsdebatten i Japan iår i forbindelse med nasjonalbudsjettet, gjaldt bare om forsvarsbudsjettet skulle forsere den politiske og psykologisk viktige enprosentgrensen i forhold til brutto nasjonalproduktet.
22.Derfor kan vi avle på toppkvalitet uten å forsere antall egg pr. ku, sier Overskott.
23.Dessuten må man forsere takten når det gjelder fornyelsen av fergene, hevder Hortenpolitikerne.
24.Det er dumt å forsere.
25.Det er like farlig å være forsiktig med, som å forsere en stemme.
26.Det er på ingen måte populært at pressefolk stiller kritiske spørsmål om sikkerheten for sjøfolk ombord i fartøyer som må forsere Rødehavet på vei til eller fra kanalen.
27.Det har faktisk vært lettere og raskere å forsere Los Angeles veinett i rushtiden enn Oslos.
28.Det var båser å forsere, forteller Bergljot Stokkan, men med vilje og hardt arbeide gikk det.
29.Du kan ikke forsere noe.
30.Efterutdannelsen av norske ingeniører blir derfor som en dråpe i havet, og man efterlyser et sterkere engasjement fra myndighetenes side for å forsere denne del av ingeniørutdannelsen.
Parole simili

 
 

forsere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forsereforserendeforsert
Indicativo
1. Presente
jegforserer
duforserer
hanforserer
viforserer
dereforserer
deforserer
8. Perfetto
jeghar forsert
duhar forsert
hanhar forsert
vihar forsert
derehar forsert
dehar forsert
2. Imperfetto
jegforserte
duforserte
hanforserte
viforserte
dereforserte
deforserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forsert
duhadde forsert
hanhadde forsert
vihadde forsert
derehadde forsert
dehadde forsert
4a. Futuro
jegvil/skal forsere
duvil/skal forsere
hanvil/skal forsere
vivil/skal forsere
derevil/skal forsere
devil/skal forsere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forsert
duvil/skal ha forsert
hanvil/skal ha forsert
vivil/skal ha forsert
derevil/skal ha forsert
devil/skal ha forsert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forsere
duville/skulle forsere
hanville/skulle forsere
viville/skulle forsere
dereville/skulle forsere
deville/skulle forsere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forsert
duville/skulle ha forsert
hanville/skulle ha forsert
viville/skulle ha forsert
dereville/skulle ha forsert
deville/skulle ha forsert
Imperativo
Affermativa
duforser
viLa oss forsere
dereforser
Negativa
duikke forser! (forser ikke)
dereikke forser! (forser ikke)
Le tue ultime ricerche