Norvegese-Inglese traduzione di forvirret

La Traduzione della parola forvirret da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forvirret in inglese

forvirret
mentalt tilstandaggettivo bewildered, befuddled, confused, non-plussed, confounded, dumbfounded, dumfounded
  sinneaggettivo turbid, confused
  konfysaggettivo confused, muddled, addled
  kaotiskaggettivo chaotic, disordered, jumbled
  sinnesforvirretaggettivo delirious, deranged
Sinonimi per forvirret
Termini derivati da forvirret
Esempi con traduzione
Jeg er desperat og forvirret.
Jeg er forelsket og jeg er forvirret.
Tom virker fullstendig forvirret.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er tidligere påpekt at noen hver kan bli, og er blitt, forvirret når det heter at planene går ut på - for visse arealer da - å ha en bestand med store dimensjoner.
2.Han med lett forvirret resignasjon, hun med en arrig viten om søsterens plass i mannens liv og en drøm om å få ham alene under eget tak.
3.Likevel må jeg si at jeg er svært betenkt og forvirret.
4.Men det er klart at både Grete og Ingrid var forvirret og i tvil om hva de skulle gjøre.
5.Men europeerne ble kanskje forvirret av at den ikke riktig lar seg plassere i en bås ; dette er på sett og vis en antigenrefilm.
6.Mork skriver at målsetningen for institusjonshelsetjenesten er uklar og forvirret, er De enig i det ?
7.Andre får et temmelig forvirret inntrykk av Oslos ungdomsmote.
8.Antydningene i søndagens artikkel er en ny vri på spørsmålet, som om ikke annet viser at man i sovjetiske massemedier er like forvirret som i Sverige over hva de mange ubåtkrenkelsene egentlig er.
9.Banksjef Jan G. Breivik gikk litt forvirret rundt med blomsterbuketten som kunde nr. 1 skulle få.
10.Bishop ble først målløs, siden ganske forvirret over forslaget, men han lovet å overveie det.
11.Da er barnet allerede belastet med savn og en forvirret opplevelse av virkeligheten.
12.De blir mindre forvirret, de spiser bedre og blir mer sosialt aktive, viser tverrvidenskapelige studier ved Värnhemsykehuset i Malmø.
13.Den 10. mai 1941 fløy han til Skottland i et forvirret forsøk på å stifte fred med britene.
14.Den gamle kalven blir da helt forvirret og skremt.
15.Den savnede virker forvirret og er i psykisk ubalanse.
16.Den savnede virker forvirret og i psykisk ubalanse.
17.Den var forøvrig på 30 og helt udiskutabel efter at Kristen hadde forvirret sin motstander gjennom tre runder.
18.Der sto de nokså hjelpeløse og forvirret.
19.Det ble først fart i sikkerhetstiltakene ved statsministerens kontor efter at en forvirret mann for et par år siden en lørdag klarte å komme forbi vaktene nede og tok heisen til 15. etasje i regjeringsbygningen hvor han sprengte seg igjennom glassdøren og forsvant opp trappen til taket, hvor han truet med å kaste seg ut.
20.Det er videre oppstått en forvirret diskusjon om hva som egentlig kan kalles for bevis på at en eller flere ubåter og eventuelle froskemenn har operert i skjærgården på militært område.
21.Det skal ikke være uvanlig at dyr som slippes på beite efter en lang vinter, blir en smule forvirret.
22.Det spredte seg imidlertid en rådvill og forvirret mumling i vognen.
23.Det synes umiddelbart som om dagens sosiale og politiske virkelighet, med stor fattigdom, lokal terrorisme, inflasjon og en meget forvirret mediesituasjon ville være mer interessante temaer.
24.Det var en situasjon som kunne forvirret hvem som helst, men Binh tok oppstusset forbløffende rolig.
25.Dette har muligens gjort foreldre og andre av barnets nærpersoner forvirret i forhold til hvordan de best skal arrangere spebarnets betingelser i relasjon til den adferd som til enhver tid måtte forekomme.
26.Direktør Helmick Øen i Bilimportørenes Landsforening bekrefter det Høien sier - en strøm av telefoner tyder på at folk er totalt forvirret når det gjelder hva bilene virkelig vil koste.
27.Efter at politiet hadde tiltalt meg efter mordbrannparagrafen, spilte jeg forvirret med forfølgelsesredsel for å slippe ut av fengslet i Tromsø, hvor jeg hadde sittet i nesten fem måneder.
28.Efter kulturrevolusjonen var ungdommen så forvirret.
29.Eik lot ikke chansen til en motoffensiv gå fra seg og scoret to ganger mot et forvirret hjemmelag som imidlertid greide å holde hodet kaldt i sluttminuttene.
30.En av de vondeste manglene var den lidelse som ble påført urolige og forvirret voldsomme mennesker som ikke fikk plass i psykiatrien, men ble henvist til politiet.
Le tue ultime ricerche