Norvegese-Inglese traduzione di frata

La Traduzione della parola frata da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

frata in inglese

frata
rettsvitenskapverbo dispossess, deprive
Sinonimi per frata
Termini derivati da frata
Altri esempi
1.Det er ikke det samme å frata LarsErik startlisensen som å nekte ham å samle frimerker !
2.Det ville jo ikke være rettferidg å frata idrettsutøverne mulighetene til å delta i offisielle konkurranser i det øyeblikk de er rede til å oppnå sine beste resultater".
3.Det vil frata folk lysten til å starte ny virksomhet og utvide eksisterende når man vet det blir verre skattetrykk, mener han.
4.Ingen kan lenger frata oss sølvet.
5.Kan det være mulig for noen i det hele tatt å frata Mondale nominasjonen ?
6.Nedlegger man sykehuset, vil man frata de innsatte deres siste mulighet til å få det litt mer levelig under fengselsoppholdet, sier hun.
7.Undersøkelser viser for eksempel at reklame i nærradioene ikke vil frata avisene deres annonsegrunnlag, sier Levy til Aftenposten.
8.Å frata Nic Waals Institutt i Oslo 10 millioner kroner i 1985 betyr at to tredjedeler av virksomheten må nedlegges.
9.Arbeiderpartiet ville ikke støtte bestrebelser på å frata Hambro presidentplassen.
10.At PSP eller Amal skulle frata militsmedlemmene deres våpen når hæren ikke hadde evne eller vilje til å gjøre det, er derimot helt urealistisk.
11.Bare Storhamar kan frata VIF seriemesterskapet, men det er VIF selv som avgjør.
12.Både Manchester United og QPR har hatt chansen til å frata oss mesterskapet, men de har ikke utnyttet mulighetene.
13.Både saksbehandlere og stortingsrepresentanter har sikkert forvisset seg om at det ligger riktig lovforståelse bak vedtaket om å frata Treholt lønnen.
14.CIOs mektige sjef, Juan Antonio Samaranch, er imidlertid lite interessert i å frata Seoul arrangementet til fordel for sin hjemby.
15.DET er ille å måtte frata det store flertall, som ikke viser slik uansvarlighet, den service som søppelstativer og sekker utgjør langs våre veier.
16.De kunstneraksjoner som Jor omtaler, de som er formodet å frata politikere lysten til å drive en ekspansiv kulturpolitikk, kan umulig tilhøre gruppe 1.
17.De skal frata dem lysten på å rømme når de vet at de kan bli efterlyst med fullt navn og bilde.
18.De tenker ikke på konsekvensene av det å frata meg levebrødet.
19.Den andre bølgen kom i slutten av 50årene, da man i Moskva mente det var best å frata en rekke ledende latviske kommunister deres stillinger.
20.Den kontantemisjon som nå er planlagt, vil frata familien Bakkevig muligheten til å blokkere for vedtektsforandringer.
21.Den norske regjering og de partier som står bak den, bør vite at den nå er i ferd med å skape det inntrykk at den ikke har vilje til å ta politiske initiatier som kan lede til en oljeboikott av et regime som fører krig mot nabostater og som ved brutale midler vil frata sitt eget lands innbyggere deres menneskeverd.
22.Det beklagelige er at sterke krefter i de tre regjeringspartiene har gått inn for å frata velgerne reservasjonsretten i forbindelse med gjeninnføring av listeforbund.
23.Det betyr at det er et uforholdsmessig stort inngrep i hans liv å frata ham startlisensen.
24.Det blir heller ikke aktuelt å frata utenlandssvensker stemmeretten.
25.Det er de neppe, mente Geir Karlstad mens han satt på racersykkelen og så van det Duim komme for sent til å frata ham distanseseieren på 5000 meter.
26.Det er en hovedpilar ved hele dets eksistens, og selv om en tysk gjenforening ikke er særlig realistisk idag, er det ingen som kan frata tyskerne drømmen om en slik" Wiedervereinigung".
27.Det er et spørsmål som dukker opp i forbindelse med forslaget om å frata Nic Waals Institutt 10 millioner kroner på neste års budsjett.
28.Det er ikke det sammme å frata Lars Erik startlisensen som å nekte ham å samle frimerker !
29.Det er ikke å frata studenter eget ansvar for læring, når vi hevder at Universitetet og fakultetet gjennom studieopplegget bærer hovedansvaret for legers kunnskapsnivå.
30.Det er langt lettere å gi enn å frata konsesjoner.
Parole simili

 
 

frata come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fratafrataendefratatt
Indicativo
1. Presente
jegfratar
dufratar
hanfratar
vifratar
derefratar
defratar
8. Perfetto
jeghar fratatt
duhar fratatt
hanhar fratatt
vihar fratatt
derehar fratatt
dehar fratatt
2. Imperfetto
jegfratok
dufratok
hanfratok
vifratok
derefratok
defratok
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde fratatt
duhadde fratatt
hanhadde fratatt
vihadde fratatt
derehadde fratatt
dehadde fratatt
4a. Futuro
jegvil/skal frata
duvil/skal frata
hanvil/skal frata
vivil/skal frata
derevil/skal frata
devil/skal frata
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha fratatt
duvil/skal ha fratatt
hanvil/skal ha fratatt
vivil/skal ha fratatt
derevil/skal ha fratatt
devil/skal ha fratatt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle frata
duville/skulle frata
hanville/skulle frata
viville/skulle frata
dereville/skulle frata
deville/skulle frata
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha fratatt
duville/skulle ha fratatt
hanville/skulle ha fratatt
viville/skulle ha fratatt
dereville/skulle ha fratatt
deville/skulle ha fratatt
Imperativo
Affermativa
dufrata
viLa oss frata
derefrata
Negativa
duikke frata! (frata ikke)
dereikke frata! (frata ikke)
Le tue ultime ricerche