Norvegese-Inglese traduzione di frede

La Traduzione della parola frede da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

frede in inglese

frede
allmennverbo preserve, protect
Sinonimi per frede
Termini derivati da frede
Anagrammi di frede
Altri esempi
1.Hvordan gikk det med ditt og Arne Næss forsøk på å frede Gauri Shankar i Nepal ?
2.Selv om jeg oppfatter et vedtak om fredning som en regelrett konfiskering av privat eiendom, er jeg ikke imot at man også i fremtiden skal frede gamle verneverdige bygninger, sier formannen i den nystartede foreningen, Christian Sulheim.
3.USA har stått i forreste rekke i kampen for å frede hvalen, men innen en uke efter presidentvalget har administrasjonen gjort helomvending, uttalte Mark Cheater i Greenpeace.
4.Vi vet at mellom 80 000 og 100 000 passasjerer årlig reiser utenom København lufthavn fra Skandinavia til andre utgangsterminaler for videre oversjøisk reise, sier visekonsernsjef Frede Ahlgreen Eriksen i SAS til Aftenposten.
5.Den offisielle forklaring fra viseadministrerende direktør Frede Ahlgreen Eriksen er at årsaken til omleggingen er et ønske om å få så stor innflytelse som mulig fra høyeste hold i selskapet på politikere og luftfartsmyndigheter i Sverige og Danmark.
6.Derfor har miljøvernerne på lang sikt trolig vunnet kampen for å frede hvalen.
7.Det å frede og verne en dyreart er alene ikke tilstrekkelig.
8.Forøvrig diskuterer man muligheten av å frede hele bryggeområdet på begge sider av Nidelven, med tanke på bevaring av den særpregede bebyggelsen på Bakklandet.
9.Frede skulle ned, og så grep han tak i det håndtaket der, sa arbeideren og pekte.
10.Har man ikke råd til å frede, så får man la være å gjøre det inntil situasjonen er blitt slik at full erstatning kan tilbys, fremholdt Tore Austad.
11.Kan våre myndigheter frede deler av Hardangervidda, som jo unektelig ligger noe mer utilgjengelig til, må de da kunne verne vårt nærmiljø !
12.Kravet fra Lenvik kommune om å frede Gisundet og Lysebotn i Troms mot notfiske efter sild, vil bli vurdert på nytt.
13.Med det politiske maleri og nyekspresjonismen bak oss vil vi efter alt å dømme igjen søke til det rene maleriet som hun fikk være med å gjøre levende som norsk billeduttrykk, og hvis lys vi gjerne vil frede.
14.Men avtalen ble straks kritisert av miljøvernorganisasjoner som hevder at president Ronald Reagan har gjort helomvending i kampen for å frede hvalen.
15.Nore og Uvdal kommune går imot et forslag fra riksantikvaren om å frede hovedbygningen og stabburet på Nore prestegård, skriver Drammens TidendeBuskeruds Blad.
16.Nå ønsker både byantikvaren og riksantikvaren å frede huset som rommer banen, for å redde dette minnet om fordums kjeglespill.
17.På Grua har Miljøverndepartementet og Riksantikvaren jobbet parallelt med å frede Østhagan, som også inneholder flere jerngruber og kalkbrudd med tilhørende kalkovner.
18.Riksantikvaren ønsker nå å frede Lier prestegård, og fredningen vil omfatte hovedbygning, forpakterbolig og stabbur.
19.Samuelsen sier at da han kom til Riksantikvarens kontor tirsdag, ble han møtt med utsagn om at der hadde man bestemt seg for å frede hotellet uansett hva han hadde tenkt å gjøre med det.
20.Visekonsernsjef Frede Ahlgreen Eriksen i SAS bekrefter at det kan bli aktuelt å overta Winge hvis dette selskapet ikke kan stille den IATAgarantien på 22 millioner kroner som den internasjonale luftfartsorganisasjonen har bedt om.
21.Visekonsernsjef Frede Ahlgreen Eriksen i SAS har tro på at opprustning av forretningsvirksomheten på København lufthavn vil tiltrekke passasjerer som flyr via andre lufthavner.
22.Helst vil jeg frede hvert enkelt tre som har verdi, sier direktøren for byens parkvesen.
23.Vi kan ikke frede våre farvann.
24.Bjørn Iuell viser til at man i Sverige nå har gått inn for å frede gaupen over en treårsperiode fordi man så lite vet om dette rovdyrets situasjon.
25.Den internasjonale hvalkommisjonen vedtok i formiddag å frede vågehvalbestanden.
26.Det blir neppe aktuelt å frede Studenterlunden, mener bygningsrådet i Oslo.
27.Det danske Folketingets miljøutvalg støtter enstemmig miljøvernorganisasjonenes kamp for å frede hval.
28.Det er nemlig ikke mulig å frede en insektart uten samtidig å bevare det miljø den lever i.
29.Det er også uheldig at riksantikvaren blir tillagt synspunkter som han ikke har - nemlig at han ønsker å frede en byggegrop.
30.Det er stemning for å frede arealet, slik riksantikvaren har foreslått.
Parole simili

 
 

frede come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fredefredendefredet
Indicativo
1. Presente
jegfreder
dufreder
hanfreder
vifreder
derefreder
defreder
8. Perfetto
jeghar fredet
duhar fredet
hanhar fredet
vihar fredet
derehar fredet
dehar fredet
2. Imperfetto
jegfredet
dufredet
hanfredet
vifredet
derefredet
defredet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde fredet
duhadde fredet
hanhadde fredet
vihadde fredet
derehadde fredet
dehadde fredet
4a. Futuro
jegvil/skal frede
duvil/skal frede
hanvil/skal frede
vivil/skal frede
derevil/skal frede
devil/skal frede
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha fredet
duvil/skal ha fredet
hanvil/skal ha fredet
vivil/skal ha fredet
derevil/skal ha fredet
devil/skal ha fredet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle frede
duville/skulle frede
hanville/skulle frede
viville/skulle frede
dereville/skulle frede
deville/skulle frede
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha fredet
duville/skulle ha fredet
hanville/skulle ha fredet
viville/skulle ha fredet
dereville/skulle ha fredet
deville/skulle ha fredet
Imperativo
Affermativa
dufred
viLa oss frede
derefred
Negativa
duikke fred! (fred ikke)
dereikke fred! (fred ikke)
Le tue ultime ricerche