Norvegese-Inglese traduzione di fredstid

La Traduzione della parola fredstid da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fredstid in inglese

fredstid
allmennsostantivo peacetime
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Nei - ikke i fredstid.
2.Flere utvalgsinnstillinger konkluderer med at dette neppe lar seg gjøre i fredstid, forutsatt at man ønsker å bevare HVs egenart som har lang tradisjon i Norge.
3.I dagens virkelighet spiller forsvaret en viktig rolle også i fredstid.
4.I fredstid har vi få stående styrker i SydNorge, sa han.
5.I fredstid har vi idag 22 000 somatiske (vanlige) sivile sykehussenger og 350 operasjonsbord i Norge.
6.Ingen svensk regjering har iverksatt så omfattende tiltak i fredstid.
7.Med dette forsøker man å trekke Norge enda sterkere inn i krigsforberedelsenes lureri og å nøytralisere den norske forsvarspolitikken, som går ut på at ingen atomvåpen og ingen utenlandske styrker skal finnes i Norge i fredstid.
8.Men både De og forsvarsledelsen kjenner risikoen ved å benytte søkende torpedoer i trange norske fjordarmer hvor det under et ubåtsøk i fredstid vanligvis også vil være sivil skipstrafikk ?
9.Men er det ikke en fallitterklæring at tilsvarende godt kameratskap og samhørighet ikke kan skapes i fredstid ?
10.Så vidt jeg vet er rekorden blant mine menn 15 øvelser i Norge, sier Garrod, som leder denne nokså unike styrken hvor marinestyrker fra to land opererer under samme kommando også i fredstid.
11.Vi er svært fornøyd med F16flyene, men har ikke nok flyvere til å utnytte dem rasjonelt i fredstid.
12.90standard, men med visse reduksjoner i fredstid fordi mannskapsstyrken ikke tillater full bemanning.
13.Aftenposten har rett i at norsk atom og basepolitikk ikke tillater atomvåpen på norsk jord i fredstid.
14.Allerede i fredstid må vi kunne forsvare oss.
15.Atomvåpen skal ikke anbringes på dansk jord i fredstid, i krisetid eller i krigstid.
16.Avtalen innebærer bl.a. at det i fredstid ikke skal være militære styrker eller befestninger nærmere grensen enn to mil.
17.Bare det faktum at den sovjetiske innrømmelsen av handlingen først kom efter at det var kjent at amerikansk signallytting hadde tatt opp radiokommunikasjonen mellom den sovjetiske piloten og hans overordnede på bakken på bånd, tyder på at i alle fall den politiske ledelsen innså omfanget av et militært angrep på et passasjejerfly med 269 mennesker ombord i fredstid, og at man helst skulle sett hele episoden forbli uoppklart.
18.Bl.a. peker man på muligheten for å stasjonere flernasjonale NATOstyrker i NordNorge i fredstid, og et permanent nærvær av NATOs flåteenheter i norske farvann.
19.Blant de øvrige vil omtrent halvparten overføres for tjeneste i Sivilforsvaret i fredstid eller til siviltjeneste.
20.COBprogrammet betyr uthuling av vår basepolitikk, eller våre selvpålagte restriksjoner om ikke å ha atomvåpen eller fremmede lands baser på norsk jord i fredstid.
21.De alvorligste overgrepene mot norske sjøfolk i fredstid fortjener noe mer enn en drøyt 100 siders bok publisert på rekordtid for å by den frem mens saken ennå er" varm".
22.De danske sosialdemokratene vedtok på sitt landsmøte nylig å arbeide for å holde Danmark atomfritt ikke bare i fredstid, men også i krise og krigssituasjoner.
23.Den har tvunget den borgerlige regjering til i NATO å opptre mot rakettutplassering - og kravet om at Danmark isolert skal arbeide for å unngå utplassering av atomvåpen både i fredstid og krigstid.
24.Denne lov har i realiteten" senket" 50% av vår marine i fredstid !
25.Det er Handelsdepartementet som har ansvaret for Norges energiberedskap i fredstid, i samarbeide med flere andre berørte instanser.
26.Det er et tankekors dette at i krig med alle dens hindringer, er det mulig å få viktige beslutninger iverksatt øyeblikkelig, mens det i fredstid ikke synes å være evne eller vilje til å gi noen myndighet til å handle raskt for å berge millioner av mennesker fra en grusom død.
27.Det er første gang i fredstid at svenske soldater har åpnet ild mot fremmede inntrengere.
28.Det er trolig at selv ikke Norge er verdt livet til en eneste marineinfanterisoldat - i fredstid.
29.Det foreligger idag ikke noe offentlig apparat til å informere om de aktive tiltak som drives fra Sovjet i fredstid.
30.Det gjelder derfor i fredstid å ha utviklet dypere kennskap og forståelse for spørsmål som har med krig og landets beredskap å gjøre.
Le tue ultime ricerche