Norvegese-Inglese traduzione di fremst

La Traduzione della parola fremst da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fremst in inglese

fremst
posisjonaltro in the front, in front
Sinonimi per fremst
Termini derivati da fremst
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Afeitadotas solamente" er først og fremst en demonstrasjon av virtuost gitarspill fra Værnes side, mens" Fugler i magen" bringer oss til Fjerne Østen såvel innlednings som avslutningsvis.
2.Av flere grunner har jeg bestemt meg for å bli i SydAfrika, først og fremst fordi jeg setter mer pris på og har det morsommere med min idrett her.
3.De hårsåre medarbeidere på Marienlyst som kritikken først og fremst angår bør kunne både leve med den og lære av den.
4.Den evige familien" handler først og fremst om utviklingspsykologi, men også om familieterapi, personlighetsutvikling og psykoanalytisk teori.
5.Det avgiftsfrie salget av kosmetiske produkter skaper allerede idag en uholdbar situasjon for norske parfymerier, og ventes ved et utvidet salg å føre til tap av mange arbeidsplasser - først og fremst for kvinner", heter det i brevet til finanskomiteen.
6.Det er først og fremst Suttungteatret som har vist at Kincks dramatikk hører hjemme på scenen", skriver Rolf N. Nettum i Norges LItteraturhistorie (Cappelen).
7.Det er først og fremst arbeidsledigheten som nå slår sterkt ut på sosialbudsjettene.
8.Dette skyldes først og fremst en sviktende publikumsoppslutning om Alagets hjemmekamper i fotball.
9.Etter vår mening må en valgordning først og fremst sørge for at hovedstrømningene i et valg kanaliseres inn i stortingssalen.
10.Fordyringen" kommer først og fremst på trenersiden.
11.Fremmedhatet" oppdager man først og fremst på andre områder og i andre bygdelag.
12.Fremst i fylkingen mot pressen står denne gang professor Johs. Andenæs.
13.Først og fremst er det Ella Hvals kveld.
14.Helene Deutsch var først og fremst lojal overfor sin kliniske erfaring.
15.Hva vi først og fremst bør tilstrebe, er et system som kan stimulere innsats, initiativ og oppsparing og dermed utløse vekstkraften i økonomi og næringsliv.
16.JEG STORTRIVES", hører dere det, folkens - i den offentlige skipsfartsforvaltning, i sjømannsorganisasjonene - og først og fremst dere hjemmeværende pårørende.
17.Jeg elsker Sverige overalt, da jeg først og fremst er germaner.
18.Jeg tror at det forskrekkende forfall i menneskers etiske holdninger først og fremst har å gjøre med mekaniseringen og upersonligheten i våre liv - et skjebnetungt biprodukt av den vitenskapeligtekniske mentalitetens utvikling".
19.La Strada" tok først og fremst vare på frodigheten, vitaliteten.
20.Little Shop of Horrors" er først og fremst en underholdningsmusical.
21.Lytt til barn" dreide seg først og fremst om barns ytringsmuligheter i media.
22.Mørkets gjerninger" begås først og fremst i mørket.
23.New Yorkbussen" er først og fremst satt inn for å lette reisen for folk som kommer fra forskjellige steder i landet til Fornebu og som skal videre til New York fra Gardermoen, ble det opplyst.
24.Når Arbeiderpartiet gikk inn for et prinsippvedtak om å forlenge jernbanen, er det først og fremst fordi det visste at forslaget ikke ville bli vedtatt.
25.Når jeg valgte å bøye av, var det først og fremst på grunn av de utallige henvendelser og oppfordringer jeg fikk fra de lokale partilag i Hordaland.
26.Når vinterlekene i Chamonix i 1924 står i en egen glans hos alle nordmenn, er æren først og fremst Thorleif Haugs.
27.One motime !" er først og fremst en gledesfylt hyldest til 20 - årenes jazz, og forestillingen som helhet er en glimrende presentasjon av datidens sorte musikk.
28.Pakistanersaken" er først og fremst mediaeksponert, ikke av pressen, men av Fyhns nærmeste overordnede, kriminalsjef Arne Huuse.
29.Selv om Thongruppen stadig overtar kvartaler og hele strøk i byen, påpeker selskapet at det først og fremst er Byplankontoret som har ansvaret for byutviklingen.
30.Sirkus Mikkelikski" i Frognerparken er først og fremst beregnet på det yngste teaterpublikummet, selv om mange voksne også vil ha glede av et møte med Alf Prøysens historie om Bolla Pinnsvin, Nøtteliten og Helene Harefrøken.
Le tue ultime ricerche