Norvegese-Inglese traduzione di fremstå

La Traduzione della parola fremstå da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fremstå in inglese

fremstå
allmenn? appear
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
2.(New York Times) Den alvorlige matmangelen som rammer store deler av Afrika, kan på overflaten fremstå utelukkende som et resultat av den nylige tørken.
3.Er det ikke et problem både å fremstå som en spesialisert kristelig bokhandel og samtidig fylle de krav som stilles til en fullassortert bokhandel ?
4.Er det riktig oppfattet at De fikk biskop Grønningsæter til å fremstå som mer platoniker enn Dem, professor Wyller ?
5.Hva er det som skal skrives i denne boken som er så betent at forfatteren ikke tør fremstå under fullt navn, spør folk seg, og forbereder seg på de helt store avsløringer i bygdeboken.
6.I løpet av 1984 vil ombyggingen av Havnelagerbygningen i det alt vesentlige være fullført, og huset vil fremstå som en rasjonell og moderne kontorbygning, opplyses det i Oslo Havnelagers årsberetning som først foreligger nå.
7.Jeg er heldigvis ikke belemret med beskjedenhet, kommenterte HMVs administrerende direktør Geir Worum da han i forbindelse med undertegnelsen av samarbeidsavtalen torsdag sa at HMV og NPC vil fremstå som et alternativ til Aker og Kværner.
8.Jeg er ikke rede til å fremstå som den ledende kandidat, men inatt har vi for alvor begravet betegnelsen" dark horse", sa Hart under den elleville seiersfesten her i Manchester.
9.Jeg håper Aftenposten i år 2000 vil være like god i sin markedstilpasning som den har vært i de siste 124 år ; at den da som nå vil være en totalt fri avis som gjenspeiler den egentlige utvikling i samfunnet ; at den vil fungere som et fritt debattforum ; at den ikke utvikler seg i noen journalistisk båsretning ; at et intervjuobjekt kan få fremstå som seg selv, og ikke som den intervjueren ønsker å gjøre ham / henne til ut fra sitt eget syn.
10.Jeg vil nødig fremstå som overdreven optimist, men det er nå rom for en moderat optimisme når det gjelder gjeldskrisen, sier Taylor.
11.Kanskje vil 1983 fremstå som et overraskelsens år i kontraheringssammenheng, spør Bassøe.
12.Mens far levet, kjempet jeg mot ham for å hevde min egen identitet og ikke bare fremstå som Duke Ellingtons sønn.
13.Nå gjelder det å fremstå for velgerne som et forenet parti, lød det fra Jackson, en parole som kommer til å gå igjen fra mange hold på nominasjonsmøtet i San Francisco.
14.Tanken er at området samlet skal sees i kulturhistorisk sammenheng, og fremstå som en vakker og tiltrekkende oase i byen med liv og virksomhet til glede for innbyggerne selv og tilreisende - opplyser man ved Moss Aktiemøller.
15.Ved å fremstå med en påstått plettfri integritet har Sovjetlederne fått vestlig tvil til å fremstå som ren militarisme, hevder han.
16.Vi skal fremstå med et utvalg man ikke finner maken til i noen andre butikker i noe land vi kjenner til, sier Lasse Aas i PartnerGruppen til Aftenposten.
17.16,2123) For en pakistansk fremmedarbeider uten nevneferdig kjennskap til kristendom må julen fremstå som den kristne kirkes største høytid.
18.AI (artificial intelligence) tenkende datamaskiner - er nå på vei ut av laboratoriene og kan om ikke lenge fremstå som en helt ny æra innen datateknologi og næringslivsfunksjoner.
19.ARBEIDERPARTIET i Oslo har store problemer med å kombinere sitt ønske om å fremstå som et ansvarlig opposisjonsparti med behovet for å profilere seg i forhold til det borgerlige bystyreflertall.
20.Akkurat for Maleravdelingen skulle styrets beslutninger ikke fremstå som overraskende.
21.Altså frir Harlem Brundtland til begge, med håp om at Arbeiderpartiet skal fremstå for velgerne som noe tekkelig midt imellom.
22.Andre ser besøket som en bekreftelse på at Reagan har et desperat behov for å fremstå som en president som oppriktig søker fredelige løsninger på konfliktene, uten at det endrer hans politiske prioriteringer i MellomAmerika.
23.Arafats utspill overfor de islamske land kan derfor ses som en moderat fredsappell av dem som ønsker det, mens det for andre kan fremstå som et mer militant utspill.
24.At Nolde ønsket å fremstå som god tysker og nasjonalsosialist i 1930årene skulle altså være klart.
25.Av denne karakteristikk lar seg utsi at Canetti holder seg innenfor den biografiskpsykologiske skoles grenser, men nettopp dette essay viser oss at det kan være flere veier til godtagbar belysning av litterære verk, at ingen retning er absolutt" riktig" i enhver sammenheng eller kan pretendere å kunne fremstå med den ene, helt ut sammenfattende og gyldige tolkning.
26.Av hensyn til forbundets bestemmelser om automatisk eksklusjon ved hopping fra fjell eller bygninger, ønsker ikke nordmannen å fremstå med navn.
27.Av praktiske grunner vil man til mottagelsen ta i bruk stortingssalen, som vil fremstå i" ny" drakt efter sommerens omfattende oppusning.
28.Bankvesenet må ikke fremstå som et bryderi for sentralbanken, men som en av flere næringer som skal utvikles videre, sa den avtroppende formannen i Den norske Bankforening, adm. direktør Leif Terje Løddesøl, på foreningens årsmøte mandag.
29.Biskopenes manglende klare tale og evne til å fremstå som åndelige ledere.
30.Blant annet ved å" kutte hodet av" bensinprisproblemet som er fordyrende for de ferierende og har en negativ psykologisk effekt på dem, mener Bye at Norge kan fremstå som verdens beste bilturistland.
Le tue ultime ricerche