Norvegese-Inglese traduzione di fremstøt

La Traduzione della parola fremstøt da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fremstøt in inglese

fremstøt
allmenn? thrust
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En verdenspolitisk roller for Frankrike i spissen for en fransktysk tandem er mulig", mener Schmidt og sier at internasjonal status og historiske forhold gjør det naturlig for Frankrike å overta den politiske ledelse i et fremstøt for å øke Europas politiske tyngde.
2.Stopperne", som vi møter daglig, er de som nedtrykker ethvert positivt fremstøt.
3.Under hele den tidsutvikling vi gjennemløper med nasjonalsocialistiske fremstøt selv i våre nordiske land, og med alle forsøk på opløsning og illoyalitet innenfra... foretrekker jeg endelig en gang å være fri mann igjen og kunne si min mening helt ut og kunne arbeide for å slå ned de åndsretninger som jeg mener er destruktive, uten å ha en organisasjonsmessig forpliktelse til å samle de mange uensartede.
4.Vi kan vanskelig se det sovjetiske fremstøt som noe annet enn et intensivert forsøk på å kartlegge ikke minst de studenter som har sin eksamen fra denneskole," heter det i brevet fra sikkerhets og efterretningsskolen.
5.10. november gjør et imponerende fremstøt for norsk musikk i Tyskland.
6.At Tonning Hammer underholdt publikum med flere finurlige avdriblinger ute på banen, betydde lite for utfallet, det gjorde derimot Refviks" giftige" fremstøt på høyrekanten, mente Erik Karlsen, som var storfornøyd med sitt unge lag tr0ss tap.
7.Dersom det ikke er mulig å få til et samarbeide med NKSS, tror jeg tiden er inne til et felles frikirkelig fremstøt for et eget kristenartianerarbeide på steder i landet der forholdene ligger til rette for det, sa Fjeld.
8.Det første fremstøt har vært å skaffe kjøpere bedre finansieringsmuligheter, forteller advokat Fredrick Andersen, som leder forbundets sekretariat.
9.Det har i lang tid vært en vanlig vurdering i VestEuropa at den sovjetiske vekt på offensive og raske fremstøt i tilfelle krig utgjør en trusel.
10.Det kommunale likestillingsutvalget i Frogn har også gjort andre forbilledlige fremstøt i nærmiljøet, forteller Brita Westergaard i Likestillingsrådet.
11.Det største samlede norske fremstøt som er foretatt på det kinesiske marked.
12.Et nytt og gledelig fremstøt er at voksne utviklingshemmede har dannet sin egen forening på instituttet, sier Barua.
13.Fylkeskommunen har også tidligere gjort fremstøt for å få til et lederskifte i den nevnte stillingen.
14.Hvor vellykket et slikt fremstøt blir, varierer naturligvis med personer, miljøer og saksområder.
15.I NAF tror vi at det bare vil være positivt med parallelle fremstøt.
16.Jeg er redd for at vi kan få eksempler hvor forventningskravet mer retter seg mot kortsiktige målsetninger og disposisjoner, og at bedriftene kan bli brikker i større finansielle fremstøt som ikke nødvendigvis kommer bedriftene til gode.
17.Kongsberg Våpenfabrikk har vært gjennom tre vanskelige år, men opplever nå langsom økning i efterspørselen efter den type investeringsvarer som statsbedriften selger, sa adm. direktør Rolf Qvenild i selskapet under en pressekonferanse der de planlagte fremstøt for å selge Kongsbergs DAK / DAPprodukter ble presentert.
18.Men det kommer vel nye fremstøt fra Orkla på mediesektoren ?
19.Når det gjelder nyere oster, har vi i høst gjort et fremstøt med Auraen, en meget godt lagret ost som er så populær at den ble utsolgt.
20.Når omfanget av saker vedrørende pasienters rettsikkerhet har øket åpenbart den senere tid, har dette klar sammenheng med de store fremstøt som forbrukerorganisasjonene foretar på vegne av sine klienter.
21.ScanvestRing vurderer for tiden fremstøt overfor flere databedrifter med sikte på oppkjøp.
22.Seks timers arbeidsdag er jo et fremstøt som må betales.
23.Til neste år skal vi gjøre et fremstøt i Finland sammen med eksportrådet, sier Farestad.
24.Verdens beste skole i sitt slag, slår fungerende rektor Mr. Beller fast, når vi efter flere fremstøt er kommet oss forbi den smilende dragen som vokter skolens første etasje.
25.Vi har ingen planer om nye fremstøt i avissektoren uten at det skjer i forståelse med avisens styre og ledelse, sier Thommessen.
26.Vi har møtt velvilje fra de politiske myndigheter for å få opprettet petroleumsingeniørstudiet, og håper på den samme støtte til de videre fremstøt, sier han.
27.Vi har nå gjort et fremstøt både overfor Statens utlendingekontor og Utenriksdepartementet for å få fortgang i saken, og vi håper å ha professor Penka i Oslo i slutten av uken, opplyser Karen RandersPehrson.
28.Vi støtter skolesjefen i hans fremstøt for å styrke Osloskolen.
29.Viljen til å satse på fremstøt av forebyggende art er klart større idag enn tidligere.
30.28. november gjorde Husbankens hovedstyre ett nytt fremstøt, og svar ventes denne uke.
Le tue ultime ricerche