Norvegese-Inglese traduzione di fremtre

La Traduzione della parola fremtre da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fremtre in inglese

fremtre
allmennverbo appear, manifest itself
Termini derivati da fremtre
Altri esempi
1.Oppbygget må ikke fremtre selvhevdende i forhold til omgivelsene, men som et formidlende element mellom bygninger av forskjellig karakter.
2.Bankforeningen burde kanskje i større grad åpent fremtre som interesseorganisasjon for en næringsgruppe og i mindre grad som om det var de generelle politiske mål i samfunnet som lå den på hjertet.
3.De nye ideene kunne også lett fremtre som merkverdige og endogtil ansvarsløse.
4.Den gamle byen ved Neckar legger nemlig megen vekt på å fremtre som vennlig.
5.For publikum vil politi og påtalemyndigheter lett fremtre som to alen av samme stykke, og spørsmålet kan reises om ikke dette langt på vei er en riktig betraktning i denne sammenheng.
6.Foreløbig betraktes dette utspillet som et taktisk trekk fra Likuds side, som et forsøk på å samle seg hardt tiltrengte stemmer ved å fremtre som forsonlig og kompromissvillig.
7.Først neste år vil teatersalongen fremtre slik den var i 1899.
8.Hvis tiltakene gjennomføres vil domstolene kunne fremtre som en moderne og attraktiv etat, mener Den Norske Advokatforening.
9.I andre sammenhenger kan et slikt utsagn fremtre som en grov beskyldning om pliktbrudd.
10.Jernbanetorvet vil bli opparbeidet og fremtre i nyrenovert stand, samtidig som NSBs nye hovedstasjon reises.
11.Man er også redd for at Kirkemøtet vil fremtre som et sentralt koordinerende maktorgan som begrenser arbeidsfriheten i Kirken.
12.Men deles et stykke av en snefnuggkurve i fire like store deler, behøves tre - og kun tre - gangers forstørrelse for at hvert segment skal fremtre som et i størrelse og alt helt perfekt bilde av hele stykket.
13.Ofte kan scenebildet få et treskurdaktig trekk, personene kan iblant fremtre som ikoner i en atmosfære av tradisjon og høytid.
14.Og endelig har disse politiske rettssakene i sin alminnelighet, og Kaminskajas arbeide i sin særdeleshet, gitt dissidentenes underjordiske mikrosamfunn anledning til å fremtre i en offentlig sammenheng.
15.Samtidig er det vanskelig å vite om opprørerne har noe oppriktig ønske om forlik, eller om de ser på møtet med Duarte som et propagandanummer, der de kan fremtre som likeverdige forhandlingspartnere med landets president.
16.Så får heller Kim Larsen selv fremtre litt bajasaktig.
17.Ved slik å gjøre anlegget symmetrisk i oppbyggingen, vil det sett i aksen, f.eks. fra Universitetsgaten fremtre mer usymmetrisk enn det opprinnelige utkast, fordi den venstre side delvis forsvinner bak Nationaltheatret.
18.Vi har forsøkt å bruke bevegelse og toner som to samtidige uttrykksstrømmer, som ikke skal virke forstyrrende inn på hverandre, men fremtre som en klargjørende felles enhet for publikum, forklarer Rolf Wallin.
19.Hva er hemmeligheten ved å fremtre så rolig og avslappet i fjernsynet ?
20.De seks, som efter alt å dømme er engstelige for å fremtre i rettssalen, betegnes som sporløst forsvunnet.
21.Demonutdriveren utøver slik sin makt ved først å demonisere og ved derefter å fremtre som den barmhjertige og myndige befrier som behersker utdrivelsens kunst.
22.Det er bare nå kometen kan fremtre uten å overstråles av skinnet fra en meget sterkere lyskilde - månen.
23.En annen sak er at Moderaterna sannsynligvis vil fremtre i en mer" dempet" form efter dette valget og bevege seg i retning av det norske Høyre.
24.Man forstiller seg i skremte øyeblikk, redsel kan jo i nødsfall skape seg selv, at filharmonikerne skulle fremtre med prangende merker på rygg eller brystkasse akkurat som hopperne når de har fortalt verden om Intersport en tid, eller fotball og andre stjerner iherdig bærer rene bankkort foran og bak.
25.Men en slik verden vil aldri fremtre i avklaret form.
26.NGC vil således fremtre som et datterselskap i Laboremus.
27.Når en ny fireårsperiode i posisjon er til ende, kommer han til å fremtre som landsfaderen personlig.
28.Orson Welles yndet på Cannesfestivalen og ellers å fremtre som en slags tryllekunstner i tungvektsklassen, med en lett whiskysløret røst som lot aforismene rulle som torden.
29.Oslos innfartsveier vil ennå i mange år fremtre som monumenter over det store sammenbrudd i planleggingen," mener VG.
30.På bakgrunn av at oljeselskaper rundt om i verden kanskje ikke alltid har hatt det aller beste ord på seg, satser Hydro i Sverige på å fremtre som et både nært og sympatisk alternativ - og i den forbindelse tar man ikke minst humoren i bruk.
Parole simili

 
 

fremtre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fremtrefremtrendefremtret
Indicativo
1. Presente
jegfremtrer
dufremtrer
hanfremtrer
vifremtrer
derefremtrer
defremtrer
8. Perfetto
jeghar fremtret
duhar fremtret
hanhar fremtret
vihar fremtret
derehar fremtret
dehar fremtret
2. Imperfetto
jegfremtret
dufremtret
hanfremtret
vifremtret
derefremtret
defremtret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde fremtret
duhadde fremtret
hanhadde fremtret
vihadde fremtret
derehadde fremtret
dehadde fremtret
4a. Futuro
jegvil/skal fremtre
duvil/skal fremtre
hanvil/skal fremtre
vivil/skal fremtre
derevil/skal fremtre
devil/skal fremtre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha fremtret
duvil/skal ha fremtret
hanvil/skal ha fremtret
vivil/skal ha fremtret
derevil/skal ha fremtret
devil/skal ha fremtret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle fremtre
duville/skulle fremtre
hanville/skulle fremtre
viville/skulle fremtre
dereville/skulle fremtre
deville/skulle fremtre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha fremtret
duville/skulle ha fremtret
hanville/skulle ha fremtret
viville/skulle ha fremtret
dereville/skulle ha fremtret
deville/skulle ha fremtret
Imperativo
Affermativa
dufremtr
viLa oss fremtre
derefremtr
Negativa
duikke fremtr! (fremtr ikke)
dereikke fremtr! (fremtr ikke)
Le tue ultime ricerche