Norvegese-Inglese traduzione di gård

La Traduzione della parola gård da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gård in inglese

gård
allmenn? farm
Sinonimi per gård
Termini derivati da gård
Esempi con traduzione
Han har en stor gård i Colorado.
Tom og Mary bor på en gård og har 16 barn.
Parole simili

 
 

Wiki
En gård eller et gårdsbruk (fra norrønt garðr) er en eiendom det drives landbruk og/eller dyrehold på. Gården inkluderer som regel innmark og utmark, samt våningshus og driftsbygninger. Eieren av gårdsbruket kalles helst en bonde og vil normalt også bo på eiendommen, men kan også forpakte bort hele eller deler av den.

Altri esempi
1.Blodbankutvalget" mener at Statens gård St. Olavs plass 2, like ved Rikshospitalet, vil være godt egnet som tilholdssted for den nye Røde Kors / Rikshospitalet blodbank.
2.Gammel gård", malt i 1943.
3.Pirko" blir trenet av Tormod Rundhaugen, og det er også på hans gård hesten nå står oppstallet.
4.Til å begynne med var det Rudolf Hess som med kompakte trusler tvang de gamle besiddere av gård og grunn til å gi dem fra seg.
5.Velkommen til Flyktningemarsjen og god tur" står det på et skilt der skogen møter Skogstad gård i Marker nord for Ørje, og over 500 mennesker hadde funnet veien dit for å gå Flyktningemarsjen søndag formiddag.
6.Vi har ikke foretatt egne beregninger i denne undersøkelsen, men ut fra andres erfaringer og beregninger skulle det være mulig å vedlikeholde en bra holdt gård.
7.De fleste eldre blir boende i sin gamle gård eller indre by øst som før.
8.Derimot utgjør de som har flyttet tilbake til sin gamle gård bare ca. en fjerdedel av alle i undersøkelsen.
9.Dersom det oppføres en gård med eierseksjoner, og den saneringsrammede ikke har økonomisk evne til å kjøpe den nye leiligheten, kan boligetaten kjøpe leiligheten og leie den ut til saneringsrammede, sier Regjeringen.
10.Det finnes eksempler på foreldre som må" gå fra gård og grunn" når et barn blir langvarig sykt.
11.Det finnes eksmpler på at foreldre har måttet" gå fra gård og grunn" når et barn får en langvarig sykdom.
12.Det å kombinere gård og skogsdrift med forfatterskap, hvordan fungerer det ?
13.Dette var hyggelig å høre, sier bestyrer i Smedstua gård barnehave, Rigmor Angvik.
14.For første gang vil ungdom som ikke har praksis fra gård kunne ta agronomutdannelse.
15.Formannskapet besluttet mot 10 stemmer (Ap. og SV) å foreslå for bystyret at kommunen skal selge Haakon VIIs gate 1 til Sameiet Haakon VIIs gate 1 Sand Gård A / S for kr. 13 283 620.
16.Hva er en gård ?
17.Hver gård hadde plikt til å ta seg av sine beboere.
18.Jeg har vært på omvisning på Bogstad gård, forteller den eldre damen entusiastisk.
19.Man tror rett og slett ikke at en kvinne kan drive en gård, sier Tveit og Bryn til Nynorsk Pressekontor.
20.Nei, jeg er ikke fanatisk. jeg vet at en gård idag ikke kan drives lønnsomt uten maskiner. jeg dyrker ikke engang biodynamisk.
21.Området er nok mer vesentlig for Tomras fremtid enn for Drengsrud gård, uttaler teknisk rådmann i Asker i forbindelse med at kommunestyret nå forelegges reguleringsforslag for Drengsrudhagen til stadfestelse.
22.Vi får jo endel av vår støtte fra Oslo kommune, og synes at vi i stedet for å klage over et litt surt budsjett, i stedet ville gi ordføreren en julepresang, sa en blid gjeng fra Lindeberg gård på Furuset.
23.Vi har en gård i Vestby som vi har tenkt å kjøpe til formålet, men vi har fortsatt problemer med finansieringen, sa major John Bjartveit.
24.Vi mener at fylket burde beholde Rafus i tillegg til den nye akuttinstitusjonen og Finnerud gård, hevder det ungdomspsykiatriske teamet på Rafus.
25.10 minutter senere landet han trygt og godt i dalbunnen ved Fiva gård 1600 meter lenger nede.
26.16årige Anne Karine Ness fra Søndre Ås gård var frimodig nok til å blande seg med politihestene aller fremst i opptoget.
27.26årige Magne Jensen som har begynt et nytt liv som tepperenser med bopel Salemkirken, er en av de mange narkomane som er blitt avvent fra sitt stoffmisbruk på Kimerud gård i Modum.
28.40 høns, 10 griser og 6 kyr omkom da driftsbygningen på Svartås gård på Bøverbru i Vestre Toten brant ned til grunnen natt til søndag.
29.60års dagen skal feires på Bergvad gård i Skogsbygda som italiensk aften.
30.70 barn vil juble hvis stabburet ved Smedstua gård barnehave ikke blir revet.
Le tue ultime ricerche