Norvegese-Inglese traduzione di generøs

La Traduzione della parola generøs da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

generøs in inglese

generøs
oppførselaggettivo generous, unselfish
Sinonimi per generøs
Termini derivati da generøs
Anagrammi di generøs
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg har ennå ikke møtt en norsk reder som er så generøs at han vil betale så meget for en nybygningskontrakt at vi tjener penger på den.
2.Bergen Bank har vært så generøs å skjenke 75 000 kroner og har stilt garanti mot underskudd.
3.Bjørge var rikt begavet, hadde solide og levende kunnskaper og en enorm arbeidskraft som han gjorde generøs bruk av.
4.Club 7s patriark er bare smil og livsglede - i en generøs innpakning.
5.Damsgård - en sjelden perle innen norsk trearkitektur - ble reddet takket være fondsmidlene og generøs økonomisk støtte fra Bergen kommune.
6.De aller fleste er avhengige av å skaffe seg tilleggspoeng, og her er BI mer generøs enn NHH.
7.Det illustrerer at Staten er meget generøs overfor pressen.
8.Eriksen kommer med ny generøs forsyning, og de to lutefiskelskerne sier ikke nei.
9.Et visst inntrykk gjorde det vel også at Kirken tilsto den 41årige Schultz en uventet generøs pensjon.
10.Finansieringen av utstillingen er nå vel i havn, takket være generøs støtte fra Kreditkassen og Mobil Oil.
11.Flatene brytes av tårn og karnapper og overrisles av generøs ornamentering langs vinduer, dører og takkranser.
12.Han er vel informert, presis og generøs.
13.Han hadde i 1918 trådt tilbake som rektor ved Universitetet i Oslo, hvor han var en generøs donator.
14.Han har delt ut av oljemilliardene med ganske generøs hånd, rikdommen har også sivet ned til de lavere lag.
15.Han mener NAF er meget generøs mot Staten ved å si seg villig til å binde oljeprisen til Statens eget utgangspunkt for beregninger av statsinntektene fra oljen.
16.Han talte troverdig om full sysselsetting, var fordomsfri og generøs og banet veien for en ny grotid i Høyre.
17.I all sin ferd var han kanhende først og fremst en generøs inspirator.
18.Innvandringsverket er ikke i tvil om at ute i verden finnes det et grunnfestet rykte om at Sveriges flyktningepolitikk er meget generøs, hvilket ikke alltid er tilfelle.
19.Mamma var generøs.
20.Men aldri har man hatt det så godt som nå, skal man tro den statistikk som deles ut med generøs hånd under møtene i byens rådhus og i ministerrådet.
21.Men vi ønsker oss en offentlig innkjøpsordning og en mere generøs kulturpolitikk.
22.Og oljeNorge kan være generøs med trygder.
23.Og selv om redusert vekst betyr økning, ikke reell reduksjon eller nedskjæring slik som noen stadig utlegger det, må vi innstille oss på at det er, og antagelig fortsatt blir, lite til generøs fordeling.
24.Statsråd Mona Røkke roste imidlertid sine kvinnelige kolleger, og lovet i en generøs hilsningstale å sørge for hurtig saksbehandling om bevilgning.
25.generøs er imidlertid ikke den svenske lovgivning.
26.Dessuten har fagbevegelsen vært generøs.
27.Kom tilbake og drikk champagne med meg efter forestillingen, sier Edith med en generøs gest mot den gule enke.
28.Boy George er generøs.
29.Da Nordiska Museet var så generøs å ville overlate nordmennene Arthur Hagelins samling av norsk folkekunst, hadde vi ingen bygning på Folkemuseet på Bygdøy til å plassere gjenstandene i.
30.Dag Frøland burde ha sendt Kåre Willoch en generøs bukett med blå fioler fordi det ble borgerlig valgseier.
Le tue ultime ricerche