Norvegese-Inglese traduzione di gestalte

La Traduzione della parola gestalte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gestalte in inglese

gestalte
plastelinaverbo model, shape, form
Sinonimi per gestalte
Altri esempi
1.Max von Sydow burde være den rette til å gestalte Wallenberg, mente Tone, og tro til med alle tre navnene...
2.Det hjalp ikke engang at vi importerte en svenske til å gestalte Vårherre.
3.Men det er ennå ikke bestemt hvem som skal gestalte ham.
4.De fem ballettdanserne i Tigerstadens Danseteater skal gestalte" fuglene" - et bilde på menneskene - som ikke kan fly.
5.Karl Sundby har den vansklige oppgave å gi ord til barnets uartikulerte følelser og tanker - og samtidig gestalte dem gjennom sin kropp, med bevegelser og ansiktsuttrykk, mimikk og plastikk.
Parole simili

 
 

gestalte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) gestaltegestaltendegestaltet
Indicativo
1. Presente
jeggestalter
dugestalter
hangestalter
vigestalter
deregestalter
degestalter
8. Perfetto
jeghar gestaltet
duhar gestaltet
hanhar gestaltet
vihar gestaltet
derehar gestaltet
dehar gestaltet
2. Imperfetto
jeggestaltet
dugestaltet
hangestaltet
vigestaltet
deregestaltet
degestaltet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde gestaltet
duhadde gestaltet
hanhadde gestaltet
vihadde gestaltet
derehadde gestaltet
dehadde gestaltet
4a. Futuro
jegvil/skal gestalte
duvil/skal gestalte
hanvil/skal gestalte
vivil/skal gestalte
derevil/skal gestalte
devil/skal gestalte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha gestaltet
duvil/skal ha gestaltet
hanvil/skal ha gestaltet
vivil/skal ha gestaltet
derevil/skal ha gestaltet
devil/skal ha gestaltet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle gestalte
duville/skulle gestalte
hanville/skulle gestalte
viville/skulle gestalte
dereville/skulle gestalte
deville/skulle gestalte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha gestaltet
duville/skulle ha gestaltet
hanville/skulle ha gestaltet
viville/skulle ha gestaltet
dereville/skulle ha gestaltet
deville/skulle ha gestaltet
Imperativo
Affermativa
dugestalt
viLa oss gestalte
deregestalt
Negativa
duikke gestalt! (gestalt ikke)
dereikke gestalt! (gestalt ikke)
Le tue ultime ricerche