Norvegese-Inglese traduzione di gods

La Traduzione della parola gods da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gods in inglese

gods
handelsostantivo goods, merchandise, wares [literature]
  rettsvitenskapsostantivo estate, property
Sinonimi per gods
Termini derivati da gods
Parole simili

 
 

Wiki
Gods (genitiv av norrønt góðr, «god») har flere betydninger: - gods (landbrukseiendom) - en stor landbrukseiendom, typisk med herskapelige hovedbygninger - generelt uttrykk for eiendom, spesielt løsøre og varer under transport.

Altri esempi
1.Og tok de enn vårt liv / Gods, ære, barn og viv / la fare hen la gå / De kan ei mere få / Guds rike vi beholder".
2.Ansvaret for forsendelse av farlig gods med tog hviler på avsender - i dette tilfelle Hydro - ikke på transportøren, altså NSB, sier Andersen.
3.Det er langt igjen til at sikkerhetsproblemene ved håndtering av farlig gods har fått en tilfredsstillende løsning, sa utvalgets formann, byråsjef JohnArild Jenssen i Samferdselsdepartementet.
4.Det er obligatorisk med merking av alle tankbiler som kjører farlig gods.
5.Hadde jeg spurt henne om hun ville ha sin manns gamle uniform, hadde hun sikkert sagt at jeg bare kunne kaste den, sier Syse, og fastholder sin oppfatning om at alt sammen var herreløst gods.
6.I løpet av en måned vil vi i en skriftlig rapport til Hydro påpeke forholdet, men allerede nå har vi funnet grunn til å innskjerpe at forskriftene for forsendelse av farlig gods må følges, sier førsteinspektøren.
7.Idag er det ingen som har formelt ansvar når det gjelder ulykker med farlig gods.
8.Når det gjelder gods utenfor rute, ligger inntektsøkningen nær 13 prosent.
9.Praktisk talt ikke noe gods forlater Storbritannia sjøveien fra mandag, sa en talsmann for det britiske handelskammeret.
10.Vi blir ikke rike på hverken gods eller gull, sier treningskonsulent i Norges orienteringsforbund, Lars Lystad, i forbindelse med at det søndag er klart for den neste konkurransen i årets World Cup.
11.Vi frakter bortimot en kvart million passasjerer årlig, samtidig som mange kystsamfunn er helt avhengige av at hurtigruten daglig laster og losser gods.
12.Vi har idag et meget stort og uoverkommelig regelverk for transport av farlig gods, sier formannen i Kontaktutvalget, byråsjef John Arild Jenssen, til Aftenposten.
13.Vi søker nytt gods på et område hvor vi idag ikke har så mye å tilby, sier regiondirektør Inge Eilertsen til avisen Fremover.
14.23. januar 1747 skriver han til kongen at Holberg er villig til å testamentere 1000 tønner hartkorn (skyldmark) til akademiet hvis hans gods blir gjort til baroni som bærer hans navn.
15.Arbeiderpartiet ønsker dessuten å begrense virksomheten ved private kaianlegg til kun behandling av egne varer og gods.
16.Av ca. fem millioner tonn gods som årlig ekspederes over Oslo havn, ekspederes 1.4 millioner tonn vest for Pipervika.
17.Av teksten fremgår det at dette" Amt" var hovedsamlesentralen for alt SSstjålet jødisk gods fra hele Europa.
18.Banen er på 9,4 kilometer og skal brukes til gods og persontransport under kraftutbyggingen.
19.Brannmenn i Oslo har ingen mulighet til å forberede seg på enkelte tenkbare brannkatastrofer, ulykker under frakting av farlig gods eller væskebrannen.
20.Da utløp nemlig den tid for hvor lenge gods kan bli liggende i svensk toll.
21.De ble meget imponerte og trodde jeg hadde et gods, humrer drammenseren, som forteller at kameraten han rømte med var Ivar Wendelborg - senere generalkrigskommissær.
22.De danske statsbaner (DSB) kan nu fremføre tyngre gods på jernbanestrekningen gjennom Jylland fra Frederikshavn, efter at en rekke broer er blitt utbedret.
23.De viktige havnene i Felix towe, for godstrafikk, og Dover, kombinert gods og passasjertrafikk, vil i første omgang bli holdt utenfor.
24.Den 1. mars iår sa Norge opp den internasjonale konvensjon om konnossementer fra 1924 (Haagreglene), noe som i praksis vil innebære en vesentlig forenkling og opprydning i regelverket som gjelder ved transport av gods til sjøs.
25.Den er 9,4 kilometer lang og kan ta 15 passasjerer eller tre tonn gods.
26.Den er langt større og tar hånd om 40 000 tonn gods.
27.Den er rettet mot produksjons, handels og transportbedrifter som arbeider med farlig gods, dessuten politi, brannvesen, redningskorps og vanlige trafikanter.
28.Den finnes i paviljongen som representerer" Gods own country".
29.Den over 200 år gamle hovedbygningen på Storfosen Gods i Trondheimsfjorden ble totalskadet i brann natt til torsdag.
30.Den over 200 år gamle hovedbygningen på Storfosen gods på Storfosna ble totalskadet ved brann natt til torsdag.
Le tue ultime ricerche