Norvegese-Inglese traduzione di grenseløs

La Traduzione della parola grenseløs da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

grenseløs in inglese

grenseløs
allmennaggettivo limitless, illimitable
  ubegrensetaggettivo boundless, without limits
Sinonimi per grenseløs
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Andropov hadde vist en grenseløs hengivenhet for SovjetUnionens sak.
2.Deres tålmodighet er nær sagt like grenseløs som vår egen utålmodighet, sier en ledende amerikansk embedsmann.
3.Det mangler ihvertfall ikke på grenseløs tro på fremtiden.
4.Grenseløs tilbedelse og blind underkastelse har ført til de største katastrofer.
5.Han mistet dem da han omsider måtte gi opp, skuffelsen var grenseløs.
6.Hans kjærlighet til faget - tegningen, maleriet, var grenseløs.
7.I en større sammenheng er denne siste IRAaksjon et nytt bevis på at terroristers djevelskap er grenseløs.
8.Informasjon er med de nye elektroniske tegnsprog gjort grenseløs i tid og rom.
9.Kim Larsen anno 1984 er snill og jentegal og hemningsløst naiv, helt til en sint konsonant varsler en bakenforliggende uro, et plutselig blikk for livets skyggesider, og en grenseløs ømhet med dem det gikk galt med.
10.Kunne det bl.a. tenkes at deres krav - ved nærmere eftertanke - egentlig representerer en grenseløs urettferdighet overfor de gamle ?
11.Rocken er grenseløs.
12.Tenk å bli grenseløs som brunfarvede Georgia !
13.Utholdende, tålmodig og nesten grenseløs posisjonssterk maler han sine motstandere istykker, enten det dreier seg om Viktor" den grusomme" Kortsjnoj eller de andre beste blant hans landsmenn.
14.Vi bør efter mitt skjønn se på den med nærmest grenseløs mistanke og mistro.
15.Vi har dog større tillit til overlegene som daglig ser problemene i sine sykehus, enn papirplanleggerne i fylkene som statssekretæren har grenseløs tillit til.
16.Vi vet at tomheten kan virke stor, ja til tider grenseløs.
17.At folk uttrykker misnøye med legetjenester, i større grad utenfor enn i institusjon, kan ha sammenheng med gapet mellom grenseløs optimisme og legevidenskapens begrensninger som i endel tilfeller resulterer i feilslått behandling, påpekte Hofoss - som iformiddag forsvarte sin avhandling om helsestell og legevidenskapens svakheter i Universitetets gamle festsal.
18.Beate er mer grenseløs i sine påfunn enn jeg.
19.Den har opplevet depresjon, krig og grenseløs suksess.
20.Den opprinnelige libretto handler om korporalen Don Jose, som av grenseløs kjærlighet til sigøynersken Carmen drives ut i forbrytelsen.
21.Det som skuffet ham mest var likevel det han betegner som en nærmest grenseløs egoisme blant vanlig mennesker.
22.En eksplosjon av farver og kulturer, en grenseløs sommerfest under åpen himmel !
23.Ensom nå, men med" en grenseløs fred" i et hjem fylt av minner om kjærtegn.
24.Enten tar barnets univers form i gryende kontakt med en grenseløs omsorg, eller det tar form uten.
25.For alle vi som opplevet okkupasjonen, diktaturets hensynsløse despoti som tyranniserte oss, knuget og terroriserte oss, myrdet og torturerte, en grenseløs villskap i sin maktutøvelse der et liv var intet verdt hvis det sto i veien for okkupasjonsmaktens planer.
26.Friheten i kunstlivet ble grenseløs og vilkårlig.
27.Jeg forsto nå bedre hans uvilje mot all slags publisitet, enda hans forfengelighet var grenseløs.
28.Men danskenes øltørst og fantasi er grenseløs.
29.Militærpresis koreografi i imitasjon av 30årenes musicals som tok sikte på å hensette tilskueren i en rus av sensuell luksus, av grenseløs livsutfoldelse.
30.Og av grenseløs treningsvilje.
Le tue ultime ricerche