Norvegese-Inglese traduzione di griper

La Traduzione della parola griper da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

griper in inglese

griper
allmenn? grabs
Termini derivati da griper
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ikke så farlig hva du sier, men hvordan du sier det", griper rett inn i mediediskusjonen.
2.Det griper inn i selve sentrum av de religiøse forestillinger i mange samfunn og virker mere truende enn f.eks. kristen forkynnelse.
3.Det viser at freden har dårlige kår og at terroren griper om seg.
4.Smilekursene" griper ved sin agressive propaganda for en personlighetsendring inn i det kollektive underbevisste, og rører iallfall på overflaten ved det som psykologen Jung kaller en" achetyp", et urbilde.
5.Spread your wings and let me come inside" synger han mens han sklir ned i knestående og griper seg i skrittet.
6.Ytterlighetene møttes til de grader i Hambro at hva men enn griper fatt i hos ham, og hvor man enn begynner, finner man de eiendommeligste og mest ekstreme motsetninger.
7.Arbeidstilsynet lar seg dupere av momsregistrering og griper ikke inn og påtaler forhold der de skulle ha gjort det, sa han bl.a.
8.Denne ordningen fører med seg strømmer av velsignelser, og jeg kan ikke skjønne annet enn at man på visse hold griper til mistenkeliggjørelse for å forsvare det faktum at man selv ikke vil ta bryet som følger med å holde orden på individuell adopsjon, sier hun.
9.Det er, fremholdt Reagan, fullt forståelig at en opposisjon som blir nektet å uttrykke seg på annen måte, griper til våpen.
10.Det er helt uakseptabelt at Industridepartementet gjennom slike pålegg griper inn i avtalene mellom parter i arbeidslivet.
11.Det erjo slik at når man er med i mange utvalg, får man informasjoner på" kryss og tvers" fordi tingene griper inn i hverandre.
12.Det klanderverdige er at bankenes datasystem ikke griper inn og får satt en stopper for virksomheten langt tidligere.
13.Flertallets avgjørelse underkjenner riksmeglingsmannens forslag samtidig som den griper inn i vedtatte tariffavtaler mellom nevnte tariffparter.
14.Hvis ikke tollvesenet griper inn med skikkelig kontroll kan de som opptrer ærlig tvinges til selv å begynne med uregelmessigheter eller bukke under i konkurransen.
15.I mange tilfelle kan det faktisk hjelpe til å klargjøre en situasjon, griper" spåmannen" Arthur inn, som også her gjerne vil avmystifisere begrepet en smule.
16.Ikke juks, lyder det høyt og rungende fra pappa Karl idet sønnen lynsnart setter baken i været og griper efter fotballen for å kaste...
17.Jeg er mer opptatt av de nødstilstander som griper om seg, og av hvordan vi skal møte slike situasjoner effektivt i fremtiden.
18.Jeg griper meg selv i å undre meg over om vi nok en gang har nominert gal mann, sier han.
19.Jeg synes det er beklagelig at det offentlige på denne måte griper inn i bruk av private penger.
20.Lillehammers chanse til å få arrangementet av de olympiske vinterlekene i 1992 ligger i at Den internasjonale olympiske komite (IOC) griper inn overfor de elefantsyke, desentraliserte lekene.
21.Man griper for raskt til lønnsnevnd før man finner andre løsninger.
22.Man griper ikke lokalhistorien om man ikke begriper landshistorien, forklarer Steinsøy.
23.Nei, organisasjonene har sin frie forhandlingsrett, og vi griper ikke inn i denne.
24.Når Datatilsynet griper inn i den offentlige informasjonsbehandling, vil det ofte ligge en klar politisk konflikt bak.
25.Når et barn blir slått over hånden hvis det griper efter noe ulovlig eller farlig, oppleves dette både overraskende og vondt, fortsetter hun.
26.Når lærerstudenter får chansen, griper de den og studerer Steinerskolepedagogikk.
27.OK, svarer Sverre da, griper enda mer krampaktig rundt pennen i et nesten desperat forsøk på å få prosessen tankeordskrift til å fungere.
28.Også orkesteret opptrer tidvis på scenen og griper ellers direkte inn i handlingen.
29.Pressens Faglige Utvalg (PFU) er nødvendig, vi må holde orden i eget hus og hindre at institusjoner utenfor pressen griper inn.
30.Sakene griper ofte inn i hverandre, og det er derfor ofte vanskelig å skille ut spesielle tilfeller, mener hun.
Le tue ultime ricerche