Norvegese-Inglese traduzione di gyldighet

La Traduzione della parola gyldighet da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gyldighet in inglese

gyldighet
argumentsostantivo validity
  dokumentsostantivo validity
Termini derivati da gyldighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Folkekrigen" har ennå gyldighet, men kommer i annen rekke.
2.Selv om et utall av påvirkningsagenter skulle ha forført en stor del av den norske opinion til et standpunkt, så sier det intet om dette standpunktets gyldighet.
3.En slik prioritering vil ha gyldighet til alle tider, sa Benkow til de landsmøtedelegerte i eftermiddag.
4.Krigen ga oss mange smertelige erfaringer som fortsatt har sin gyldighet idag, sa Øen bl.a. og henviste til situasjonen som truer verdensfreden idag.
5.Advokaten og politikeren John Lyngs påpekning av at" juss ikke er politikk" og at" politikk ikke er jus", har ikke samme gyldighet her til lands som i Norge.
6.At han gjennom sitt håndgemeng og sine bruduljer har klart å formidle fruktbare impulser til dagens teater og formulere sannheter om Italia og verden, med gyldighet utover dagen, er forlengst opplest og vedtatt.
7.Av hensyn til det planmessigge arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet i Osloskolen er det grunn til å si at verneombudet ved Grünerløkka har full støtte, og at arbeidsmiljøloven har full gyldighet i skoleverket.
8.Avgiftsmerker med variabel gyldighet kan f. eks. plasseres på frontruten.
9.Bare Aftenpostens og Klassekampens redaktører tror at disse argumentenes gyldighet er avhengige av om de er utklekket av KGB eller CIA.
10.Bare innenfor en slik isolert kirkevirkelighet har Gunnar Prestegårds argumenter gyldighet.
11.Både Børre Knudsen og formannen i Balsfjord menighetsråd Ranar Gammelgård, hevder at utnevnelsen av Thorstein Lalim ikke har kirkelig gyldighet fordi menighetsrådet er forbigått.
12.De ansvarlige politikere blir da nødt til å veie mot hverandre moralske prinsipper som har den samme gyldighet, og i denne avveining er de også nødt til å ta de politiske omstendigheter i betraktning.
13.De hadde bare gyldighet frem til det tidspunkt Moons" guddommelige prinsipp" så dagens lys.
14.De har (hos primitive folk) stort sett bare gyldighet overfor medlemmer av den samme gruppe eller stamme.
15.Den kan nok ha en viss gyldighet for perioden med" lærerlitteratur", skjønt også fra den tid finnes tekster av stor skjønnhet og kvalitet.
16.Den tidligere Dagbladredaktør skrev dessuten pressehistorie ved å sprenge en grense i den avis han forlot ved årsskifter : et dekret som har hatt uavkortet gyldighet siden Einar Skavlans tid, og muligens helt fra unionstiden, gikk ut på at ingen omtale av ordener eller deres uvesen skulle besudle bladets spalter.
17.Den vil virke slik at man må kjøpe et kort med ett års gyldighet ved første innreise.
18.Denne beskrivelse har åpenbart fortsatt gyldighet.
19.Denne meningsytring har konsentrert seg om den helt ferske Treholtsaken, men synspunkene får selvfølgelig den samme gyldighet i andre sammenhenger hvor en forbrytelse blir bredt omtalt.
20.Det ble også pekt på som utpresning at tilbudet kun hadde gyldighet frem til årsskiftet, og at de tomtefestere som skulle fornye festekontrakten allerede i 1984 og 1985, ble satt under et sterkt kjøpepress under truselen av en drastisk forhøyelse av festeavgiften når kontrakten løp ut.
21.Det er en hard dom over stagnasjonen i Sovjetsamfunnet når et teaterstykke skrevet i 1928 har beholdt og forsterket sin angrepskraft og sin gyldighet til denne dag.
22.Det er en påstand som ikke har gyldighet for de mange kvinner og menn som hver dag viser sin motvilje mot general Wojciech Jaruzelskis regime og som forfølges og straffes for det.
23.Det er mange som også synes at 6 ukers gyldighet er for lite.
24.Det mener forfatterne Ebba Haslund og Tove Nilsen som minner om at det meste av det hun skrev i for eksempel" Fra de stummes Leir" (1877) har gyldighet fremdeles.
25.Det nye er at Stortingets presidentskap har ledsaget avbudet med en doktrine som har almen gyldighet, ikke bare i dette tilfelle.
26.Dette har almen gyldighet - og ligger vel nærmest i sakens natur.
27.Dette har også gyldighet for kjernefysiske våpen.
28.Dette har stadig gyldighet, mener Zhu, som har over 30 tjenesteår i divisjonen.
29.Dette noe slitte ordtaket har også hatt sin gyldighet i de to finalekampene mellom VIF og Sparta i NM.
30.Disse faglige analyser og vurderinger har naturligvis fortsatt sin fulle gyldighet uansett hvilke økonomiske forutsetninger som legges til grunn.
Le tue ultime ricerche