Norvegese-Inglese traduzione di ha råd til

La Traduzione della parola ha råd til da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ha råd til in inglese

ha råd til
allmennverbo can afford, be able to buy, be able to afford
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Kan det tenkes at vi er i ferd med å bygge opp et helsevesen som intet land i verden kan ha råd til å gjennomføre, hvis det er meningen at helsepenger også skal brukes til dem som virkelig trenger dem ?
2.Hvis de kommunale støtteordninger til kjeveortopedi nedbygges, er jeg redd mange pårørende ikke vil ha råd til å gi barna den nødvendige tannbehandling.
3.Kommunen trenger utstillingsplass, og denne ideen er så god og så rimelig at politikerne ikke kan ha råd til å si nei ! mener de tre arkitektene Terjesen, Kjellstad og Horn.
4.Men vil vanlige lønnsmottagere ha råd til å forsikre alle i familien individuelt ?
5.Samfunnet må ha råd til å ta vare på de verdier som dyr representerer, sier Metveit.
6.Staten bør ha råd til å opprette et arbeidstreningstilbud for unge på Nedre Romerike uten at det skal behøve å gå ut over aktiviteten i Oslo.
7.Vi prøver en ordning som allerede er innført i en rekke andre land, og vi må ha råd til å drive litt forsøksvirksomhet uten å binde oss til den, sier han.
8.Ville NRK ha råd til å gjennomføre en europeisk finale hvis vi skulle gå til topps i konkurransen ?
9.84)" 3 / 4 av norsk næringsliv er sysselsatt i små og mellomstore bedrifter, disse vil ikke en gang ha råd til å betale inngangsbilletten til TVreklame med de budsjetter de vanligvis opererer med.
10.At oljelandet Norge ikke skulle ha råd til å bidra, vil ikke bli forstått i resten av verden.
11.Bare de aller færreste vil ha råd til å bo i sine boliger, så resultatet blir fullstendig arbeidsløshet innen boligbyggebransjen.
12.Bilen bør bli lettere å anskaffe og eie, men dyrere å bruke for at flest mulig skal ha råd til å kjøpe og eie den eller de bilene de har behov for.
13.Da bør de også ha råd til å gi opposisjonen en reell chanse til å møte folket.
14.De har hun nemlig bevisst satt så lavt at alminnelige mennesker skal ha råd til å kjøpe hennes kunst.
15.De som kjøper klærne mine, skal ha råd til å supplere garderoben i ny og ne.
16.Denne kompetansen vil mange soldater nå ikke ha råd til å skaffe seg.
17.Dersom vi skal ha råd til det tyngre utstyret som vi også trenger, har vi ikke ressurser til å utdanne og utstyre flere vernepliktige.
18.Dette gjelder i høy grad kulturborgen i Ekebergåsen som Oslo by bør ha råd til å opprettholde, helt eller delvis, i overensstemmelse med de formål den var bygget for.
19.Dette måtte man ha råd til.
20.Et kulturland som Norge må ha råd til dette, mener hun.
21.Et samfunn som vårt burde ha råd til å spandere de kronene det koster å yde legal hjelp til de svakeste blant oss.
22.Festeavgifter av en slik størrelse ville de rett og slett ikke ha råd til å betale.
23.Ha råd til å bo der og bare gjøre det hun hadde lyst til.
24.I forbifarten tenker man at det kunne jo han, med sitt talent, ha råd til.
25.I sentrum står stedets spesialitet : en innbydende grill hvor gjestene selv har anledning til å tilberede den mengde kjøtt de måtte ønske eller eventuelt ha råd til.
26.I vårt land burde vi ha råd til å gi dyrene våre en anstendig behandling og adekvate oppstallingsforhold.
27.Ifølge direktør Lunde er en slik resultatøkning nødvendig dersom selskapet skal ha råd til å gjennomføre flere kostbare hotellprosjekter som man for tiden vurderer.
28.Kulturnasjonen Norge har ikke råd til ikke å ha råd til begge deler.
29.Lavinntektshusholdninger f. eks, vil ikke ha råd til å kjøpe hverken kabeltilkobling eller betalTV i den grad middeleller høyinntektshusholdningen kan slutte opp om slike tilbud.
30.Man kan bare undre seg over at de kommunale organer som klager over dårlig økonomi kan ha råd til å dekke underslag og et stort driftsunderskudd, tilsammen 182 000, på en privat kafe midt i byens sentrum.
Le tue ultime ricerche