Norvegese-Inglese traduzione di handelsfartøy

La Traduzione della parola handelsfartøy da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

handelsfartøy in inglese

handelsfartøy
nautisksostantivo merchant ship, merchantman
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Vi får helt andre muligheter til å studere miljøet enn ombord i et vanlig handelsfartøy.
2.Al Ahram skriver at" Ghat" seilte gjennom Suezkanalen den 6. juli tre dager før den første mineeksplosjonen rammet et sovjetisk handelsfartøy.
3.DEN SOVJETISKE ubåten som 19. september kolliderte med et sovjetisk handelsfartøy ved Gibraltar, nådde i helgen nordflåtehavnen på Kola.
4.Dagen efter at Golf IIklasse ubåten ble oppdaget drivende med brann ombord, kolliderte en annen sovjetisk ubåt med et sovjetisk handelsfartøy i Gibraltarstredet.
5.Et handelsfartøy frakter en vare fra sted til sted, mens vi produserer noe hele døgnet, sier Marøy, som synes det er et ideelt yrke for eventyrlystne.
6.Betegnelsen" marinemål" dekker vanligvis et handelsfartøy eller en oljetanker.
7.Da ble lastebåten" Hermelin" av Drammen det første utenlandske handelsfartøy til å ta ombord flyktninger i SørKina havet, og verden ventet med stor oppmerksomhet på hvordan norske myndigheter ville håndtere dette vanskelige diplomatiske og menneskelige problem.
8.Den ble maskot ombord på et handelsfartøy.
9.Det var Venstres leder Hans Hammond Rossbach som tok opp saken, og han mente at det er vanskelig å akseptere at personellets innsats bak en kanon på et handelsfartøy skal vurderes anderledes enn innsatsen til den som sto bak kanonene på krigsfartøyene.
10.Et fransk krigsskip truet nylig med å åpne ild mot en iransk patruljebåt som var i ferd med å stanse et fransk handelsfartøy i farvannet utenfor Hormuzstredet.
11.Et skip med navnet" Konstantinopel" finnes ikke i registeret for handelsfartøy, og intet rederi har meldt at de har mistet noe skip i området.
12.Når det gjelder gruppen handelsfartøy som har elvebåter ombord som last, er den nå i vanlig transitt og følger vanlige regler for handelsfartøyers gjennomseiling.
13.Selvsagt kommer fartøyet til å bære preg av at det ikke er noe handelsfartøy.
14.Skipet som man antar har vært et handelsfartøy, har ligget inne i leirmassene ved Glommas bredd.
15.Tilsammen 34 sjømenn har mistet livet under rakettangrep mot handelsfartøy i Den persiske gulf de siste syv månedene.
Le tue ultime ricerche