Norvegese-Inglese traduzione di handle

La Traduzione della parola handle da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

handle in inglese

handle
allmennverbo shop
  starteverbo proceed [formal], operate
  gjøreverbo act, do
Sinonimi per handle
Termini derivati da handle
antikkforhandler, antikvitetsforhandler, avhandle, behandle, behandle brutalt, behandle hensynsfullt, behandle dårlig, behandle kaldt, behandle noen som om de ikke fantes, behandle nedlatende, bhandle ulikt, behandle overlegent, behandlet med kamfer, bli behandlet som om man ikke var tilstede, blomsterhandler, bokhandler, detaljhandler, etterbehandle, fugleforhandler, fiskehandler, forhandle, forhandler, evne til å handle, forhandler av herreekvipasje, forhandlersnakk, forhandlersvada, forhandlerske, forhandler av herreekvipasjeartikler, frøhandler, frukt- og grønnsakshandler, frukthandler, grønnsakshandler, grosshandler, handle etter behag, handle etter egen bedømmelse, handle før, handle hos, handle med, handle om, handlende
Anagrammi di handle
Esempi con traduzione
Hun har gått for å handle.
Tom dro til byen for å handle.
Mor har nettopp gått for å handle.
All logikk og sunn fornuft tilsier at Russland, EU og USA må handle sammen.
Altri esempi
1.Du kan", heter det også," tvile, bare ikke unnlate å handle".
2.Man må tenke på verkets titel," Worstward Ho", og forstår da at det her skal handle om utviklingen fra tilværelsens nødvendighet til dens mulighet.
3.Ran" skal handle om hvordan de himmelske makter oppfatter menneskenes handlinger, sier Kurosawa.
4.Vi har sjansen til å handle nå.
5.De forlangte at Morgan Kane skulle tenke og handle i overensstemmelse med norske efterkrigsradikaleres moralnormer.
6.Demokratiet må beskyttes med harde tiltak mot den som våger å handle mot staten, uttalte han.
7.Den skal handle om hvordan det er å ha en lillesøster som bor på institusjon og bare er hjemme i helgene og feriene.
8.Det er godt at man har mennesker med evne til å handle raskt.
9.Det er sørgelig at vi må handle på denne måten.
10.Det hevdes at det er dyrere å handle i Drøbak enn andre steder, men jeg mener at ihvertfall at de av oss som er interessert i et brennevinsforbud burde være" lojale" mot handelsstanden, og dermed medvirke til at lekkasjen blir stanset, sier han.
11.Dette er en produktide hvor det gjelder å handle raskt, sier Grobstok.
12.En psykiater kan hjelpe et menneske også ved å få ham eller henne til å føle seg trygg, slik at mennesket er i stand til å handle.
13.Et kirkemøte som er valgt med basis i over 90 prosent av alle nordmenn med borgerlig stemmerett, kan ikke bli et organ som kan tale eller handle på vegne av denne sanne kirke.
14.Folk liker å handle i forretninger hvor interiøret har noe til felles med alderen.
15.Her kan du handle deg blakk og lykkelig.
16.Hverdagslige ting som å handle, kle på seg eller dusje tar utrolig lang tid.
17.Hvordan kan franske embedsmenn, som har klappet de mest brutale av alle terrorister på skuldrene, vente at vi skal handle efter deres ønske, spurte Khameini.
18.Høyere priser på luksusvarer i Sverige vil ikke få noen innvirkning på trafikken av nordmenn som ønsker å handle på den blågule siden av grensen, mener bussselskaper som arrangerer handleturer.
19.Ikke lenger like lønnsomt å handle i Sverige, sier avdelingsbestyrer Svein Olav Teigberget i Samvirkelaget på Magnor.
20.Ingenting er til hinder for at Store Norske, som eier området i Longyearbyen, kan starte pensjonatdrift og eventuelt åpne for at turister som til nå har måttet medbringe proviant for hele Svalbardoppholdet, kan få handle mat på Svalbard, sier byråsjef Are Kobro i Justisdepartementets Polaravdeling.
21.Jeg begynte å se meg selv som en bitteliten del i det store vi kaller Livet, og det forandret efterhvert min livsholdning, at selv om jeg er liten i den store sammenhengen, er det viktig at jeg bruker min bevissthet som menneske til å handle.
22.Jeg hadde hatt noen opphold ved banker i utlandet, blant annet ett år i en fransk bank, og jeg tenkte at nordmenn kan da vel ikke være dummere enn andre - vi måtte kunne sitte og handle ved de samme bord som de store internasjonale bankene, sier Kvigstad.
23.Jeg kom for å handle like før stengetid.
24.Maleriene mine kan handle om alt.
25.Mange viste sin støtte for vårt arbeid for nedsatt bensinpris ved å la være å handle, sier de.
26.Men nå skal det foretas et inngrep i den stabile situasjonen, og da gjelder det å handle under full styring og kontroll, la han til.
27.Men på grunn av storbyenes og enkelte fylkers kortsiktige gjeldssituasjon foretrekker vi å handle umiddelbart.
28.Også en politimann har rett til å handle i nødverge.
29.Også norske politifolk kan handle overilet og gå over stokk og sten, sa advokaten.
30.Plattformen uttrykker de delegertes ønsker, men presidenten er henvist til å handle i virkelighetens verden.
Parole simili

 
 

handle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) handlehandlendehandlet
Indicativo
1. Presente
jeghandler
duhandler
hanhandler
vihandler
derehandler
dehandler
8. Perfetto
jeghar handlet
duhar handlet
hanhar handlet
vihar handlet
derehar handlet
dehar handlet
2. Imperfetto
jeghandlet
duhandlet
hanhandlet
vihandlet
derehandlet
dehandlet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde handlet
duhadde handlet
hanhadde handlet
vihadde handlet
derehadde handlet
dehadde handlet
4a. Futuro
jegvil/skal handle
duvil/skal handle
hanvil/skal handle
vivil/skal handle
derevil/skal handle
devil/skal handle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha handlet
duvil/skal ha handlet
hanvil/skal ha handlet
vivil/skal ha handlet
derevil/skal ha handlet
devil/skal ha handlet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle handle
duville/skulle handle
hanville/skulle handle
viville/skulle handle
dereville/skulle handle
deville/skulle handle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha handlet
duville/skulle ha handlet
hanville/skulle ha handlet
viville/skulle ha handlet
dereville/skulle ha handlet
deville/skulle ha handlet
Imperativo
Affermativa
duhandl
viLa oss handle
derehandl
Negativa
duikke handl! (handl ikke)
dereikke handl! (handl ikke)
Le tue ultime ricerche